ΚΑΡΑΤη δημιουργία «Ερευνητικού Κέντρου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ.-ΘΡΑ) –  “Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή”», με έδρα την Κομοτηνή, εξήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Έβρου στην Αλεξανδρούπολη.

Σκοπός της ίδρυσης του Ερευνητικού Κέντρου, που θα έχει ως περιοχή ευθύνης την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα είναι η ενίσχυση των κρίσιμων τομέων της Έρευνας και της Τεχνολογίας, και ταυτόχρονα η διασύνδεσή τους με την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η εν λόγω ενέργεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, αποτελεί το επιστέγασμα Σχεδίου Νόμου για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, που κατατέθηκε στη Βουλή, και το οποίο είναι εναρμονισμένο με τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, και προσανατολίζεται στη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

Η ίδρυση του Κέντρου αναμένεται να συμβάλει στην πρόοδο της τεχνολογίας, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, και στην ανάπτυξη και δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας στην ΑΜ-Θ και στην Ελλάδα.

Συνολικά θα περιλαμβάνει, το ήδη υφιστάμενο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με έδρα την Ξάνθη, και τρία νέα Ινστιτούτα που ιδρύονται άμεσα:

– Ενεργειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, με έδρα την Ξάνθη.

– Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

– Τεχνολογίας Τροφίμων και Αγροτικής Παραγωγής, με έδρα την Ορεστιάδα.

epilemelitirio 1

Το Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, θα έχει ως αντικείμενο τα θέματα της ενέργειας, και της αξιοποίησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων της Περιφέρειας της Θράκης (με έμφαση στους υδρογονάνθρακες, το φυσικό αέριο, τη γεωθερμία και τη βιομάζα), με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και της χώρας. Ειδικότερα, θα ασχολείται με την παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας, τη βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση των φυσικών πόρων για την κάλυψη των μελλοντικών αυξημένων αναγκών, και την υλοποίησή τους χωρίς την επιδείνωση περιβαλλοντικών θεμάτων (π.χ. κλιματική αλλαγή, φαινόμενο θερμοκηπίου, κ.τ.λ.).

Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, σκοπό θα έχει την παροχή ανεξάρτητης, επιστημονικά τεκμηριωμένης τεχνικής υποστήριξης, για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ασφαλούς περιβάλλοντος για τον πολίτη. Το εύρος των ζητημάτων που θα καλύψει στις ερευνητικές δραστηριότητές του, είναι εκτενές: αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, η αποτροπή των φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί, κ.ά.), η αποφυγή τεχνολογικών καταστροφών (πυρηνική ενέργεια, αγωγοί, άντληση πετρελαίου, εξόρυξη χρυσού, κ.ά.). Οι δραστηριότητές του συγκεντρώνονται σε πέντε επιστημονικούς τομείς: α) προστασία περιβάλλοντος και κλιματική αλλαγή, β) μείωση του κινδύνου και των καταστροφών, γ) κοινωνία της πληροφορίας, δ) καινοτομία και ανάπτυξη, ε) πρότυπα.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίμων και Αγροτικής Παραγωγής, θα είναι ερευνητικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών (βασική και κυρίως εφαρμοσμένη συνθήκη), σχετικά με την παραγωγή προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες-εναλλακτικές καλλιέργειες και τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων σε όλη την παραγωγική διαδικασία. Θα περιλαμβάνει τρεις τομείς με τα αντίστοιχα αντικείμενα:

α) Τεχνολογίας Τροφίμων με ερευνητικά αντικείμενα τη βιοτεχνολογία, την επεξεργασία, τη χημεία και βιοχημεία, τη μικροβιολογία, την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, και την τυποποίηση και συσκευασία τροφίμων.

β) Φυτικής Παραγωγής με ερευνητικά αντικείμενα την εφαρμοσμένη φυσιολογία φυτών, τη δενδροκομία, τη γεωργία (αγροκομία), τη βελτίωση φυτών, τη φυτοπροστασία, τη φαρμακολογία-οικοτοξικολογία, και την οικονομικότητα των καλλιεργειών.

γ) Ζωικής Παραγωγής, με αντικείμενα τη διατροφή των ζώων και τις ζωονόσους.