???????????????????????????????Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διοργάνωσε συμβολικό καθαρισμό ακτών από την παραλία του Δημοτικού Κάμπινγκ έως την περιοχή «Καλαμάκι» Νέας Χιλής με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου.

Στόχος της δράσης ήταν να δώσει ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης και ευθύνης, ατομικής και συλλογικής, αλλά και να καταδείξει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα υλικά καθαριότητας δόθηκαν από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία και μετέφερε με τα οχήματά της τα απορρίμματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης.

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης σημείωσε: «Όταν θα γίνει μακρινή θύμηση η προσβολή του περιβάλλοντος, τότε οι λαοί θα έχουν αποκτήσει παιδεία περιβαλλοντική, οι κυβερνήσεις θα μπορούν να προστατεύουν αληθινά τους λαούς τους, διατηρώντας την αειφορία, και οι βιομηχανίες θα σέβονται τον πλανήτη και τον άνθρωπο, τότε και εγώ ως θεσμικός θα είμαι ήρεμος και ευτυχισμένος».