Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μ. Τσουρνακάκη – MT Studies, ιδρύθηκε το 1983. Από τότε, η διεύθυνση και το προσωπικό υπηρετούν με ζήλο την ξενόγλωσση εκπαίδευση. Προτεραιότητα του σχολείου ήταν και είναι να χρησιμοποιεί τα τελειότερα και πιο εξελιγμένα εποπτικά μέσα και να πρωτοπορεί στις μεθόδους διδασκαλίας.

Η γνώση και η μακρόχρονη πείρα του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Μ. Τσουρνακάκη – MT Studies, αποτελούν εγγύηση για τη συνεπή και αποτελεσματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Οι επιτυχίες και τα πτυχία των μαθητών του, το έχουν καταξιώσει στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Κομοτηνή.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Μ. Τσουρνακάκη – MT Studies από το 1983 υπηρετεί με ζήλο και ιδιαίτερη αγάπη την ξενόγλωσση εκπαίδευση χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα διδακτικά και εποπτικά μέσα.

«Η ξενόγλωσση εκπαίδευση είναι πλέον ένα απαραίτητο εφόδιο για όλους μας. Στόχος δικός μας και των συνεργατών μας είναι να προσφέρουμε ξενόγλωσση εκπαίδευση σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον, όπου ο κάθε μαθητής νιώθει ξεχωριστός. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους και να εκφραστούν στην ξένη γλώσσα καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει η ξένη γλώσσα, δική τους», αναφέρει η Διευθύντρια κ. Μαρία Τσουρνακάκη.

Η ιστορία του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Τσουρνακάκη, ξεκινά το 1983 με την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου σχολείου στην οδό Ζυμβρακάκη. Η επιτυχία του ξεπερνά κάθε προσδοκία. Στη συνέχεια, με ένα επιτελείο εκλεκτών Ελλήνων και ξένων καθηγητών, συνέχισε τη δράση του στο νέο του κτίριο στην οδό Κουτάβου 4. Στο καινούριο σχολείο διδάσκεται εκτός από την αγγλική γλώσσα, και η γερμανική. Το 1993 ιδρύεται το δεύτερο φροντιστήριο, στην περιοχή Στρατώνων, στην οδό Λ. Ηρώων – Κατσαντώνη 2. Στο σχολείο αυτό  διδάσκεται και η γαλλική γλώσσα. Το 1999 γίνεται το μεγάλο μας βήμα με τα εγκαίνια του νέου,  ιδιόκτητου και μοντέρνου κτιρίου του σχολείου, στην οδό Λ. Ηρώων.

Όλα αυτά τα χρόνια, τόσο η Μαρία Τσουρνακάκη προσωπικά όσο και οι συνεργάτες της, επέμειναν ιδιαίτερα στο θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξέλιξης. Με τη συμμετοχή σε εκθέσεις ξενόγλωσσων βιβλίων και την παρακολούθηση σεμιναρίων, δημιουργήθηκε μια ομάδα δυναμικών εκπαιδευτικών και ένα σχολείο με σύγχρονο όραμα. Στα χρόνια της δράσης του το Κέντρο Ξένων Γλωσσών MT Staudies, έχει συνάψει συνεργασίες με σημαντικούς φορείς του κλάδου. Η συνεργασία του το 1997 με την εταιρεία «Binary Logic» έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσει πρωτοποριακά γλωσσικά εργαστήρια, στα οποία ο κάθε μαθητής έχει τον δικό του ηλεκτρονικό υπολογιστή και την ευκαιρία να εξασκείται εντελώς δωρεάν στην ύλη που ήδη διδάχθηκε μέσα στην τάξη. Το 2012 ξεκίνησε η συνεργασία του Κέντρου με την εταιρεία ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής υποστήριξης «Input on Education». Με τη βοήθεια της ακαδημαϊκής συμβούλου Μαρίας Σαχπαζιάν, έχει οργανώσει ομιλίες για τους γονείς των μαθητών, συναντήσεις γονέων για την παρουσίαση των βιβλίων που διδάσκονται και του τρόπου που μπορούν οι γονείς να παρακολουθήσουν την πορεία του παιδιού τους από το σπίτι και να βοηθήσουν στη μελέτη. Μέσα στη χρονιά που πέρασε, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών MT Studies μπήκε στη μεγάλη παρέα των διακεκριμένων Κέντρων Ξένων Γλωσσών «Club EFL» το οποίο είναι μία εκπαιδευτική πλατφόρμα  που επιτρέπει στους μαθητές να μαθαίνουν μέσα από τα παιχνίδια και τα τραγούδια, να εξασκούνται μέσα από τις ασκήσεις, αλλά και να επικοινωνούν μεταξύ τους και με μαθητές άλλων Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε όλη την Ελλάδα, σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Επίπεδο Elementary: Τάξεις A elementary και B elementary. Οι πρόγονοί μας θεωρούσαν την αρχή το ήμισυ του παντός. Πουθενά αλλού ίσως δε βρίσκει αυτή η άποψη καλύτερη εφαρμογή από τις ξένες γλώσσες.  Σ’αυτές τις τάξεις γίνεται η πρώτη επαφή των μαθητών  με την ξένη γλώσσα και μπαίνουν τα θεμέλια της εξέλιξής του στην εκμάθηση της γλώσσας. Η διδασκαλία μοιάζει με παιχνίδι, ενώ στην τάξη μας χρησιμοποιούμε τη ζωγραφική, το τραγούδι και τον διαδραστικό πίνακα για να γνωρίσουμε την αγγλική γλώσσα / 3 ώρες την εβδομάδα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Μαΐου.

