Η δικηγόρος κ. Βασιλική Καρδίμη.
  • της Βασιλικής Απ. Καρδίμη, Δικηγόρου.

Καταδίκη της Ισπανίας από το ΕΔΔΑ γιατί το Δημοτικό συμβούλιο της πόλης Βαλένθια δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να σταματήσει η ηχορύπανση από τα κέντρα διασκέδασης.

Ο Miguel Cuenca Zarzoso, Ισπανός υπήκοος και κάτοικος Βαλένθια, προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) επικαλούμενος παραβίαση του – εγγυώμενου από το άρθρο 8 της Σύμβασης – δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής, λόγω του γεγονότος ότι οι τοπικές αρχές (και συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης Βαλένθια), δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα ώστε να σταματήσει η ηχορύπανση από τα bars, τις pubs και τις discothèques, στο οικοδομικό τετράγωνο όπου κατοικούσε.

Στην (εκδοθείσα στις 16 Ιανουαρίου 2018) απόφαση του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκανε δεκτή την προσφυγή του ανωτέρω και καταδίκασε την Ισπανία για παραβίαση του άρθρου 8 της Σύμβασης (ΕΣΔΑ).