Την καθολική συμμετοχή των μελών της στην απεργία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ) στις 15 του μηνός, και πορεία διαμαρτυρίας το πρωί της ίδιας μέρας, αποφάσισε η γενική συνέλευση του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ροδόπης «Οι Τρεις Ιεράρχες».

Το Σώμα καταψήφισε την εισήγηση της ΔΟΕ περί τριήμερων και πενθήμερων επαναλαμβανόμενων απεργιών, και αποφάσισε ότι στην περίπτωση τέτοιας τελικής απόφασης του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου, τα σχολεία του νομού θα χωριστούν σε ομάδες και θα συμμετέχουν εναλλάξ.

Επίσης, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί της Ροδόπης, αποφάσισαν τη διοργάνωση απογευματινών συλλαλητηρίων όποτε απαιτείται, καθώς και την αποστολή στο υπουργείο παιδείας, μέσω της ΔΟΕ, ονομαστικής κατάστασης με τις υπογραφές των εκπαιδευτικών που προτίθενται να απεργήσουν.

Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν προτάσεις μελών του συλλόγου που υπερψηφίστηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης.