«Τσουχτερά» πρόστιμα, για παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου 4177/2013, επιβλήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π..Ε. Ξάνθης σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων.

Στην πρώτη περίπτωση, σε πρατήριο που έχει έδρα στη Γενισέα, επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ. Κινητή ομάδα ελέγχου του Τελωνείου Ξάνθης είχε διενεργήσει στις 13 Φεβρουαρίου 2017 δειγματοληψία πετρελαίου κίνησης, λαμβάνοντας εις διπλούν δείγμα από βυτιοφόρο της επιχείρησης.

Το δείγμα εξετάστηκε από τη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας και στη σχετική έκθεση χαρακτηρίστηκε ως «μη κανονικό», αφού βρέθηκε να έχει θείο σε συγκέντρωση 15,2±1,7 mg/Kg, αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου 10 mg/Kg. Το δείγμα χαρακτηρίζεται μη κανονικό, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο νοθείας με άλλα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο. Η διάθεση πετρελαίου κίνησης με τα συγκεκριμένα επίπεδα περιεκτικότητας σε θείο δεν επιτρέπεται στην ελληνική αγορά.

Μετά από έφεση, συντάχθηκε δεύτερη έκθεση εξέτασης δείγματος, όπου ο χαρακτηρισμός ήταν επίσης «μη κανονικό», με περιεκτικότητα σε θείο 15,1±1,7 mg/Kg. Κατόπιν των παραπάνω, συντάχθηκε, στις 17 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, πληροφοριακή έκθεση από το Τελωνείο Ξάνθης και εκδόθηκε, στις 8 Φεβρουαρίου, η απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Στη δεύτερη περίπτωση, το χρηματικό πρόστιμο, ύψους 10.000 ευρώ αυτή τη φορά, επιβλήθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται στην έξοδο της Ξάνθης, προς την Καβάλα. Ο έλεγχος διενεργήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και «έδειξε» σφάλμα μετρητή καυσίμου (υγραερίου) -1,3%, που αποτελεί παράβαση κατά το άρθρο 20 παρ. 3.1.β του Ν.4177/2013.

Σημειώνεται ότι αμφότερες οι αποφάσεις επιβολής διοικητικού προστίμου (ΕΔΩ και ΕΔΩ) υπόκεινται σε ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ οι απόφασεις επί των ενδικοφανών προσφυγών υπόκεινται σε προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Τέλος, το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται κατά το ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η δε καταβολή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής του προστίμου.