Ο σύγχρονος ρόλος του φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος σύμφωνα και με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Μια από τις δραστηριότητες στην Π.Φ.Υ. όπου μπορούν οι φαρμακοποιοί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, είναι αυτή των ενημερωτικών εκστρατειών προς το κοινό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Έβρου, σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου, θα προσπαθήσει  να βοηθήσει δια μέσου των φαρμακείων του νομού Έβρου, στη γνώση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, σχετικά με τη διαχείριση  της πιο συχνής πάθησης του χειμώνα, του κοινού κρυολογήματος.

Από  σήμερα, λοιπόν, θα διανέμονται από κάθε φαρμακείο του Έβρου, ενημερωτικά φυλλάδια, σύντομα, σαφή, περιεκτικά, κι επιστημονικώς άρτια. Με αυτόν τον τρόπο, περίπου 15.000 φυλλάδια θα διανεμηθούν σε όλο τον νομό, μπαίνοντας σχεδόν σε κάθε σπίτι. Ταυτόχρονα, οι φαρμακοποιοί είναι και θα είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι να απαντήσουν σε κάθε πιθανή απορία.

Δυστυχώς το κοινό κρυολόγημα στην πατρίδα μας αντιμετωπίζεται συνήθως με λανθασμένο  τρόπο, με πρώτη συνέπεια την κατάχρηση αντιβιοτικών τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως δράση απέναντι στους ιούς που το προκαλούν, ενώ ταυτόχρονα αυτή η κατάχρηση των αντιβιοτικών αυξάνει  την ανθεκτικότητα των μικροβίων και μειώνει  την αποτελεσματικότητά τους, όταν πραγματικά τα χρειαζόμαστε.

Με τη δέσμευση ότι η προσπάθεια αυτή θα αποτελέσει μόνο την αρχή παρόμοιων τέτοιων προσπαθειών για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υγείας και χρήσης φαρμάκων, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Έβρου εύχεται σε όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα με υγεία και ευτυχία.