περιφερΥπεγράφη σήμερα από τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ κ.Γιώργο Παυλίδη απόφαση με την οποία ευρέθησαν και δεσμεύονται άμεσα πιστώσεις για την κατασκευή ή τη συντήρηση 6 απολυμαντικών τάφρων τροχών οχημάτων στην ΠΕ Έβρου, συνολικού Προϋπολογισμού 147.452,69 €. με την απόφασή του αυτή επιλύεται χρόνιο θέμα που αφορά την αντιμετώπιση της ζωονόσου της ευλογιάς . Οι σχετικές υπόλοιπες αποφάσεις κατασκευής δρομολογούνται εντός της εβδομάδας.

 

 

 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ
1 Κατασκευή απολυμαντικής τάφρου τροχών οχημάτων περιοχής φυλακίου Εγνατία Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου 24.577,56 €
2 Κατασκευή απολυμαντικής τάφρου τροχών οχημάτων περιοχής πρώην φυλακίου Καραγώγου Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου 24.581,07 €
3 Κατασκευή απολυμαντικής τάφρου τροχών οχημάτων περιοχής Δ.Δ.. Βρυσούλας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου 24.581,07 €
4 Κατασκευή απολυμαντικής τάφρου τροχών οχημάτων περιοχής Δ.Δ. Μοναστηρακίου Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου 24.554,36
5 Κατασκευή απολυμαντικής τάφρου τροχών οχημάτων περιοχής Δ.Δ. Μάνδρας Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου 24.577,56 €
6 Επισκευή – Συντήρηση απολυμαντικών τάφρων τροχών οχημάτων περιοχών Μικρού Δερείου και Πυλαίας  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου 24.581,07 €