179.119 κιλά ροδιών και λεμονιών προέλευσης Τουρκίας, που είχαν προορισμό την Ελλάδα και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στα οποία εντοπίστηκαν υπολείμματα φυτοφαρμάκων, δέσμευσαν  οι Φυτοϋγειονομικοί Ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου στο τελωνείο Κήπων τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Επιπλέον, δεσμεύτηκαν 3.000 κιλά αποξηραμένων βερίκοκων, επίσης προέλευσης Τουρκίας, που βρέθηκαν να είναι επεξεργασμένα με την προσθήκη θείου.

Αρμοδίως κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες, προκειμένου να γίνει επαναποστολή των προβληματικών φορτίων στην Τουρκία, ή καταστροφή αυτών, με παράλληλη απαγόρευση εισόδου των συγκεκριμένων φορτίων και παρτίδων τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ(ΚΙΛΑ) ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ/ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΡΟΔΙΑ

19.800 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017

ΡΟΔΙΑ

17.270 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017

ΡΟΔΙΑ

18.800 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017

ΡΟΔΙΑ

18.500 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017

ΡΟΔΙΑ

20.881 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2017

ΡΟΔΙΑ

20.600 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΛΕΜΟΝΙΑ

21.600 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΛΕΜΟΝΙΑ

21.668 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΛΕΜΟΝΙΑ

20.000 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ

3.000 ΘΕΙΩΔΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΣΥΝΟΛΟ 182.119