ΨΩΚανονικά ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν, βρέθηκαν δείγματα ψωμιού που είχαν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενεργήθηκαν με πρωτοβουλία της Περιφέρειας ΑΜΘ και με την συνεργασία του ΕΦΕΤ.  Οι έλεγχοι ξεκίνησαν με αφορμή δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο για επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε ψωμί προερχόμενο από τη Βουλγαρία.

 Τα δείγματα που είχαν ληφθεί την πρώτη Οκτωβρίου, είχαν αποσταλεί αρμοδίως από τον ΕΦΕΤ για εργαστηριακή ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους,  ελέγχθηκαν από 2 έως 10 Οκτωβρίου και βρέθηκαν κανονικά ως προς τις παραμέτρους που εξετάστηκαν  σύμφωνα με τον  Καν. 1332/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τον Κ.Τ.Π, όπως διευκρινίζεται απο την ΠΑΜΘ.

Όσον αφορά την ουσία «σταχτίνη» που αναφερόταν στα δημοσιεύματα, το Γενικό Χημείο του Κράτους εγγράφως  ενημέρωσε την περιφερειακή αρχή, ότι “δεν υπάρχει χημική ένωση με συστηματική ή εμπειρική ονομασία «σταχτίνη» και γίνεται έρευνα σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του ΕΦΕΤ, προκειμένου να διαλευκανθεί η ταυτότητα της εν λόγω ουσίας που αναφέρεται ως «σταχτίνη» και να εξεταστεί τόσο η παρουσία της σε αρτοσκευάσματα όσο και η πιθανή επικινδυνότητά της”.