• Μια ακόμη δράση προσφοράς του Στρατού προς την τοπική κοινωνία σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Εργασίες καθαρισμού της παραλίας Ιμέρου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, εκτελεί από τις 20 του μηνός με μηχανήματα του 21 Λόχου Μηχανικού, η ΧΧΙ Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία Κομοτηνής.

Οι εργασίες προβλέπεται να συνεχιστούν έως και τις 29 του μηνός.