• Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΙΖΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ.
  • ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΛΗΡΑ ΣΙΤΑΡΙΑ.

Από την πρώτη στιγμή που προέκυψε το εκτεταμένο πρόβλημα στη φετινή παραγωγή των καπνών της Ροδόπης, ο βουλευτής Ιλχάν Αχμέτ υπέδειξε ως την πιο ασφαλή οδό αποζημιώσεων, μέσω των ΠΣΕΑ. Στην ίδια άποψη προσχωρεί και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος στην απάντησή του σε ερώτηση που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή, μιλά για «αποζημιώσεις δυνάμενες να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΚΟΕ», δηλαδή στις Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις.

Με γνώμονα την απάντηση του ΥπΑΑΤ και τις προϋποθέσεις που αυτή βάζει σχετικά με τις αποζημιώσεις των καπνοπαραγωγών της Ροδόπης, ο Ιλχάν Αχμέτ επισκέφθηκε τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης, Αθανάσιο Πανάγο, από τον οποίο ζήτησε τον οδικό χάρτη των ενεργειών για την αποζημίωση στον τομέα του καπνού που επλήγη από την νεκρωτική ίωση των τελευταίων μηνών.

Ο βουλευτής Ροδόπης εστίασε την προσοχή του στις τρεις προϋποθέσεις για τις αποζημιώσεις που θέτει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα:

α) να προηγηθεί επιστημονική μελέτη.

β) να εκτιμηθεί το κόστος της δαπάνης μέσα από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης.

γ) να εκδοθεί ΚΥΑ όπου θα καθορίζονται ο χρόνος και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς του ΕΛΓΑ.

Παράλληλα, ο κ. Ιλχάν Αχμέτ επέστησε προς τον κ. Πανάγο την προσοχή για τον τρόπο σύνταξης της μελέτης της επιτροπής του ΕΛΓΑ ΑΜ-Θ, ώστε:

α) να τεκμηριώνεται η άποψη ότι “η απώλεια παραγωγής είναι συνάρτηση μίας δυσμενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασμός πολλών”.

β) να δοθεί η δέουσα προσοχή ώστε η τεκμηρίωση σχετικά με την απώλεια της παραγωγής να είναι συμβατή με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς “προκειμένου να μην βρεθούμε ενώπιον δυσάρεστων εκπλήξεων”.

Από την πλευρά του ο κ. Πανάγος επισήμανε ότι:

α) η έκταση της καταγεγραμμένης ζημιάς ξεπερνά κατά πολύ το 30% που ορίζεται ως αναγκαία συνθήκη αποζημιώσεων.

β) στο τέλος Αυγούστου θα συνταχθεί έκθεση ζημιών από τα ΠΣΕΑ προς τη Διοίκηση του ΕΛΓΑ για την τρέχουσα περίοδο, και αυτή θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018 για όλες τις τυχόν ζημιές που θα καταγραφούν και μετά την 1η Σεπτεμβρίου.

γ) οι ξεροθερμικές συνθήκες στη Ροδόπη από τα τέλη Μαρτίου έως τα μέσα Ιουνίου ευνόησαν την ανάπτυξη της ασθένειας του θρίπα και τη μετάδοσή της από τα μολυσμένα φυτά προς τα υγιή.

Να σημειωθεί ότι ο ετήσιος εθνικός προϋπολογισμός για γεωργικές αποζημιώσεις φθάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο δεν αναμένεται να επαρκέσει για τις εκτεταμένες ζημίες και τη συνακόλουθη μεγάλη απώλεια εισοδήματος που αναμένεται να καταγραφεί φέτος στην Ροδόπη. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει η Ελλάδα να αιτηθεί επιπλέον κονδύλια από την Ε.Ε.

