Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για τις καταθέσεις των πολιτών της ΑΜ-Θ στα τραπεζικά ιδρύματα κατά τις περιόδους πριν ξεσπάσει η κρίση και κατά τη διάρκεια αυτής.

Οι καταθέσεις φτάνουν στα υψηλότερα ποσά τους το 2009, κατά την έναρξη δηλαδή της κρίσης, και ακολουθούν όπως είναι λογικό πτωτική πορεία.

Κατά 52 εκ. € αυξήθηκαν οι καταθέσεις στη Ροδόπη τα δύο τελευταία χρόνια, εν αντιθέσει με την περίοδο 2009-2015 κατά την οποία είχαν μειωθεί κατά 415 εκ. €. Εξάλλου, και κατά την περίοδο 2002-2010, είχαν σημειώσει αύξηση κατά 506 εκ. €.

Συγκριτικά δε με τους υπόλοιπους νομούς της ΑΜ-Θ, η Ροδόπη βρίσκεται συνολικά στην τελευταία θέση, πλην των ετών 2011, 2015, 2016 και 2017, κατά τα οποία οι καταθέσεις των κατοίκων της ξεπερνούν κατά τι εκείνων της Ξάνθης.

Η εικόνα σε όλη την Περιφέρεια (ποσά σε εκατ. ευρώ).

Καταθέσεις  Ροδόπη Έβρος Καβάλα Δράμα Ξάνθη
2002 552 1.073 1.025 899 598
2003 584 1.166 1.117 913 647
2004 636 1.196 1.255 931 677
2005 683 1.321 1.415 1.015 755
2006 762 1.484 1.583 1.124 841
2007 841 1.686 1.786 1.259 925
2008 939 1.965 2.104 1.400 1.112
2009 1.058 2.205 2.227 1.546 1.234
2010 1.025 1.959 1.966 1.428 1.050
2011 889 1.644 1.641 1.215 885
2012 828 1.546 1.583 1.150 851
2013 849 1.565 1.523 1.127 884
2014 847 1.597 1.559 1.146 906
2015 643 1.192 1.126 837 636
2016 653 1.215 1.139 845 639
2017 695 1.275 1.201 878 666

Στοιχεία: ΤτΕ, Επεξεργασία στοιχείων: Xanthi2.gr