Συνάντηση εργασίας ενόψει της ενεργοποίησης δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 9 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜ-Θ 2014-2020, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη και με τη συμμετοχή Δημάρχων, εκπροσώπων των Δημοτικών Αρχών και υπηρεσιακών παραγόντων των Δήμων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η συνάντηση έγινε με στόχο την κατάθεση προτάσεων και την ανάδειξη επιμέρους ζητημάτων από την πλευρά των ΟΤΑ, για τον καλύτερο συντονισμό των κοινωνικών δομών που λειτουργούν σε αυτούς, σε συνάρτηση με τον περιφερειακό σχεδιασμό που τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Περιφερειάρχης εστιάζοντας στην Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας  (ΠεΣΚΕ), ανέφερε ότι αυτή είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020, μέσω του οποίου προβλέπεται η διάθεση πιστώσεων άνω των 60 εκ. ευρώ.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 2Στη βάση του σχεδιασμού, όπως επισήμανε ο κ. Παυλίδης, προτείνεται η δημιουργία Κέντρων Κοινότητας στο σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας, ως βασικός πυρήνας παροχής διευρυμένων υπηρεσιών, με έμφαση την προώθηση της απασχόλησης και την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, διασυνδεμένα με τις υφιστάμενες δημοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και δομές. Ειδικότερα για τις αυτοχρηματοδοτούμενες δομές των ΟΤΑ, υπογράμμισε ότι  απαιτείται να ληφθεί πρόνοια για την ομαλή χρηματοδότησής τους, και κατά την περίοδο μετάβασης στο νέο πρόγραμμα.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της συνάντησης, ο Περιφερειάρχης επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την ολοκληρωμένη καταγραφή των δυνητικά ωφελούμενων.

«Τα ζητήματα της φτώχειας και της ανέχειας μας απασχολούν κάθε στιγμή. Επιζητούμε τη συνεργασία των Δήμων, της Εκκλησίας, των πρωτοβουλιών αλληλεγγύης των πολιτών, για να εξαλείψουμε τις γκρίζες κοινωνικές ζώνες».