Στις 29/5/2017 θα ξεκινήσει πρόγραμμα κατάρτισης (διάρκειας 150 ωρών) για υπόχρεους Νέους Αγρότες με θέμα «ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής (2531022121) για τον καθορισμό των απαραίτητων λεπτομερειών.