Και στον Δήμο Κομοτηνής τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τρίτη μέρα την Τετάρτη 11/1/2017.

Η απόφαση ελήφθη δεδομένης της συνέχισης του ψύχους που εμποδίζει την επαρκή θέρμανση των 48 σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και των 16 της δευτεροβάθμιας, καθώς παρά τη λειτουργία των θερμαντικών συστημάτων των σχολικών μονάδων, η θερμοκρασία στις αίθουσες δεν ξεπερνά τους 10 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την ομαλή διεκπεραίωση του διδακτικού έργου.