Ο Γιώργος Μανανάς πρώτος στη λίστα του ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη.

Ο Γιώργος Μανανάς είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στον νομό Ροδόπης.

Ακολουθούν οι Κιασήφ Τουργκάη, Μουμίν Τζαχήτ, και Σισκινίδου Πωλίνα.