Επίπεδο Intermediate: Τάξεις Α intermediate και Β intermediate. Έχοντας αποκτήσεις βάσεις στην αγγλική γλώσσα και οπλισμένοι με αρκετό λεξιλόγιο, βαδίζουμε προς τις πιο απαιτητικές και περίπλοκες τάξεις. Εδώ αναπτύσσεται ο κύριος κορμός της γλώσσας και οι μαθητές καλούνται να καλλιεργήσουν τις ικανότητες τους στον γραπτό και προφορικό λόγο καθώς και στο λεξιλόγιο. Οι μαθητές αυτών των τάξεων συμμετέχουν στις εξετάσεις PALSO – LAAS  Pre A1 και Level A1 / 4 ώρες την εβδομάδα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Μαΐου.

Επίπεδο Advanced: Τάξεις C advanced και D advanced. Στις τάξεις αυτές ολοκληρώνονται οι βασικές γνώσεις του μαθητή και μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί το γραπτό και προφορικό λόγο με άνεση. Το μάθημα της κατανόησης γραπτού (reading) και ακουστικού κειμένου (listening) γίνεται πιο περίπλοκο καθώς προετοιμαζόμαστε για τις εξετάσεις του επιπέδου Β1 και είμαστε πολύ κοντά στις εξετάσεις του επιπέδου Β2. Οι μαθητές αυτού του επιπέδου συμμετέχουν στις εξετάσεις PALSO για το επίπεδο A2 και PTE B1 / 5 ώρες την εβδομάδα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Μαΐου.

Επίπεδο Β2: Τάξη Εξετάσεων Β2 (πρώην Lower) Στην τάξη αυτή οι  μαθητές έχουν πλέον ολοκληρώσει τις γνώσεις τους αρχίζουν και προετοιμάζονται για τις εξετάσεις του Επιπέδου Β2. Το σχολείο μας συμμετέχει σε όλες τις αξιόπιστες και αναγνωρισμένες εξετάσεις. Πιο αναλυτικά, προετοιμάζουμε τους μαθητές μας για το πτυχίο First Certificate του πανεπιστημίου CAMBRIDGΕ, για το πτυχίο ECCE  (Examination for the Certificate of Competence in English του πανεπιστημίου MICHIGAN που εκπροσωπείται από την Ελληνοαμερικανική ένωση) για το MSU-CELC (Certificate of English Language Competence του Michigan State University που εκπροσωπείται από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια), για τις εξετάσεις PTE B2, NOCN B2 και για το  Κρατικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας / 6 ώρες την εβδομάδα από 9 Σεπτεμβρίου έως 20 Μαΐου.

Επίπεδο C1-C2: Τάξεις PROFICIENCY: Η απόκτηση πτυχίου επιπέδου Β2 δεν επαρκεί εάν οι μαθητές ενδιαφέρονται για σπουδές στο εξωτερικό. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας της γραμματικής, περνάμε σε ένα διαφορετικό επιπέδο όπου καλλιεργείται η ευχέρεια του λόγου σε συνδυασμό με την ακρίβεια, το λεξιλόγιο διευρύνεται  ώστε να μπορεί να εκφράσει αποχρώσεις νοημάτων ενώ ο γραπτό λόγος στρέφεται σε θέματα κοινωνικά που απαιτούν επιχειρηματολογία. Το επίπεδο αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητικό οπότε χρειάζονται δύο χρόνια κανονικών μαθημάτων και οι μαθητές είναι έτοιμοι για τις αντίστοιχες εξετάσεις για την απόκτηση του ανώτερου πτυχίου αγγλικής των πανεπιστημίου CPE Cambridge, ECPE Michigan (Ελληνοαμερικανική Ένωση), MSU-CELP (Κολλέγιο Ανατόλια) & του οργανισμού PTE Level 4 και Level 5 / 6 ώρες την εβδομάδα από 9 Σεπτεμβρίου έως 20 Μαΐου.

Εκτός από τις παραπάνω ώρες διδασκαλίας, οι μαθητές εξασκούνται για μία επιπλέον ώρα στα μαθήματα που ήδη έχουν κάνει, εντελώς δωρεάν στους Η/Υ του κέντρου μέσω της πλατφόρμας ClubEfl.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχει δυνατότητα, ύστερα από συνεννόηση, δημιουργίας ατομικού προγράμματος σπουδών ή εντατικών μαθημάτων ή κανονικών μαθημάτων σε ολιγομελή τμήματα (3-5 μαθητές) για όλα τα επίπεδα.