Την ικανοποίησή τους για σειρά θετικών σημείων, αλλά και προβληματισμούς, εκφράζουν για το σχέδιο νόμου για τις προστατευόμενες περιοχές που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, MEDASSET, MΟm, ΑΝΙΜΑ και WWF Ελλάς.

ΧΛΩΡΙΔΑ ΠΑΝΙΔΑ ΕΛΛΑΔΟΣΜε κοινή τους ανακοίνωση οι έντεκα οργανώσεις διαπιστώνουν κατ’ αρχήν με ανακούφιση ότι οι Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, λίγο πριν την εκπνοή της διάρκειας ζωής τους, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους, επιφορτίζονται με κεντρικό ρόλο στο εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, ανατρέποντας παλαιότερους σχεδιασμούς για καταργήσεις και συγχωνεύσεις.

Συγκεκριμένα, οι 35 Φορείς Διαχείρισης (οι υφιστάμενοι 28 και οι 7 νέοι που προβλέπονται από το σχέδιο νόμου), θα καλύπτουν σχεδόν όλο το δίκτυο των περιοχών Natura 2000, συμπεριλαμβανομένων επικείμενων επεκτάσεών του. Κι όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, “η πρόβλεψη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου, καθώς μέχρι σήμερα λιγότερο από το ένα τρίτο των περιοχών Natura 2000 εντασσόταν στην αρμοδιότητα κάποιου από τους 28 υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης”. Συνάμα, ως “ιδιαίτερα θετικό στοιχείο”, χαρακτηρίζεται η ρητή πρόβλεψη του νομοσχεδίου για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φορέων από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, οι οργανώσεις καταθέτουν και τους προβληματισμούς τους όσον αφορά:

  1. Τη “μη πρόβλεψη οργανογράμματος και στελέχωσης των Φορέων με επαρκές, κατάλληλο και τακτικό προσωπικό, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό έργο τους”.
  2. Την έναρξη του καθεστώτος κάλυψης των λειτουργικών τους δαπανών από τον κρατικό προϋπολογισμό, όχι άμεσα, αλλά “από το 2019 στην καλύτερη περίπτωση”. όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, “για το 2018 η μισθοδοσία των φορέων διαχείρισης θα προέρχεται και πάλι από το Πράσινο Ταμείο, όπως το 2016 και το 2017”.
  3. Το γεγονός οτι όπως επισημαίνουν, “οι υφιστάμενοι φορείς των οποίων η χωρική αρμοδιότητα επεκτείνεται ξαφνικά, θα έχουν μεγαλύτερη έκταση αλλά τους ίδιους ή και λιγότερους πόρους και προσωπικό. Οι νέοι φορείς που ιδρύονται θα χρειαστούν ένα εξάμηνο μόνο για να αποκτήσουν διοικητικό συμβούλιο”.
  4. Το οτι το σχέδιο νόμου “δεν επιλύει βασικά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης κατά τα 15 χρόνια λειτουργίας τους, καθώς οι αρμοδιότητές τους δεν γίνονται αρκετά σαφείς και διακριτές, παρατείνοντας τη σύγχυση σε σχέση με άλλες αρχές που είναι συναρμόδιες”.

Επιπροσθέτως, ο προβληματισμός των οργανώσεων εντείνεται “λόγω της απουσίας περιγραφής του ρόλου του ΥΠΕΝ ως κεντρικού συντονιστή του εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών”, ενώ εκφράζεται και η ανησυχία περί “απουσίας οποιασδήποτε αναφοράς στην Επιτροπή Φύση 2000 που λειτουργεί με επιτυχία και επιστημονική επάρκεια και ως εθνική επιτροπή προστατευόμενων περιοχών”.

Οι οργανώσεις συμπεραίνουν ότι “σε μεγάλο βαθμό η προστασία της ελληνικής φύσης θα εξαρτάται και πάλι από τη βούληση, το μεράκι και τις δεξιότητες των μελών των διοικητικών συμβουλίων και των εργαζομένων, καθώς η προσοχή τους θα είναι στραμμένη στη διευκρίνιση πολλών διαδικασιών για τη μεταβατική φάση λειτουργίας τους. Εξάλλου, για αυτή τη μεταβατική φάση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η νόμιμη παράταση των υπαρχουσών συμβάσεων των εργαζομένων”.

Τέλος, κατά τη θέση των οργανώσεων, “κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω ενίσχυση των προβλέψεων του σχεδίου νόμου για διαβούλευση και συμμετοχή τοπικών και άλλων φορέων στη συνδιαμόρφωση των προτεραιοτήτων και των δράσεων για την ολοκληρωμένη προστασία, τη συμμετοχική διαχείριση των σημαντικών αυτών περιοχών, καθώς και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των προστατευόμενων περιοχών”.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας κατ’ άρθρο προτάσεις, ώστε όπως υπογραμμίζουν “το σχέδιο νόμου να βελτιωθεί πριν την κατάθεσή του στη Κοινοβούλιο και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες προστασίας της μοναδικής ελληνικής φύσης”.

Το σχέδιο νόμου ««Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπληρώνει τον νόμο – ραχοκοκαλιά για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (ν. 3937/2011), ο οποίος θέσπισε για πρώτη φορά το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, εντάσσοντας όλες τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας σε ένα ενιαίο πλαίσιο, ορίζοντας το πλαίσιο για τη διοίκηση τους.