«Οι αμοιβές μελών Δ.Σ. που διατηρήθηκαν σε εταιρείες που βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς (Ν. 3852/2010), από ετών και όχι μόνο, δεν είναι αποδεκτές».

Αυτή η θέση–απόφαση της Περιφερειακής Αρχής ΑΜ-Θ, που είχε διατυπώσει προ εξαμήνου στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης, πλέον τίθεται σε εφαρμογή.

Στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρίας Έβρου, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου, ο Πρόεδρος αυτής και Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κ. Εξακουστός εισηγήθηκε την κατάργηση της αμοιβής του Προέδρου της Εταιρίας, που ανέρχεται στα 750 ευρώ μηνιαίως (9.000 ευρώ ετησίως), πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή ομόφωνα από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.

«Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, κινείται στα πλαίσια των αρχών και αξιών της κοινωνίας, μακριά από τις λογικές αυτών που άλλα λέγουν και άλλα έπρατταν», σημειώνει σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης κ. Γ. Παυλίδης.