Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020” του ΕΣΠΑ, εντάχθηκε το έργο της κατασκευής νέου κτιρίου Δημοτικού Σχολείου στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, το οποίο θα διαθέτει δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα ξένων γλωσσών και αισθητικής αγωγής, βιβλιοθήκη, αίθουσα πληροφορικής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και φωτοβολταϊκά συστήματα για εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.

Οι εργασίες του έργου, προϋπολογισμού 4.398.000 €, θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2017 και θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2020.