Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργου Παυλίδη, ήρθη η από 10-2-2015 απαγόρευση χρήσης νερού στο Πύθιο, στο Ρήγιο, στους Ψαθάδες και στο Διδυμότειχο Έβρου για όλες τις χρήσεις, και ως εκ τούτου επιτρέπεται η χρήση του από τα δίκτυα ύδρευσης.

Ο Περιφερειάρχης προχώρησε στην εν λόγω απόφαση, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας και τα αποτελέσματα των νέων δειγματοληψιών, σύμφωνα με τα οποία σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν από τα δίκτυα ύδρευσης των συγκεκριμένων περιοχών, οι τιμές των μικροβιολογικών παραμέτρων και του υπολειμματικού χλωρίου, βρέθηκαν εντός των επιτρεπόμενων ορίων που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.