Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βάση τα αιτήματα πληρωμής από το συνολικό πρόγραμμα.

Τις πρωταθλήτριες και τις ουραγούς περιφέρειες του ΕΣΠΑ 2014-2020 στις 31.12.2016 παρουσιάζει η aftodioikisi.gr, συγκρίνοντας τα ποσοστά απορροφητικότητας λίγο πριν το ήμισυ (τρία από το συνολικά επτά έτη) του προγράμματος:

ΑΡΙΣΤΑ

  • Πρώτη είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με ποσοστό απορροφητικότητας 13,5% (98,09 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 724,53 εκατ. ευρώ του προγράμματος)

ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ

  • Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με ποσοστό 11,6%
  • Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 10,9%

ΚΑΛΩΣ

  • Στην τέταρτη η Περιφέρεια Πελοποννήσου με 10,3%
  • Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό 9,3%
  • Και την πρώτη εξάδα κλείνει η Περιφέρεια Ηπείρου με 9,1%

«ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ»

Κάτω από την πρώτη εξάδα στις συνολικά δεκατρείς Περιφέρειες και άρα «κάτω από τη βάση»  βρίσκονται κατά σειρά:

  • Στην έβδομη και όγδοη θέση η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αντίστοιχα με 8,9. Ωστόσο, η Π. Θεσσαλίας, καθώς έχει μεγαλύτερο ΠΕΠ έχει προχωρήσει και σε μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων σε απόλυτους αριθμούς.
  • Στην ένατη, δέκατη και ενδέκατη θέση βρίσκονται οι Περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και Κρήτης αντίστοιχα με ποσοστό απορροφητικότητας 8,4%. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση οι απόλυτοι αριθμοί ευνοούν Αττική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
  • Προτελευταία είναι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 8,3%.
  • Τελευταία η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με 8,2%,

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (εκατ. €) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (εκατ. €) ΠΟΣΟΣΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 724,53 98,09 13,5%
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 368,69 42,88 11,6%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 78,93 8,61 10,9%
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 203 21 10,3%
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 89,19 8,26 9,3%
ΗΠΕΙΡΟΣ 244,68 22,21 9,1%
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 301,21 26,88 8,9%
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 170,4 15,22 8,9%
ΑΤΤΙΚΗ 856,01 72,2 8,4%
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ  381,27 31,84 8,4%
ΚΡΗΤΗ 326,56 27,4 8,4%
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 226,53 18,82 8,3%
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 248,36 20,48 8,2%