– Άμεση κινητοποίηση από την ελληνική πλευρά.

Νέο κρούσμα καταχρηστικής χρήσης της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Φέτα», διαπιστώθηκε στην αγορά της Βουλγαρίας, σύμφωνα με ενημέρωση που παρέσχε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, η ελληνική πρεσβεία στη Σόφια.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον στις αλυσίδες supermarket «Picadilly» και «ΒΜΒ», βρέθηκε να διακινείται βουλγαρικό προϊόν λευκού αγελαδινού τυριού μαλακής υφής σε άλμη, με την επωνυμία «FETAMA». Το εν λόγω γαλακτοκομικό προϊόν παρασκευάζεται από εταιρεία με την επωνυμία «Cheh 99 Ltd», ενώ στην ετικέτα του αναγράφεται μεταξύ άλλων, “cheese Fetama of cow’s milk”. Το κείμενο δε της ετικέτας, αναγράφεται και στην αγγλική, στη ρωσική και στη σερβική γλώσσα, γεγονός από το οποίο προκύπτει ότι το προϊόν πιθανώς εξάγεται σε αυτές τις χώρες.

Μετά την ενημέρωσή της, η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου, με επείγον έγγραφό της προς το Βουλγαρικό Υπουργείο Γεωργίας και τον Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων, καλεί τις υπηρεσίες της γειτονικής χώρας να προβούν σε κάθε προβλεπόμενη από τη νομοθεσία ενέργεια, προκειμένου οι εν λόγω επιχειρηματίες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των σχετικών κανονισμών ώστε να παύσει η καταχρηστική χρήση της ονομασίας ΦΕΤΑ.