Σε ό,τι αφορά το βαμβάκι και τα σιτηρά, στην απάντησή του ο κ. Αποστόλου επισημαίνει ότι «εφόσον οι αρμόδιοι φορείς επιβεβαιώσουν την επικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, και έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής σύσπορου βαμβακιού σε επίπεδα κατώτερα της ελάχιστης απαιτούμενης στρεμματικής απόδοσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει υπ’ όψη του την εν λόγω επιβεβαίωση, ώστε να αποδοθεί όπως πρέπει η συνδεδεμένη ενίσχυση στους ζημιωθέντες παραγωγούς».

Αναφορικά με τη συνδεδεμένη ενίσχυση για τον σκληρό σίτο, προβλέπεται ότι «δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γεωργοί που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση χρήσης:

α) ορισμένης ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου σποράς ή σπόρου βελτιωτή.

β) ποικιλιών εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. Ως ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για τον σκληρό σίτο καθορίζονται τα 12 κιλά ανά στρέμμα».

Ο κ. Ιλχάν Αχμέτ σημειώνει σχετικά: «Δεν εφησυχάζουμε από τη στιγμή που μεγάλο κομμάτι της φετινής αγροτικής παραγωγής βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Το εισόδημα της Ροδόπης και η ευημερία των πολιτών της είναι ταυτισμένο με την αγροτική της οικονομία, τα μεγέθη της οποίας ξεπερνούν κατά πολύ τους εθνικούς μέσους όρους. Συνεχίζουμε με προσοχή και ορθολογισμό για την επίτευξη του τελικού μας στόχου, που δεν είναι άλλος από τη δικαίωση του εύλογου αιτήματος των αγροτών μας για αποζημιώσεις από τα έκτακτα γεγονότα που έπληξαν την παραγωγή τους».

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΤΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

ΘΕΜΑ: «Ζηµιές λόγω ακαρπίας σε διάφορες καλλιέργειες της Π.Ε. Ροδόπης»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7018/21-6-2018

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ιλχάν Αχµέτ, σας πληροφορούµε τα εξής:

Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος εκδόθηκε σε εφαρµογή του ν. 3877/2010 (Α΄160), οι ζηµιές, οι οποίες, ενδεχοµένως, παρατηρούνται στις καλλιέργειες (µειωµένη παραγωγή-ακαρπία) λόγω ανοµβρίας-ξηρασίας, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. Συγκεκριµένα, στους ισχύοντες Κανονισµούς του ΕΛ.Γ.Α. καλύπτονται οι ζηµιές στην ηρτηµένη παραγωγή των καλλιεργειών που προξενούνται από φυσικούς κινδύνους (βροχόπτωση, παγετό, χαλάζι κ.λπ.).

Για την ένταξη νέων κινδύνων στους Κανονισµούς του ΕΛ.Γ.Α., θα πρέπει να τηρηθούν τα οριζόµενα, τα οποία περιγράφονται στον ν. 3877/2010, ο οποίος διέπει το θεσµικό πλαίσιο για την αγροτική ασφάλιση της χώρας.

Συγκεκριµένα, θα πρέπει:
α) να προηγηθεί εκπόνηση επιστηµονικής µελέτης,
β) να διενεργηθεί αναλογιστική µελέτη, στην οποία, εκτός των άλλων, θα πρέπει να καθορίζονται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της – αλλαγή ασφαλίστρου και
γ) να εκδοθεί κατόπιν Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, όπου θα καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που δεν περιλαµβάνονται στους Κανονισµούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.

∆ιευκρινίζεται ότι η εν λόγω διαδικασία απαιτεί τεχνική και οικονοµική µελέτη για τις επιπτώσεις τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές όσο και στη βιωσιµότητα του δηµόσιου συστήµατος γεωργικών ασφαλίσεων.

Επισηµαίνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α., στο πλαίσιο αλλαγής του Κανονισµού του, έχει δώσει τη δυνατότητα, µέσω της ιστοσελίδας του, να κατατεθούν προτάσεις επί του υπάρχοντος Κανονισµού από παραγωγούς, φορείς, οµάδες και συνεταιρισµούς, προκειµένου να ληφθούν υπόψη, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη νέα αναλογιστική µελέτη,
µε σκοπό την ένταξη νέων κινδύνων στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., υλοποιώντας ένα
µόνιµο αίτηµα του αγροτικού κόσµου.

Ωστόσο, οι ζηµιές εξαιτίας ανοµβρίας-ξηρασίας δύναται να ενταχθούν σε πρόγραµµα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Ειδικότερα, οι ζηµιές που προξενούνται στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινοµένων (θεοµηνίες, ακραίες δυσµενείς συνθήκες και ασθένειες), εντάσσονται σε προγράµµατα χορήγησης Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρµοδιότητας ΠΣΕΑ και ενισχύονται µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Προκειµένου, όµως, να τύχουν ενίσχυσης οι παραγωγοί για την αντιστάθµιση της απώλειας παραγωγής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων και τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας, θα πρέπει εκτός των άλλων:
α) η παραγωγή του έτους ζηµιάς να έχει ζηµιωθεί κατά είδος προϊόντος (καλλιέργεια), σε επίπεδο Νοµού, σε ποσοστό 30% και πάνω, σε σχέση µε τη µέση απόδοση των προηγούµενων τριών ετών, µε βάση τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις
∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) το επόµενο χρονικό διάστηµα της συγκοµιδής και δίδονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ),
β) να τεκµηριώνεται επιστηµονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσµα µίας δυσµενούς καιρικής συνθήκης και όχι συνδυασµού πολλών,
γ) τα επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισµό των καιρικών συνθηκών ως δυσµενών
δ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθµισης των ζηµιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ε) η ενίσχυση για ζηµιές που θα προκληθούν από ξηρασία, καταβάλλεται µόνο εάν εφαρµόζεται πλήρως η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά στη «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα πολιτικής υδάτων» στον τοµέα της γεωργίας στην Ελλάδα και εάν έχει θεσπισθεί σύστηµα που να εξασφαλίζει ότι το κόστος των υπηρεσιών παροχής ύδατος στη γεωργία ανακτάται µέσω επαρκούς εισφοράς του συγκεκριµένου τοµέα.

∆ιευκρινίζεται ότι για τη σύνταξη του σχετικού φακέλου θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούµενα στοιχεία (πόρισµα Επιστηµονικής Επιτροπής, επίσηµα µετεωρολογικά στοιχεία, πορίσµατα περιφερειακών επιτροπών, τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της χώρας, τα οποία συλλέγονται από τις ∆ΑΟΚ την επόµενη χρονιά της ζηµιάς κ.λπ.). Μετά τη σχετική επεξεργασία τους και εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις, εθνικές και ενωσιακές, υποβάλλεται ο σχετικός φάκελος στα συναρµόδια Υπουργεία και στην ΕΕ για έγκριση.

Επίσης, σηµειώνεται ότι το Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, παρακολουθεί την εξέλιξη των διαφόρων καλλιεργειών (ξερικές, καλλιέργειες βαµβακιών, σιτηρών κ.λπ.), στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Ροδόπης ως προς το µέγεθος της ενδεχόµενης ζηµιάς που µπορεί να προκληθεί όχι
µόνο εξαιτίας της ανοµβρίας-ξηρασίας, αλλά και από άλλα δυσµενή αίτια αρµοδιότητας ΠΣΕΑ, µέχρι την περίοδο της συγκοµιδής τους.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι η καταβολή των Κρατικών Ενισχύσεων σκοπό έχει τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας των παραγωγών στις γεωργοκτηνοτροφικές τους εκµεταλλεύσεις που υπέστησαν ζηµιές, στηρίζοντας, µε τον τρόπο αυτόν, την απώλεια του γεωργικού τους εισοδήµατος για το επόµενο χρονικό διάστηµα µετά τη ζηµιά, έτσι ώστε το γεωργικό τους κεφάλαιο (φυτικό, πάγιο κ.λπ.) να επανέλθει σε παραγωγική δραστηριότητα.

Όσον αφορά στη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος, σηµειώνεται ότι στην αριθµ. 1178/27361/10.03.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισµός λεπτοµερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαµβάκι σε εκτέλεση του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συµβουλίου» (Β΄ 430/24-3-2015), όπως τροποποιηµένη ισχύει, προβλέπεται ότι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γεωργοί που καλλιεργούν βαµβάκι σε επιλέξιµες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση επίτευξης καθορισµένης ελάχιστης απόδοσης ανά στρέµµα και χρήσης:
α) ελάχιστης ποσότητας πιστοποιηµένου σπόρου σποράς ή σπόρου βελτιωτή και
β) ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Ως ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων σποράς για το βαµβάκι καθορίζονται τα 16 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών βαµβακιού ή τα 13 κιλά ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαµβακιού.

Σύµφωνα µε την προαναφερθείσα ΥΑ, εφόσον οι αρµόδιοι φορείς επιβεβαιώσουν την επικράτηση ειδικών καιρικών συνθηκών που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας και έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της παραγωγής σύσπορου βαµβακιού σε επίπεδα κατώτερα της ελάχιστης απαιτούµενης στρεµµατικής απόδοσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαµβάνει υπόψη του την εν λόγω επιβεβαίωση, ώστε να αποδοθεί, όπως πρέπει, η συνδεδεµένη ενίσχυση στους ζηµιωθέντες παραγωγούς.

Επισηµαίνεται ότι για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2017, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην καταβολή ειδικής ενίσχυσης βάµβακος συνολικού ύψους 184.934.827,79 € (εκ των οποίων, για την Π.Ε. Ροδόπης κατεβλήθησαν 24.715.677,55 €) και πρόσθετων ποσών για τα µέλη
∆ιακλαδικής Οργάνωσης Βάµβακος συνολικού ύψους 492.036,47 € (εκ των οποίων, για την Π.Ε. Ροδόπης κατεβλήθησαν 65.647,68 €).

Αναφορικά µε τη συνδεδεµένη ενίσχυση για τον σκληρό σίτο, σηµειώνεται ότι στην αριθµ. 1194/155613/8-12-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
«Καθορισµός λεπτοµερειών χορήγησης της συνδεδεµένης ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συµβουλίου» (Β΄3393/17- 12-2014), όπως τροποποιηµένη ισχύει, προβλέπεται ότι δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι γεωργοί που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιµες εκτάσεις, υπό την προϋπόθεση χρήσης:
α) ορισµένης ποσότητας πιστοποιηµένου σπόρου σποράς ή σπόρου βελτιωτή και
β) ποικιλιών εγγεγραµµένων στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών.

Ως ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων σποράς για τον σκληρό σίτο καθορίζονται τα 12 κιλά ανά στρέµµα.

Επισηµαίνεται ότι για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2017, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην καταβολή συνδεδεµένης ενίσχυσης σκληρού σίτου συνολικού ύψους 11.909.787,26 € (εκ των οποίων, για την Π.Ε. Ροδόπης κατεβλήθησαν 200.210,00 €).

Όσον αφορά σε τυχόντα προβλήµατα στην παραγωγή του 2018 από φυσικά αίτια, επισηµαίνεται ότι αρµόδιος φορέας για τις εκτιµήσεις ζηµιών είναι ο ΕΛ.Γ.Α., τα πορίσµατα του οποίου λαµβάνονται υπόψη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την καταβολή των συνδεδεµένων ενισχύσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

EVANGELOS APOSTOLOU
Ψηφιακά υπογεγραμμέ νο από EVANGELOS APOSTOLOU
Ημερομηνία: 2018.07.16
11:49:03
EEST

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Βουλευτή κ. Ιλχάν Αχµέτ