Ο Δήμος Κομοτηνής διεκδικεί χρηματοδότηση 118.500 ευρώ για να αναβαθμίσει την προσβασιμότητα ΑμεΑ στις παραλίες Αρωγής και Μέσης.

Διαθέτοντας τη θετική εμπειρία από την παρέμβαση που επέτρεψε σε άτομα με αναπηρία ή κινητικά προβλήματα να απολαμβάνουν από το καλοκαίρι του 2017 το μπάνιο τους στην παραλία Φαναρίου, ο Δήμος Κομοτηνής θα προσπαθήσει να αναβαθμίσει την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε δύο ακόμα δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες, αυτές της Αρωγής και της Μέσης.

Για τον σκοπό αυτό θα υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία. Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προετοιμασία και την κατάθεσή της.

Ο Δήμος Κομοτηνής φιλοδοξεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση της τάξης των 118.480,90 ευρώ, ώστε μεταξύ άλλων να προμηθευτεί:

α)σύστημα για την πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα, όπως ειδικούς κινητούς διαδρόμους οι οποίοι  δημιουργούν δίκτυο πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα, καθώς και πλωτό/αμφίβιο όχημα το οποίο εξασφαλίζει εύκολη είσοδο /έξοδο στη θάλασσα για κολύμβηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα

β) βοηθητικό εξοπλισμό: κινητές τουαλέτες/αποδυτήριο για ΑμεΑ, κάδο απορριμμάτων για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς και πληροφοριακές πινακίδες.

Με την υλοποίηση της παρέμβασης αναμένεται να βελτιωθεί η πρόσβαση στις παραλίες και η είσοδος-έξοδος των εμποδιζόμενων ατόμων και των ΑμεΑ, που βιώνουν σήμερα πρακτικά συνθήκες καθεστώτος αποκλεισμού από τις περισσότερες ελληνικές παραλίες.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν από τους Δήμους θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας. Εφόσον πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης, και μέχρι εξάντλησης της δέσμευσης του διαθέσιμου ποσού χρηματοδότησης, θα επιλεγούν προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από το Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014-2020. Ο χρόνος υλοποίησης της παρέμβασης, από την έγκριση έως την ολοκλήρωσή της, ορίζεται σε 18 μήνες.