Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 π.μ., θα διενεργηθούν κατατακτήριες εξετάσεις, για την κάλυψη είκοσι μίας θέσεων στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κομοτηνής για το σχολικό έτος 2017-2018.

Ειδικότερα:

  • για τη Β΄ Γυμνασίου έξι θέσεις.
  • για τη Γ΄ Γυμνασίου πέντε θέσεις.
  • για την Β΄ Λυκείου πέντε θέσεις.
  • για την Γ΄ Λυκείου πέντε θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής (επί της οδού Παναγιώτη Ελή 6) έως και την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου.