«Συνάδελφοι.

Στις 12 Νοεμβρίου οι εργαζόμενοι συσπειρώνονται γύρω από τα συνδικάτα τους και συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική, πανεργατική απεργία  με κύριο αίτημα αιχμής  τη διατήρηση του αναδιανεμητικού ασφαλιστικού συστήματος και τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών παροχών.

Το νομαρχιακό τμήμα Ροδόπης της ΑΔΕΔΥ, καλεί όλους τους εργαζόμενους στην απεργία και συγκέντρωση στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κομοτηνής, στις 10:00 π.μ.».