Προκειμένου να καλυφθούν για το σχολικό έτος 2016 – 2017 τέσσερις κενές θέσεις της Β΄ Γυμνασίου, τέσσερις κενές θέσεις της Γ΄ Γυμνασίου, και τέσσερις κενές θέσεις της Α΄ Λυκείου, στο Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Κομοτηνής, θα διενεργηθούν κατατακτήριες εξετάσεις την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 9 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του Σχολείου από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 7 του μηνός.

Σημειώνεται ότι όσον αφορά την ύλη των εξετάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Κομοτηνής από την 1η Σεπτεμβρίου 2016.