– 2.000 έχουν νοσηλευτεί / 4.950 ημερησίως καταφτάνουν στην Ελλάδα.

Καθολική και ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, θα αποκτήσουν οι πρόσφυγες, με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας, όπως ανακοίνωσε ο γ.γ. Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννης Μπασκόζος, κατά τη διάρκεια Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου που διοργανώθηκε στη Ρώμη με θέμα “Μετανάστευση και Υγεία”.

Η καθολική και αδιάκριτη πρόσβαση στην υγεία, όπως τόνισε ο κ. Μπασκόζος, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα για πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και “προτεραιότητα για τη χώρα μας”, καθώς αφενός συνδέεται με την προστασία της υγείας των πληθυσμών αυτών, αφετέρου όμως είναι αλληλένδετη και με την ασφάλεια υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το μέγεθος του προβλήματος

Οι μεταρρυθμιστικές αυτές τομές, άλλωστε, ωθούνται και από τις ίδιες τις μεταναστευτικές ροές. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο γ.γ., από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, 689.686 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν στη χώρα μας μέσω της θαλάσσιας οδού του Ανατολικού Αιγαίου. Περισσότεροι από 3.500 εκτιμάται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο μέσος όρος αφίξεων στην Ελλάδα, σε ημερήσια βάση, ξεπερνά τις 4.950.

Πώς επηρεάζουν οι ροές αυτές το δημόσιο σύστημα υγείας;

Όπως ανέφερε ο κ. Μπασκόζος, μέχρι σήμερα, περίπου 2.000 πρόσφυγες / μετανάστες έχουν τύχει νοσοκομειακής περίθαλψης, με κόστη που υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ. Παράλληλα, το 2015, συγκριτικά με το 2014, κατεγράφη αύξηση 42% σε διακομιδές του ΕΚΑΒ – μάλιστα η αύξηση αυτή κατά την περίοδο αιχμής Ιουνίου – Νοεμβρίου άγγιξε το 103%.

Οι ενέργειες της Ελλάδας

Κι ενώ οι μεταναστευτικές ροές βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, σε ανάλογη κινητικότητα βρίσκεται και το Υπουργείο, προκειμένου να καταφέρει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Έχει ήδη εκπονηθεί Σχέδιο Δράσης για την υγειονομική κάλυψη των χώρων πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας, ενώ δημιουργήθηκε και Ατομικό Ταξιδιωτικό Δελτίο Υγείας για τους πρόσφυγες. Οργανώθηκαν επίσης ιατρεία στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης, και 24ωρης λειτουργίας ιατρεία στις προσωρινές Δομές Ανοιχτής Φιλοξενίας στην Αττική, και διασφαλίστηκε η επάρκεια σε φάρμακα, υγειονομικό υλικό και εμβόλια. Παράλληλα, για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών των προσφύγων, χρησιμοποιείται το σύστημα διάγνωσης και έγκαιρου εντοπισμού ασθενών (triage) στα σημεία εισόδου του Ανατολικού Αιγαίου.

Χωρίς ευρωπαϊκούς πόρους μέχρι σήμερα η Ελλάδα

“Από πλευράς μας έχουμε ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες της υγειονομικής κάλυψης προσφύγων και μεταναστών, χωρίς να διαθέτουμε τη μέχρι σήμερα χρηματοδότηση από τα προβλεπόμενα ευρωπαϊκά ταμεία. Έτσι, καταφεύγουμε σε ad hoc λύσεις, και εκ των ενόντων, με ίδια μέσα”, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπασκόζος. Ο ίδιος επίσης δεσμεύθηκε, πως παρά τις ανακύπτουσες δυσκολίες, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε άμεση ενίσχυση των δομών υγείας, με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό (μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας), σε βελτίωση του συντονισμού ανάμεσα στις δομές του δημόσιου συστήματος υγείας και των ΜΚΟ, αλλά και στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την καταγραφή, την εποπτεία και τον συντονισμό των ΜΚΟ, για την πρόσβαση τους στο πεδίο και την παροχή υπηρεσιών υγείας.