Την προσοχή των ασθενών για τη μέθοδο του βιοσυντονισμού εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, με αφορμή μια σχετική εκδήλωση που προγραμματίζεται στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα, στην αντίληψη των ανθρώπων του Συλλόγου υπέπεσε μία πρόσκληση πολιτών, η οποία διακινείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αφορά σε εκδήλωση με θέμα «ΙΑΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΤΡΟΠΟ». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη εταιρείας η οποία προφανώς προωθεί την διακίνηση μηχανημάτων βιοσυντονισμού (ή βιοανάδρασης), στο τέλος δε της εκδήλωσης θα διενεργηθούν τεστ της γενικής κατάστασης της υγείας των παραβρισκόμενων, όπως αναφέρεται.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, λόγω της αυξητικής τάσης που εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό στη χρήση μηχανημάτων βιοσυντονισμού για διαγνωστικούς η άλλους σκοπούς, υπενθυμίζει στους πολίτες ότι με βάσει την 63736/24-08-2016 απόφαση του Υπ. Υγείας ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Ο βιοσυντονισμός δεν είναι διαγνωστική μέθοδος με τον όρο που χρησιμοποιείται από την συμβατική κλασσική ιατρική.
  2. Ο βιοσυντονισμός αποτελεί μέρος της εναλλακτικής ιατρικής
  3. Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η αποτελεσματικότητα της μεθόδου
  4. Η κυκλοφορία των μηχανημάτων βιοσυντονισμού απαιτεί την σήμανση CE
  5. Η λειτουργία ιατρείων και κέντρων βιοσυντονισμού θα πρέπει να υπόκεινται στην Υπουργική απόφαση ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.154949/2010 (ΦΕΚ1918/Β/2010) «Όροι και προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας και αδειών λειτουργίας για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών», όπως αυτή ισχύει σήμερα.
  6. Η ύπαρξη της τεχνολογίας του βιοσυντονισμού δεν αποτελεί και προϋπόθεση αυτόματης αποδοχής εφαρμογής της πράξης.

«Σε κάθε περίπτωση ιατρικές εξετάσεις που γίνονται σε χώρους εκτός νόμιμα αδειοδοτημένων ιατρείων είναι παράνομες και διενεργούνται χωρίς την άδεια του Ιατρικού Συλλόγου. Ο ιατρός που πιθανώς συμμετέχει σε τέτοιες ενέργειες υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο», διαμηνύει ο Ιατρικός Σύλλογος, ενώ συνιστά στους πολίτες «να είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά μη τεκμηριωμένες επιστημονικά μεθόδους. Ο θεράπων ιατρός τους είναι ο μόνος επιστημονικά υπεύθυνος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας που έχουν».

Τέλος, απευθύνει παράκληση προς τους πολίτες που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν υπηρεσίες με χρήση τέτοιων μηχανημάτων, να ενημερώνουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (για γιατρούς τον Ιατρικό Σύλλογο), προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων για την εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών.