Το τρέχον έτος είναι το έβδομο κατά το οποίο στη χώρα μας για πρώτη φορά υφίσταται ολοκληρωμένος Νόμος για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία αυτών από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

Ο εν λόγω Νόμος θέτει καινοφανώς για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ρυθμίσεις σκοπούσες στην ευζωία των ζώων τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε ως έμβια συναισθανόμενα όντα.

Ωστόσο έχει προκύψει έντονη ανάγκη επικαιροποίησης των υφιστάμενων ρυθμίσεων, λόγω της εγγενούς αδυναμίας των αρμοδίων υπηρεσιών (Ο.Τ.Α., ΕΛ.ΑΣ.), να αντιμετωπίσουν το ζήτημα διαχείρισης αδεσπότων ζώων, εξαιτίας έλλειψης αναγκαίων υποδομών (π.χ. δομών φιλοξενίας), αλλά και ελλιπούς έως ανύπαρκτης χρηματοδότησης.

Τούτων δοθέντων το αρμόδιο Υπουργείο (Αγροτικής Ανάπτυξης), προχωρά σε διαβούλευση Σχεδίου Νόμου το οποίο περιλαμβάνει προτεινόμενες ρυθμίσεις με σκοπό τον περιορισμό του αριθμού των αδεσπότων, θέτοντας αυστηρές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων, προκειμένου αυτοί να αντιληφθούν την πολύ μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνουν για τη βελτίωση της ευζωίας αυτών.

Ειδικότερα, στο άρθρο 4:

 • ορίζεται η επέκταση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης, η οποία πλέον θα περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες, όπως εάν το ζώο είναι στειρωμένο ή αστείρωτο, την υγειονομική του κατάσταση σε σχέση με νοσήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, αν είναι εμβολιασμένο ή όχι σε σχέση με τη λύσσα, κ.ά.
 • καθίσταται υποχρεωτικό το Τέλος Καταγραφής των ζώων συντροφιάς, και ως ελάχιστο ύψος του ορίζεται το ποσό των 6 ευρώ. Τίθεται μάλιστα αυστηρό χρονικό πλαίσιο δύο ημερών δήλωσης της απώλειας των ζώων, και δέκα ημερών για δήλωση οποιασδήποτε άλλης μεταβολής σε σχέση με τα στοιχεία κατάστασης του ιδιοκτήτη ή του ζώου.
 • θεσπίζεται η υποχρέωση των κτηνιάτρων να εφαρμόζουν καθολικά το σύστημα σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, και για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαγορεύεται η περίθαλψη σκύλου ή γάτας που δεν φέρει σήμανση και δεν έχει καταγραφεί στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ – με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά.

Ο κάθε Δήμος της χώρας καθίσταται θεματοφύλακας της εφαρμογής του Νόμου, κυρίαρχα στο ζήτημα των υιοθεσιών αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς όλες οι διαδικασίες διενεργούνται πλέον από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Προς τούτο, στο άρθρο 5, οριοθετείται το πλαίσιο δημοσίευσης αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση ή υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση μέσω οργανωμένης προβολής των αιτημάτων, με ταυτόχρονη αναφορά στον αριθμό σήμανσης και στον αριθμό άδειας εκτροφής και άδειας πώλησης. Ειδικότερα, υιοθεσίες προωθούνται μέσα από τις ιστοσελίδες των Δήμων, οι οποίες μπορούν να αναπαράγονται μέσα από το δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών δήμων και περιφερειών. Επιπλέον στο άρθρο 6 ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται το γενικό  πλαίσιο για την εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς, με την υποχρέωση των εκτροφέων και των καταστημάτων πώλησης να πωλούν ζώα μόνο σημασμένα, καταγεγραμμένα στη βάση και με διαβατήριο, με ταυτόχρονη διατήρηση αρχείων με πλήρη στοιχεία ιχνηλασιμότητας που βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

Στο άρθρο 7 τίθεται υποχρέωση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς που συμμετέχουν σε εκθέσεις, ενώ οι συνοδοί τους υποχρεούνται να φέρουν το διαβατήριό τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εμβολιασμένα και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο αποπαρασιτισμό.

Στο άρθρο 8 τίθενται οι όροι διατήρησης των ζώων συντροφιάς στις πολυκατοικίες και στις μονοκατοικίες, οι οποίοι αυστηροποιούνται με σκοπό τη διασφάλιση της ευζωίας τους και την αρμονικότερη συμβίωση εν γένει με το ανθρώπινο στοιχείο.

Στο άρθρο 9, το οποίο αποτελεί εκ του περιεχομένου του θεμελιακό άρθρο του νόμου και που τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς με κύριο και πρωτεύοντα σκοπό την προαγωγή της ευζωίας τους,  αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες των Δήμων και των Φιλοζωικών Οργανώσεων, με ρητό καθορισμό πεδίων εμπλοκής τους. Δίνονται εργαλεία στους Δήμους για τη διαχείριση των αδεσπότων, επικουρούμενοι από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις. Ειδικότερα θεσπίζεται: α) κεντρικό μητρώο φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου τους, β) υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών για τα προς υιοθεσία αδέσποτα ζώα μέσω της ιστοσελίδας του δήμου, και δημιουργία δικτύου ενημέρωσης πολιτών με τη συνεργασία των φιλοζωικών οργανώσεων, γ) αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των αδεσπότων σκύλων και γατών (καλύτερη εκπαίδευση των συνεργείων περισυλλογής, απαγόρευση εμπορίας τους κ.α.), και τίθενται όροι και προϋποθέσεις για τα φυσικά πρόσωπα που υιοθετούν αδέσποτα, δ) δίνεται κίνητρο για υιοθεσία αδέσποτων ζώων με απαλλαγή από όλα τα Τέλη. Ακόμη τροποποιείται το πλαίσιο υιοθεσίας ζώων από άτομα που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, εναρμονιζόμενο με την Ενωσιακή Νομοθεσία, ενώ συνακόλουθα αυξάνεται η ευελιξία των Δήμων σχετικά με τη συγκρότηση των 5μελών επιτροπών παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος, με σκοπό την αντιμετώπιση της αδυναμίας συγκρότησης τους από τους Δήμους. Τέλος, ενισχύονται οι ειδικές επιτροπές για τη διαχείριση των επικινδύνων ζώων, προκειμένου να προστατευτεί η ευζωία και η προστασία των ζώων, χωρίς να θίγεται η δημόσια υγεία και η δημόσια ασφάλεια.

Στα άρθρα 10 και 11 επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο της μετακίνησης και μεταφοράς ζώων συντροφιάς, ως και το θεσμικό πλαίσιο της μετακίνησης και μεταφοράς ζώων συντροφιάς, ενώ θεσπίζεται η υποχρέωση στους ΟΤΑ να διαθέτουν ψυκτικούς θαλάμους ή καταψύκτες για τη διαχείριση των νεκρών ζώων συντροφιάς.

Στο άρθρο 16 ορίζεται η μη σύννομη θανάτωση του ζώου που συνιστά κακοποίηση του ζώου σε υπέρτατο βαθμό και τιμωρείται με ξεχωριστή επαυξημένη ποινή, ενώ στο άρθρο 17 διασφαλίζεται η σωστή διάγνωση και ολοκληρωμένη θεραπεία των ασθενών ζώων με ταυτόχρονη προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ ενισχύεται το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Στο άρθρο 20 θεσπίζονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις για τη μη σύννομη θανάτωση και για τη μη σύσταση των επιτροπών της παρ. 12 αρθ.9, ενώ στο άρθρο 21 προβλέπεται εξορθολογισμός των προστίμων των διοικητικών κυρώσεων μετά την εμπειρία της έως τώρα εφαρμογής, ενώ θεσπίζονται νέες διοικητικές κυρώσεις (αρ.3, αρ. 35, αρ.47 κ.α.). Στο δε άρθρο 22 δίνεται η δυνατότητα εντός 6μήνου οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων σκύλων και γατών που δεν έχουν σημάνει τα ζώα τους, να σημάνουν αυτά χωρίς να υποστούν κυρώσεις. Σε αυτό το διάστημα γίνεται η αντικατάσταση του βιβλιαρίου υγείας του ζώου με διαβατήριο, χωρίς ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση. Τέλος στο άρθρο 23 θεσπίζεται η δυνατότητα δημιουργίας ειδικού λογαριασμού προστασίας αδέσποτων ζώων στους Δήμους, ενώ παράλληλα θεσπίζεται ειδικό τέλος ζωοφιλίας στα είδη που πωλούνται στα καταστήματα ζώων συντροφιάς (pet–shops), με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοδότησης των δήμων για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης των ζώων συντροφιάς.

Βασικός στόχος των διατάξεων αποτελεί η εφαρμοσιμότητα αυτών, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί διά της ενίσχυσης του ρόλου των διοικητικών οργάνων υλοποίησης τους, αλλά και η ενίσχυση του ελέγχου διαχείρισης των αδεσπότων ζώων, με πρωτεύοντα και κυρίαρχο σκοπό την αποτροπή αύξησης φαινομένων κακοποίησης τους, με κυρώσεις αναλογικότερες και πιο δίκαιες, σταθμίζοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα είσπραξης των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων. Διά της αρτιότερης λειτουργίας των διοικητικών μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος διαχείρισης αδεσπότων ζώων, αναμένεται να επιτευχθεί συνακόλουθα η ευζωία των ζώων, που αποτελεί το κυρίαρχο πνεύμα των εδώ διατάξεων.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤ’ΑΡΘΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1

Προστίθενται οι ορισμοί:

Α) Εμπόριο Ζώων Συντροφιάς,

Β) Εμπορική Εκτροφή και Φύλαξη Ζώων Συντροφιάς και Εκτροφέας Ζώων Συντροφιάς,

Γ) Ιδιοκτήτης (μόνο φυσικό πρόσωπο). Η έννοια του ιδιοκτήτη στον παρόντα νόμο είναι ταυτόσημη με την έννοια του κατόχου ζώου συντροφιάς – αρθ.4 2017/1992 ΦΕΚ Α΄31 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των ζώων συντροφιάς – προκειμένου να εναρμονιστεί η Εθνική νομοθεσία με την σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.

Στις Αρμόδιες Αρχές ελέγχου προστέθηκαν και υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες δύνανται πλέον να διενεργούν ελέγχους.

Άρθρο 2

Επικαιροποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ. Ορίζονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των περιφερειών ως αρμόδιες για την εποπτεία της εφαρμογής περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Άρθρο 3

Επικαιροποίηση των αρμόδιων αρχών του ΥΠΑΑΤ της διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους.

Επίσης η αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ για την προμήθεια ανιχνευτών ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης μεταφέρεται στις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Στους φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, ανατίθεται πλέον η έκδοση ενός και μόνου εγγράφου αναγνώρισης σκύλων – γατών, του Διαβατηρίου, που η μορφή του καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ αριθμ. 577/2013

Άρθρο 4

Θεσπίζεται η επέκταση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης, η οποία πλέον θα συμπεριλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες, όπως εάν το ζώο είναι στειρωμένο ή αστείρωτο, η υγειονομική του κατάσταση σε σχέση με νοσήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, εάν είναι εμβολιασμένο ή όχι το ζώο σε σχέση με τη λύσσα κ.α.

Καθίσταται το τέλος καταγραφής των ζώων συντροφιάς υποχρεωτικό, και ορίζεται το ελάχιστο ύψος του σε έξι (6) ευρώ.

Η δήλωση της απώλειας των ζώων πρέπει να γίνεται αυστηρά μέσα σε δύο (2) ημέρες και οποιαδήποτε άλλη μεταβολή σε σχέση με τα στοιχεία κατάστασης του ιδιοκτήτη ή του ζώου μέσα σε δέκα (10) ημέρες.

Θεσπίζεται η υποχρέωση των κτηνιάτρων να εφαρμόζουν καθολικά το σύστημα σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, και για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαγορεύεται η περίθαλψη σκύλου ή γάτας που δε φέρει σήμανση και δεν έχει καταγραφεί στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ, με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά.

Άρθρο 5

Θέσπιση αυστηρότερων υποχρεώσεων του ιδιοκτήτη και παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του μέσω της διαδικτυακή βάσης, με σκοπό τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων συντροφιάς, την αύξηση του επιπέδου συνειδητοποίησης των ευθυνών και των υποχρεώσεων των ιδιοκτήτων και την πρόληψη δημιουργίας νέων αδεσπότων ζώων.

Ο Δήμος αποτελεί το κομβικό σημείο για αλλαγή ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς με εξαίρεση την πώληση σκύλων και γατών από εκτροφείς και καταστήματα.

Θεσπίζεται η δυνατότητα διατήρησης μέχρι 2 αστείρωτων ζώων συντροφιάς ανά ιδιοκτήτη, με τη καταβολή ειδικού τέλους αστείρωτου ζώου. Ο σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η εξέλιξη των φυλών (σκύλων και γατών) και η αντικατάσταση των ζώων με απόκτηση απογόνων. Ορίζεται ανώτατο όριο τοκετών ανά ζώο στο κύκλο ζωής του, για την προστασία της ευζωίας του και την πρόληψη δημιουργίας νέων αδεσπότων.

Οριοθετείται το πλαίσιο δημοσίευσης αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση ή υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση, μέσω οργανωμένης προβολής των αιτημάτων, με ταυτόχρονη αναφορά στον αριθμό σήμανσης και στον αριθμό άδειας εκτροφής και άδειας πώλησης. Ειδικότερα υιοθεσίες προωθούνται μέσα από τις ιστοσελίδες των δήμων οι οποίες μπορούν να αναπαράγονται μέσα από το δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών δήμων και περιφερειών.

Άρθρο 6

Ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται το γενικό πλαίσιο για την Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς με την υποχρέωση των εκτροφέων και των καταστημάτων πώλησης να πωλούν ζώα μόνο σημασμένα, καταγεγραμμένα στη βάση και με διαβατήριο, με ταυτόχρονη διατήρηση αρχείων με πλήρη στοιχεία ιχνηλασιμότητας που βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

Άρθρο 7

Στο άρθρο 7 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διοργάνωσης εκθέσεων με ζώα συντροφιάς.

Άρθρο 8

Αυστηροποιούνται οι όροι διατήρησης των ζώων συντροφιάς στις πολυκατοικίες και στις μονοκατοικίες με σκοπό τη διασφάλιση της ευζωίας τους και την αρμονικότερη συμβίωση, εν γένει, με το ανθρώπινο στοιχείο.

Άρθρο 9

Αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες των Δήμων και των Φιλοζωικών Οργανώσεων, με ρητό καθορισμό πεδίων εμπλοκής τους στη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με σκοπό τη προαγωγή της ευζωίας των ζώων. Δίνονται εργαλεία στους Δήμους για τη διαχείριση των αδεσπότων, επικουρούμενοι από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις.

Θεσπίζεται:

Α) κεντρικό μητρώο φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου τους,

Β) υποχρέωση ενημέρωσης των πολιτών για τα προς υιοθεσία αδέσποτα ζώα, μέσω της ιστοσελίδας του δήμου και τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης πολιτών με τη συνεργασία των φιλοζωικών οργανώσεων

Γ) αυστηρότερο πλαίσιο προστασίας των αδεσπότων σκύλων και γατών (καλύτερη εκπαίδευση των συνεργείων περισυλλογής, απαγόρευση εμπορίας τους κ.α.) και θέτονται όροι και προϋποθέσεις για τα φυσικά πρόσωπα που υιοθετούν αδέσποτα

Δ) κίνητρο για υιοθεσία αδέσποτων ζώων με απαλλαγή από όλα τα τέλη.

Τροποποιείται το πλαίσιο υιοθεσίας ζώων από άτομα που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, εναρμονιζόμενοι με την Ενωσιακή Νομοθεσία.

Αυξάνεται η ευελιξία των Δήμων σχετικά με τη συγκρότηση των 5μελών επιτροπών παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος, με σκοπό την αντιμετώπιση της αδυναμίας συγκρότησης τους από τους Δήμους.

Ενισχύθηκαν οι ειδικές επιτροπές για τη διαχείριση των επικινδύνων ζώων, προκειμένου να προστατευτεί η ευζωία και η προστασία των ζώων, χωρίς να θίγεται η δημόσια υγεία και η δημόσια ασφάλεια.

Άρθρο 10

Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο της μετακίνησης και μεταφοράς ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 11

Θεσπίζεται η υποχρέωση στους ΟΤΑ να διαθέτουν ψυκτικούς θαλάμους ή καταψύκτες για τη διαχείριση των νεκρών ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 12

Στο άρθρο 12 θεσμοθετείται η γενική ρήτρα απαγόρευσης χρησιμοποίησης ζώων σε κάθε είδους θεάματα. Συγκεκριμένα απαγορεύεται: α) η διατήρηση κάθε είδους ζώων σε τσίρκο ή θιάσους με ποικίλο πρόγραμμα, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμά τους και πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ενώπιον του κοινού, β) η διατήρηση κάθε είδους ζώων σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, πανηγύρεων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμά τους, γ) η χρησιμοποίηση ζώων συντροφιάς και η υπαίθρια έκθεσή τους με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Άρθρο 13

Στο άρθρο 13 υπάρχουν οι αναγκαίες εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα της απαγόρευσης χρησιμοποίησης ζώων σε κάθε είδους θεάματα για την ψυχαγωγία ή τη διασκέδαση των ανθρώπων.

Συμπεριλαμβάνονται στις αναγκαίες εξαιρέσεις, οι κυναθλητικές εκδηλώσεις και επιδείξεις εκπαιδευμένων σκύλων, εφόσον δεν προκύπτει οικονομικό όφελος και τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ευζωίας.

Άρθρο 14

Στο άρθρο 14 προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο και την εφαρμογή της απαγόρευσης του άρθρου 12.

Άρθρο 15

Με το άρθρο 15 επιβάλλεται η πρόσθετη υποχρέωση του αιτούντος την σχετική άδεια λειτουργίας για το τσίρκο ή άλλο συναφές πρόγραμμα ή εκδήλωση να υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένα ζώο δεν χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο στην παράσταση/εκδήλωση.

Άρθρο 16

Ορίζεται η μη σύννομη θανάτωση του ζώου που συνιστά κακοποίηση του ζώου σε υπέρτατο βαθμό και τιμωρείται ανάλογα.

Άρθρο 17 και 17 α

Διασφάλιση της σωστής διάγνωσης και ολοκληρωμένης θεραπείας των ασθενών ζώων με ταυτόχρονη προστασία της δημόσιας υγείας. Ενίσχυση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου.

Άρθρο 18

Με το άρθρο 18 προάγεται η επιμόρφωση των ενηλίκων καθώς και η εκπαίδευση με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της φιλοζωίας στα σχολεία. Προς τούτο ενεργοποιούνται μηχανισμοί υλοποίησης προγραμμάτων εκπονούμενων από ειδικούς επιστήμονες και πανεπιστήμια τα οποία εγκρίνονται από τα αρμόδια υπουργεία.

Άρθρο 20

Θεσπίζονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις για τη μη σύννομη θανάτωση και για τη μη σύσταση των επιτροπών της παρ. 12 αρθ.9.

Άρθρο 21

Εξορθολογισμός των προστίμων των διοικητικών κυρώσεων μετά την εμπειρία της έως τώρα εφαρμογής.

Θέσπιση νέων διοικητικών κυρώσεων (αρ.3, αρ. 35, αρ.47 κ.α.)

Άρθρο 22

Δίνεται η δυνατότητα εντός 6μήνου οι ιδιοκτήτες δεσποζόμενων σκύλων και γατών που δεν έχουν σημάνει τα ζώα τους, να σημάνουν τα ζώα τους χωρίς να υποστούν κυρώσεις και με μικρότερη οικονομική επιβάρυνση. Σε αυτό το διάστημα γίνεται η αντικατάσταση του βιβλιαρίου υγείας του ζώου με διαβατήριο, χωρίς ουσιαστική οικονομική επιβάρυνση.

Τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 47Α του ν.998/1979 προκειμένου οι Δήμοι να εξασφαλίσουν εκτάσεις για τη δημιουργία καταφυγίων αδεσπότων ζώων όπως υποχρεούνται από το νόμο, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ μεγάλος αριθμός αυτών δεν διαθέτουν καταφύγια αδεσπότων ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 23

Θεσπίζεται η δυνατότητα δημιουργίας ειδικού λογαριασμού προστασίας αδέσποτων ζώων στους Δήμους, ενώ παράλληλα θεσπίζεται ειδικό τέλος ζωοφιλίας στα είδη που πωλούνται στα καταστήματα ζώων συντροφιάς (pet–shops), με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοδότησης των δήμων για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης των ζώων συντροφιάς.

Άρθρο 24

Στο 24 άρθρο θεσπίζονται οι καταργούμενες διατάξεις.

Άρθρο 25

Στο άρθρο 25 ορίζεται η έναρξη εφαρμογής του νόμου.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

α) Ζώο είναι κάθε έμβιος οργανισμός, που συναισθάνεται και κινείται σε ξηρά, αέρα και θάλασσα ή οποιοδήποτε άλλο υδατικό οικοσύστημα ή υγροβιότοπο.

β) Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα, αναφορικά με την προστασία τους και την καλή μεταχείριση τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν, την παραμονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι μόνιμα δεμένα και διαβιούντα εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικών), τη φροντίδα για ιατρική περίθαλψη και χορήγηση κατάλληλης τροφής και νερού, την καθημερινή άσκηση ή τον περίπατο τους και γενικά τη μέριμνα για σεβασμό της ύπαρξης τους.

γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς.

δ) Δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε μη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως μέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, συνοδού ή φύλακα του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

ε) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του συνοδού ή του φύλακα του και δεν τελεί υπό την άμεση επίβλεψη και τον έλεγχο τους. Οι κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιμνίων, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκπαίδευσης τους, της φύλαξης του ποιμνίου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.

στ) Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο ή τα άλλα ζώα, καθώς και το ζώο που πάσχει ή είναι φορέας σοβαρού νοσήματος, που μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύεται.

 ζ) Μικρό ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.

 η) Καταφύγιο αδέσποτων ζώων είναι η ειδική εγκατάσταση, που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς.

 θ) Σοβαρό νόσημα είναι κάθε νόσημα άμεσου και υψηλού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου ή ζώου, του ίδιου ή άλλου είδους.

ι) Εμπόριο Ζώων Συντροφιάς εννοείται το σύνολο των συναλλαγών, που γίνονται τακτικά σε σημαντικό αριθμό ζώων  και για κερδοσκοπικούς λόγους και αφορούν την αλλαγή ιδιοκτησίας των ζώων αυτών.

ια) Εμπορική Εκτροφή και Φύλαξη Ζώων Συντροφιάς εννοείται η εκτροφή και η φύλαξη που πραγματοποιείται κυρίως για κερδοσκοπικούς λόγους και σε σημαντικό αριθμό ζώων και εκτροφέας ζώων συντροφιάς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει και πωλεί ζώα συντροφιάς.

ιβ) Ιδιοκτήτης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ένα ζώο συντροφιάς ή έχει δεχθεί να ασχοληθεί με αυτό και είναι υπεύθυνος  κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 2017/1992 (Α΄31) και επιπλέον αναφέρεται ως ιδιοκτήτης στο έγγραφο αναγνώρισης (διαβατήριο). Στην περίπτωση που το ζώο ανήκει σε νομικό πρόσωπο αναφέρεται στο έγγραφο αναγνώρισης (διαβατήριο) και στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων η επωνυμία του νομικού προσώπου καθώς και το όνομα του φυσικού προσώπου που έχει οριστεί ως ιδιοκτήτης από το νομικό πρόσωπο.

 ιγ) Τσίρκο είναι η προσωρινή υπαίθρια εγκατάσταση, σκηνή ή τέντα, στην οποία πραγματοποιούνται με κερδοσκοπικό σκοπό μουσικοχορευτικές και ακροβατικές παραστάσεις ή άλλου είδους συναφείς εκδηλώσεις για την ψυχαγωγία των ανθρώπων με τη συμμετοχή ή μη ζώων.

 ιδ) Θίασος με ποικίλο πρόγραμμα (βαριετέ) είναι ομάδα ατόμων, η οποία σε μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση πραγματοποιεί με κερδοσκοπικό σκοπό και σε εναλλασσόμενη ακολουθία ψυχαγωγικά προγράμματα, παραστάσεις, διασκεδαστικά μικρά κωμικά θεατρικά δρώμενα, τραγούδια, χορό με ποικίλο περιεχόμενο και με τη συμμετοχή ή μη ζώων.

 ιε) Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες, που μεριμνούν για την υλοποίηση, τη λειτουργία και την εποπτεία του όλου συστήματος σήμανσης και καταγραφής των των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους.

ιστ) Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος  της καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους είναι οι αρχές εκείνες, που σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων, μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής – σε συνεργασία με τις αρχές της προηγούμενης περίπτωσης ιε`- του συστήματος της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, καθώς και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων προστασίας των ζώων.

 ιζ) Αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και άλλων αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων,  της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.

ιη) Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση είναι ο κτηνίατρος, που με βάση προβλεπόμενη διαδικασία, με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πιστοποιείται, αποκτά ειδικό κωδικό πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, διενεργεί τη σήμανση και καταγράφει τα ζώα συντροφιάς και τους ιδιοκτήτες τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, εκδίδει το διαβατήριο του ζώου σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 577/2013  και σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη  ενημερώνει τη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση με τις απαραίτητες πληροφορίες.

Άρθρο 2

Αρμόδιες Αρχές

 1. Αρμόδια Αρχή για την προστασία των ζώων και την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους ορίζονται: α. η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και β. η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, ορίζονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Δήμων και όπου αυτές δεν έχουν συσταθεί τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Δήμου. Αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους ορίζονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών της Χώρας και το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) που έχει τη συνολική εποπτεία.
 3. Αρμόδιος Φορέας Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση ορίζεται ο κτηνίατρος, που πιστοποιείται με τη νόμιμη διαδικασία και αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες συστήματος σήμανσης και καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους

 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι Αρμόδιες Αρχές Διαχείρισης της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους του άρθρου 2 του παρόντος νόμου έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  Α. Η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

  α. την εισήγηση για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, που προβλέπονται στο νόμο αυτόν,

 β. την έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των σκύλων και γατών και για κάθε θέμα, που αφορά στα ζώα συντροφιάς,

  γ. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: αα) τον έλεγχο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία σήμανσης των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, ββ) τον εμπλουτισμό με τις απαραίτητες πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους και τη διαρκή αναβάθμιση της, και γγ) τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους κτηνιάτρους, που πιστοποιούνται με τη νόμιμη διαδικασία.

  Β. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

  α. Την παροχή της απαραίτητης μηχανογραφικής υποδομής (κεντρικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίκτυο κ.λπ.) για τη λειτουργία της κεντρικής διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης, στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία σήμανσης των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους.

  β. Την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας, την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και την προστασία της μηχανογραφικής υποδομής, που υποστηρίζει το σύστημα.

  γ. Την υποχρέωση τήρησης αντιγράφων ασφαλείας, ώστε τα στοιχεία, που καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων, να είναι διαθέσιμα για έλεγχο για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, του άρθρου 2 παράγραφος 2, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  α. Τη συνεργασία με το Φορέα Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των σκύλων και γατών για το συντονισμό των ενεργειών τους και την παροχή τεχνικών οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξη για την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής των σκύλων και γατών.

  β. Τον έλεγχο και την εποπτεία του Φορέα Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των σκύλων και γατών.

 1. Οι Φορείς Εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, του άρθρου 2 παράγραφος 3, έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  α. Τη διενέργεια της σήμανσης των σκύλων και γατών με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης και την καταχώριση των στοιχείων σήμανσης των ζώων αυτών και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση και τη διαρκή ενημέρωση της.

  β. Τη μέριμνα για την ενημέρωση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο των ιδιοκτητών για τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης των σκύλων και γατών και στις απαιτήσεις του παρόντος νόμου για την ηλεκτρονική σήμανση και την καταγραφή των σκύλων και γατών.

  γ. Την έκδοση διαβατηρίου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013 κατά τη σήμανση και την καταγραφή του σκύλου ή της γάτας.

Άρθρο 4

Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους – Σήμανση, έγγραφο αναγνώρισης (διαβατήριο).

 1. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργείται Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση (Δ.Η.Β.) καταχωρούνται από τους κτηνιάτρους, που έχουν πιστοποιηθεί, τα στοιχεία, που αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόμενων σκύλων και γατών (όπως φύλο, χρώμα, φυλή, στειρωμένο ή αστείρωτο, αντιλυσσικός εμβολιασμός, θετικό ή αρνητικό στη λεϊσμανίαση, στοιχεία τοκετών, απώλεια, θάνατος) και τα στοιχεία αναγνώρισης του ιδιοκτήτη τους (φυσικό πρόσωπο) (όπως ονοματεπώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ισοδύναμου εγγράφου, όπως δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Στην περίπτωση και μόνο που το ζώο ανήκει σε Δήμο, στο Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών, σε Οργανισμούς έρευνας και διάσωσης, σε Καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς και σε Εκτροφείς σκύλων ή γατών προστίθεται πεδίο στη Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Βάση με την επωνυμία και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του. Εφόσον το ζώο ανήκει σε εκτροφέα ή κατάστημα πώλησης ζώων συντροφιάς προστίθεται επιπλέον πεδίο με τον αριθμό αδείας του. Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τη χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση. Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας είναι υποχρεωτική. Εξαιρούνται από την πιστοποίηση αυτή και την πρόσβαση στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση οι κτηνίατροι, υπήκοοι κρατών – μελών της ΕΕ, που παρέχουν προσωρινά και περιστασιακά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Α 78).
 2. Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζόμενων σκύλων και γατών εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων σκύλων και γατών.

 3.α. Η σήμανση κάθε σκύλου και γάτας είναι υποχρεωτική, συμπεριλαμβανομένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων καθώς και όλων των σκύλων που αναφέρονται στην παράγραφο δ) του άρθρου 1.

Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων σκύλων και γατών βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο Δήμο που μπορεί να προμηθεύεται το ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης απευθείας από το εμπόριο.

Στην περίπτωση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας), οι ιδιοκτήτες των σκύλων και γατών επιβαρύνονται με το κόστος μόνο του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης και οι υπόλοιπες υπηρεσίες προσφέρονται αζημίως όταν η σήμανση του ζώου πραγματοποιείται στα κτηνιατρεία ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους, των Δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Περιφερειών της Χώρας.

Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης ή την έκδοση διαβατηρίου ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας υποχρεούται να επιδεικνύει στον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί, την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου να επαληθευτούν τα ατομικά του στοιχεία και να αντιστοιχηθεί ο μοναδικός κωδικός σήμανσης του ζώου συντροφιάς με τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του. Ο διενεργών τη σήμανση πιστοποιημένος κτηνίατρος χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη του ζώου βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής, με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1, με τον αριθμό σήμανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του (φύλο, χρώμα, φυλή) και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου).

 β. Ο Δήμος, προκειμένου να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και λειτουργία των υποδομών του, που σχετίζονται με τη διαχείριση αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, επιβάλει στον ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τέλος, το οποίο ορίζεται στο ποσό των έξι (6) ευρώ κατ’ ελάχιστο, ανά σημαινόμενο ζώο.

Το προαναφερθέν τέλος αποδίδεται από τον ιδιοκτήτη του ζώου εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία σήμανσης και καταγραφής, απευθείας στον οικείο Δήμο.

 1. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε σκύλου και γάτας πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρίζεται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους. Οι διαθέτες του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης και στην ελληνική γλώσσα.
 2. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή και η έκδοση διαβατηρίου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013, πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα.
 3. Οι κτηνίατροι, που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική σήμανση των σκύλων και γατών, υποχρεούνται να ελέγχουν τη λειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης και να χρησιμοποιούν τα μέσα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση καταγγελίας για τη διάθεση ή τη χρησιμοποίηση μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4, τα πρόσωπα που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν αυτά, υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για τη συμμόρφωση τους με την παράγραφο 4, στις αρμόδιες αρχές ελέγχου και εφαρμογής του συστήματος του άρθρου 2.
 4. Ο ιδιοκτήτης κάθε σκύλου ή γάτας υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί, για τη μεταβολή των στοιχείων, που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου) είτε τον σκύλο ή γάτα , που έχει δηλώσει στο όνομα του (όπως θάνατος) το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από τη μεταβολή, με σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Της προθεσμίας αυτής εξαιρείται η απώλεια, η οποία δηλώνεται εντός δύο (2) ημερών, σύμφωνα με την περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 5.

Στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη είναι απαραίτητη η σχετική επισημείωση στο διαβατήριο του ζώου από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου ο οποίος μεριμνά και για την σχετική ενημέρωση  της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης ατελώς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 6.

 1. Η συμπλήρωση των στοιχείων του διαβατηρίου του σκύλου ή της γάτας πραγματοποιείται χειρόγραφα. Ο μοναδικός κωδικός της Ηλεκτρονικής Σήμανσης του ζώου εγγράφεται στο διαβατήριο του ζώου χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης (sticker).
 2. Για την αναγνώριση των δεσποζόμενων σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους, που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του διαβατηρίου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 1 εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές με μέριμνα και δαπάνες τους.
 3. Οι αρμόδιες αρχές των παραγράφων ιστ) και ιζ) του άρθρου 1 έχουν πρόσβαση ανάλογα με το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους στα στοιχεία της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης .
 4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται οι όροι δημιουργίας και λειτουργίας της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης, ειδικότερα τα θέματα, που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία της βάσης ώστε να διευκολύνονται στο έργο οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 1.
 5. Οι κτηνίατροι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το σύστημα σήμανσης και καταγραφής σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Απαγορεύεται η περίθαλψη σκύλου ή γάτας που δεν έχει έγγραφο αναγνώρισης, δε φέρει σήμανση και δεν έχει καταγραφεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά για τα οποία ο κτηνίατρος υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει τον οικείο Δήμο και τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

 1. Ο ιδιοκτήτης σκύλου και γάτας υποχρεούται:

α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση διαβατηρίου πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησης του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού,

β) να μεριμνά για την απόκτηση ζώου συντροφιάς (σκύλος, γάτα) που είναι νομίμως σημασμένο και καταχωρισμένο στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση δεδομένων και να τηρεί, ανάλογα με την περίπτωση απόκτησης του ζώου του, αντίγραφο της δήλωσης υιοθεσίας  ή των παραστατικών αγοράς,

γ) να δηλώνει σε κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των σκύλων και γατών και των ιδιοκτητών τους την απώλεια του ζώου μέσα σε δύο (2) ημέρες και τη μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων και αφορά είτε στον ίδιο είτε στο σκύλο ή γάτα που έχει δηλώσει στο όνομά του μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Ειδικά η αλλαγή ιδιοκτήτη πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του Δήμου, ως λεπτομερώς ορίζεται στην περίπτωση ζ της παρούσας παραγράφου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος,

δ) να μεριμνά για τον εμβολισμό του ζώου και για την κτηνιατρική εξέταση του και ιδίως για τον αντιλυσσικό εμβολιασμό του. Οι εμβολιασμοί και η κτηνιατρική εξέταση αποδεικνύονται από τις σχετικές εγγραφές στο διαβατήριο του ζώου και από τα ενημερωμένα σχετικά πεδία της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης δεδομένων σκύλων και γατών,

ε) να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την εξασφάλιση άνετου υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία του και την ευζωία του άσκησης,

στ) το διαβατήριο πρέπει να είναι σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού ΕΕ 577/2013 και να έχει θεωρηθεί από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία του Δήμου και όπου δεν έχει συσταθεί από την κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,

ζ) να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεση του αυτή και να μεριμνά για την εύρεση ενδιαφερόμενου νέου ιδιοκτήτη σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο και τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής. Εφόσον υπάρξει ενδιαφερόμενος νέος ιδιοκτήτης το ζώο υιοθετείται άμεσα μέσω του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, ενώ στην περίπτωση που οι προσπάθειες υιοθεσίας αποβούν άκαρπες, το παραδίδει στο Δήμο. Στη συνέχεια λαμβάνει από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου αντίγραφο του πρακτικού παράδοσης- παραλαβής του ζώου, σύμφωνο με το Παράρτημα 2 του παρόντος και από τον αρμόδιο κτηνίατρο του Δήμου ή τον πιστοποιημένο κτηνίατρο που συνεργάζεται με τον Δήμο στα πλαίσια του προγράμματος διαχείρισης αδεσπότων ζώων, αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση , όπου θα αναφέρεται ο υπεύθυνος του Δήμου  και ο Δήμος ως ιδιοκτήτης του αδέσποτου πλέον ζώου (ΑΦΜ του Δήμου και στα δύο πεδία). Με εξαίρεση τα άτομα που ανήκουν στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ο ιδιοκτήτης που παραδίδει το ζώο του στο Δήμο καταβάλει μηνιαίως τα έξοδα διατήρησής του μέχρι την υιοθεσία του,

η) να μεριμνά για την υγιεινή του ζώου και να διατηρεί πάντα το χώρο διαμονής του ζώου και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και να απομακρύνει τα περιττώματα του ζώου, τις τρίχες, τα υπολείμματα τροφής για την αποφυγή ανθυγιεινών καταστάσεων. Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου κατά τη διάρκεια του περιπάτου, εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας,

θ) να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν έχει εξασφαλίσει τη διάθεσή τους σε νέους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση που επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ή δύναται να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτους, πάντα με τη μεσολάβηση του Δήμου, είναι υποχρεωμένος σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία τοκετού να δηλώσει την ημερομηνία και το μέγεθος τοκετοομάδας του δεσποζόμενου σκύλου ή γάτας στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ενώ παράλληλα ο πιστοποιημένος κτηνίατρος που παρακολουθεί το ζώο εισάγει τα στοιχεία αυτά στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στο διαβατήριο του ζώου. Επιβάλλεται ειδικό τέλος αστείρωτου ζώου συντροφιάς που ανέρχεται σε εκατό (100) ευρώ ανά έτος για κάθε αστείρωτο ζώο. Το προαναφερθέν τέλος αποδίδεται από τον ιδιοκτήτη του ζώου απευθείας στον οικείο Δήμο όταν το ζώο συμπληρώσει το πρώτο έτος της ηλικίας του. Οι ιδιοκτήτες που κατέχουν περισσότερα από δύο ζώα συντροφιάς (σκύλος, γάτα) οφείλουν να στειρώνουν υποχρεωτικά τα επιπλέον των δύο, με εξαίρεση τους επαγγελματίες εκτροφείς ή πωλητές ζώων συντροφιάς. Τα θηλυκά αστείρωτα ζώα που διατηρούνται από ιδιώτες απαγορεύεται να γονιμοποιούνται πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και σε καμία περίπτωση πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή μετά το 9ο έτος της ηλικίας του ζώου και καθορίζεται ανώτατος αριθμός γεννών μέχρι τρεις (3) στη διάρκεια ζωής του ζώου.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αστείρωτου ζώου θελήσει να αποχωριστεί το ζώο του πριν να ολοκληρωθεί ο κύκλος της ζωής του, έχει τη δυνατότητα αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 περίπτωση ζ του άρθρου 5, υπό τον όρο ότι δεν μπορεί να διατηρεί στο εξής αστείρωτα ζώα,

ι) να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.

 1. Ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά, που προκαλείται από το ζώο, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, εκτός από εκείνα της παραγράφου 5 του άρθρου 9, η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο Δήμο.
 2. Ειδικά ο ιδιοκτήτης σκύλου: α) μεριμνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα με συνοδό, β) οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.

γ) για την αποφυγή ατυχημάτων υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεμένο πάντα με λουρί και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του. Επιπλέον ο ιδιοκτήτης σκύλων οι οποίοι ανήκουν σε μια από τις φυλές του Παραρτήματος 4 του παρόντος επιβάλλεται κατά τη διάρκεια του περιπάτου και εν γένει κατά την έξοδο να τους φορά το κατάλληλο για τη φυλή και την ηλικία φίμωτρο.

 1. Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνηση του μαζί με το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το διαβατήριο του σκύλου του. Οι υποχρεώσεις των περιπτώσεων α` και β` της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύουν για τους σκύλους βοηθείας, καθώς και για τους σκύλους φύλαξης ποιμνίων, τους κυνηγετικούς σκύλους και τους σκύλους έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου, του κυνηγιού, της εκπαίδευσης και της έρευνας και διάσωσης, αντίστοιχα.
 2. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου οι σκύλοι, δεν έχουν σημανθεί σύμφωνα με την περίπτωση α` της παραγράφου 1 και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθμός της σήμανσης στο διαβατήριο του ζώου, μέχρι να σημανθεί το συγκεκριμένο ζώο. Τα μέσα μεταφοράς, που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι κατάλληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου.
 3. Πέραν των περιοχών που καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 57 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθυντών και θέσεων προσωπικού, στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α` 200) σε ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές επιτρέπεται να καθορίζονται περιορισμένοι χώροι εκγύμνασης σκύλων, καθώς και να διεξάγονται αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών με όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζονται και στις δύο περιπτώσεις με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 9, απαγορεύεται η δημοσίευση αγγελιών για ζώα συντροφιάς προς πώληση, υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση σε έντυπα, φυλλάδια, τοιχοκολλήσεις ή σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εξαιρείται η πώληση ζώων συντροφιάς για τα οποία αναφέρεται ο αριθμός της ηλεκτρονικής σήμανσης τους, καθώς και ο αριθμός άδειας εκτροφής τους ή του καταστήματος πώλησής τους.

8.α. Απαγορεύεται να εισάγονται ή να εισέρχονται στα πλαίσια του ενδοενωσιακού εμπορίου στην Ελλάδα ζώα συντροφιάς, που δεν έχουν ηλεκτρονική σήμανση. Τα στοιχεία σήμανσης των εισερχόμενων ζώων (κωδικός σήμανσης και όνομα εμπόρου/εισαγωγέα) από χώρες εκτός Ε.Ε. καταγράφονται στα σημεία εισόδου στην Ελλάδα και ενημερώνεται απευθείας η σχετική ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 β. Απαγορεύεται η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του σκύλου ή της γάτας (με σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (με σκοπό την αποτροπή παράνομου σκοπού).

Άρθρο 6

Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς

 1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς, καθώς και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διατηρεί εκπαιδευτήριο σκύλων οφείλει να εφοδιάζεται με αντίστοιχη άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του και να υπόκειται στον έλεγχο της αρχής αυτής. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς οφείλει επιπρόσθετα να συμμορφώνεται με τους όρους, που προβλέπονται στο π.δ. 184/1996. Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς καθώς και της άδειας εκπαιδευτηρίου σκύλων, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις και να τηρεί τους κανόνες ευζωίας, τους κανόνες ασφάλειας και τους κανόνες παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής αντίληψης των ζώων.

               Οι εκτρεφόμενοι, αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν διαβατήριο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013, σημαίνονται υποχρεωτικά και καταχωρούνται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του άρθρου 4.  Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής για εμπορικούς σκοπούς, απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Για κάθε ζώο που πωλείται από εκτροφέα  ή κατάστημα πώλησης ζώων συντροφιάς ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται εντός επτά (7) ημερών από την πώληση να δηλώσει τις αλλαγές σε πιστοποιημένο κτηνίατρο ο οποίος μεριμνά για την επικαιροποίηση των στοιχείων της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης και για την ενημέρωση του διαβατηρίου του ζώου με σχετική επισημείωση.

Για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής τηρούνται μητρώα. Θηλυκοί σκύλοι αναπαραγωγής δεν γονιμοποιούνται πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και σε καμία περίπτωση πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό. Επίσης απαγορεύεται η αναπαραγωγή μετά το 9ο έτος της ηλικίας του ζώου.

 1. Δεν επιτρέπεται να επιλέγονται για αναπαραγωγή ζώα συντροφιάς, που τα ανατομικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά ή τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους μπορεί, ανάλογα με το είδος και τη φυλή, να αποδειχθούν βλαβερά για την υγεία και ευζωία του αναπαραγωγικού ζώου συντροφιάς και των απογόνων του.
 2. Απαγορεύεται:

 α) η πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανόμενων των υπαίθριων αγορών,

 β) η πώληση σκύλων και γατών με ηλικία μικρότερη των δέκα (10) εβδομάδων,

 γ) η εισαγωγή, το ενδοενωσιακό εμπόριο και η εμπορία σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι,

 δ) η αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς καθώς και άδειας εκπαιδευτηρίου σκύλων. Με την ίδια ως άνω απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς, οι συνθήκες ευζωίας, ο αναγκαίος εξοπλισμός ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 2. Τα καταστήματα πώλησης σκύλων και γατών υποχρεούνται να τηρούν ενημερωμένα αρχεία με πλήρη στοιχεία ιχνηλασιμότητας των ζώων που εισάγονται από τρίτες χώρες, εισέρχονται στα πλαίσια ενδοενωσιακού εμπορίου από άλλα κράτη-μέλη ή διατίθενται από εκτροφείς ή εισαγωγείς ή/και εμπόρους. Τα αρχεία αυτά βρίσκονται διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.
 3. Κατά την πώληση ενός ζώου, υπογράφεται η «Δήλωση Αγοράς ζώου», μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή-νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το υπόδειγμα «Δήλωση Αγοράς ζώου» του Παραρτήματος 5 του παρόντος.

Άρθρο 7

Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες)

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 112 έως και 116 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που διοργανώνει εκθέσεις με ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με σχετική άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής του οικείου Δήμου και όπου αυτή δεν έχει συσταθεί από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 2. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης τα ζώα συντροφιάς πρέπει να βρίσκονται υπό την άμεση επίβλεψη του ιδιοκτήτη, ή συνοδού τους, ο οποίος οφείλει να μην τους προξενεί φόβο ή πόνο. Ζώα συντροφιάς, που εκδηλώνουν χωρίς αιτία επιθετική συμπεριφορά προς τα άλλα ζώα ή τον άνθρωπο, φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο ή απομακρύνονται από την έκθεση. Η παρουσία κτηνιάτρου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
 3. Τα ζώα συντροφιάς, που συμμετέχουν σε εκθέσεις, πρέπει να έχουν σημανθεί και καταγραφεί και οι συνοδοί τους να φέρουν το διαβατήριο τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εμβολιασμένα και ότι έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο αποπαρασιτισμό.
 4. Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε κάθε είδους εκθέσεις.

Άρθρο 8

Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες, δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους

 1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα με την προϋπόθεση ότι αυτά: α) διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη τους, β) δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος, ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, γ) η παραμονή στα διαμερίσματα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας, και δ) οι σκύλοι ή γάτες έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν σημανθεί, καταγραφεί και φέρουν διαβατήριο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013.

Δεν μπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων, που επιτρέπονται, στα δύο (2) ζώα ανά διαμέρισμα.

 1. Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς, που έχουν σημανθεί και καταχωρισθεί νομίμως και φέρουν διαβατήριο, στις μονοκατοικίες με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
 2. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Επιτρέπεται όμως στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο εφόσον αυτοί είναι περιφραγμένοι και εφόσον υφίσταται η ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών και τηρούνται οι όροι ευζωίας. Η ως άνω απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται εφόσον πρόκειται για σκύλους βοηθείας, σκύλους οδηγούς τυφλών, σκύλους βοηθείας και θεραπείας (Ν. 3868/2010, ΦΕΚ Α΄ 129).
 3. Οι ανωτέρω αριθμητικοί περιορισμοί ισχύουν μόνο για σκύλους και γάτες. Για τα λοιπά ζώα συντροφιάς, πρέπει να τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2.
 4. α) Σε κάθε διαμέρισμα πολυκατοικίας επιτρέπεται η διατήρηση ενός (1) σκύλου ή γάτας ανά τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον σε περίπτωση που ο αριθμός των σκύλων και γατών είναι μεγαλύτερος από δύο (2), ο ιδιοκτήτης οφείλει να τα δηλώσει στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και στις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας του Δήμου και όπου δεν υπάρχουν, στις αντίστοιχες κτηνιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημόσιας υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητες.

β) Σε κάθε μονοκατοικία επιτρέπεται η διατήρηση ενός (1) σκύλου ή γάτας ανά είκοσι (20) τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον σε περίπτωση που ο αριθμός των σκύλων και γατών είναι μεγαλύτερος από πέντε (5), ο ιδιοκτήτης οφείλει να τα δηλώσει στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και στις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας του Δήμου και όπου δεν υπάρχουν, στις αντίστοιχες κτηνιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δημόσιας υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητες.

Άρθρο 9

Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες)

 1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων. Οι Δήμοι δύνανται να επικουρούνται από φιλοζωικά σωματεία ή ενώσεις αφού προηγηθεί σχετική σύμβαση με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Στην ανωτέρω σύμβαση αναφέρονται οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από το Δήμο στα φιλοζωικά σωματεία ή ενώσεις. Ειδικότερα η εφαρμογή του συστήματος σήμανσης και καταγραφής, η υιοθεσία και η εν γένει εποπτεία της διαχείρισης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς ασκούνται από τους Δήμους και δεν μεταβιβάζονται. Τα κατά τα ως άνω φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις προκειμένου να συνάψουν σύμβαση υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο φιλοζωικών σωματείων ή ενώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανάλογα με τις δράσεις με τις οποίες επικουρούν το Δήμο πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη νομίμως λειτουργούντων σχετικών εγκαταστάσεων, ή κατάλληλων οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων.

Στο ανωτέρω μητρώο φιλοζωικών σωματείων και ενώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγγράφονται αποκλειστικά φιλοζωικά σωματεία ή ενώσεις που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νομίμως σύμφωνα με το άρθρα 78 έως 107 του Α.Κ. και η εγγραφή τους ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.

 1. Για τον παραπάνω σκοπό κάθε Δήμος ή όμοροι ή συνεργαζόμενοι Δήμοι ιδρύουν και λειτουργούν δημοτικά ή διαδημοτικά κτηνιατρεία και καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, επιτρεπομένης της συνεργασίας με ενδιαφερόμενα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ή και εθελοντές φιλόζωους, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο, την Περιφέρεια ή από ιδιώτες χώρους. Στους Δήμους είναι δυνατόν να παρέχεται και οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων.

Τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, είτε ανήκουν στους Δήμους είτε στα φιλοζωικά σωματεία ή ενώσεις αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλψης, διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό (1 κτηνίατρος ανά 50 ζώα), την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, και διαθέτουν άδεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  περί ίδρυσης και λειτουργίας  για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978. Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας τους ασκείται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων , σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 604/1977. Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου διοικητικά πρόστιμα καθορίζονται από 1.000 έως 10.000 ευρώ.

 1. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Τα άτομα που συγκροτούν τα ανωτέρω συνεργεία είναι είτε μέλη επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων, είτε δημοτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι υποχρεωτικά έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα με μέριμνα του οικείου Δήμου. Η εκπαίδευση των μελών των συνεργείων υλοποιείται με συμμετοχή σε σεμινάρια που οργανώνονται και διεξάγονται από τους Δήμους ή άλλους κρατικούς φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων με τη συνεργασία των νόμιμων επαγγελματικών σωματείων εκπαιδευτών σκύλων της Χώρας. Τα συνεργεία αυτά ελέγχονται για το έργο τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και περισυλλογής των ζώων αυτών, από κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου και, όπου αυτή δεν έχει συσταθεί, από κτηνίατρο των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η εποπτεία και ο έλεγχος πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου.
 2. α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σε ιδιωτικές κτηνιατρικές κλινικές ή για βραχεία νοσηλεία και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους. Εν συνεχεία υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

β) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

 γ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση:

αα) ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου στ. του άρθρου 1 τότε ο υπεύθυνος για τη διαχείριση αδεσπότων κτηνίατρος του Δήμου συντάσσει σχετική γνωμάτευση και κατά περίπτωση παραπέμπεται στις αρμόδιες τριμελείς επιτροπές της παραγράφου 12 προκειμένου να αποφασίσουν,

ββ) ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής ή της οικείας Περιφέρειας ή εν γένει της Επικράτειας να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και υιοθεσία σε φυσικά πρόσωπα, κατά προτίμηση μέλη τους, με απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 12α) του παρόντος άρθρου υποβάλλονται σε ευθανασία. Σε κάθε περίπτωση τα ζώα αυτά για λόγους ευζωίας δεν επανατοποθετούνται στο φυσικό περιβάλλον.

 1. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται από τη σήμανση τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλεια τους, επιστρέφονται σε αυτόν αφού προηγουμένως επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις για την περίπτωση μη εμπρόθεσμης δήλωσης απώλειας δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς.
 2. Αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, και διαπιστώνεται ότι είναι υγιή ή έχουν πλέον αποθεραπευθεί, καθώς και τα προερχόμενα από παράδοση από τον ιδιοκτήτη τους μπορούν να υιοθετούνται από ενήλικα άτομα. Αρμόδιοι για την υιοθεσία αδεσπότων ζώων σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου είναι οι Δήμοι. Οι Δήμοι για το σκοπό αυτό είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τους δημότες τους με σχετικές αναρτήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές ενώσεις επικουρούν το έργο των Δήμων ενημερώνοντας τα μέλη τους και ευρύτερα το κοινό με σκοπό την εξεύρεση ενδιαφερόμενων ατόμων τα οποία θα υιοθετήσουν αδέσποτα ζώα.

 1. Απαγορεύεται το εμπόριο αδεσπότων ζώων των Δήμων. Το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να υιοθετήσει αδέσποτο ζώο συντροφιάς απευθύνεται στο Δήμο στον οποίο ανήκει το ζώο. Το ζώο υιοθετείται εφόσον το φυσικό πρόσωπο σωρευτικά πληροί τα παρακάτω: i) είναι ενήλικο,ii) δεν έχει εγκαταλείψει κατά το παρελθόν ζώο συντροφιάς, iii) δεν έχει υιοθετήσει στο παρελθόν ζώο σε οποιοδήποτε Δήμο της Χώρας και το έχει μεταβιβάσει καθοιονδήποτε τρόπο, και iv) υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου.

Το φυσικό πρόσωπο που υιοθετεί αδέσποτο ζώο απαλλάσσεσαι από όλα τα σχετικά τέλη.

Ζώο συντροφιάς (σκύλος ή γάτα) πριν παραδοθεί στο φυσικό πρόσωπο που το υιοθετεί πρέπει να διασφαλίζεται ότι: α) έχει σημανθεί και καταγραφεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση, β) έχει ενημερωθεί το διαβατήριό του κατάλληλα με όλα τα προβλεπόμενα από τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 577/2013 στοιχεία, και γ) ο ιδιοκτήτης υπογράφει το διαβατήριο παρουσία του υπευθύνου κτηνιάτρου σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 576/2013.

Επιπλέον τα αδέσποτα ζώα για να υιοθετηθούν πρέπει να διασφαλίζεται ότι έχουν προηγουμένως στειρωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4α) του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τα ζώα που προέρχονται από παράδοση από τον ιδιοκτήτη τους και υιοθετούνται άμεσα από το Δήμο ή ο υπεύθυνος κτηνίατρος του Δήμου κρίνει ότι δεν ενδείκνυται η στείρωσή τους.

Κατά την παράδοση ενός ζώου για υιοθεσία υπογράφεται η «Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου» μεταξύ του υπευθύνου του Δήμου και του νέου ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα «Δήλωση Υιοθεσίας Ζώου» του Παραρτήματος 3 του παρόντος.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης υιοθετημένου ζώου (πρώην αδεσπότου) δεν επιθυμεί ή δε δύναται να κατέχει πλέον το ζώο αυτό, το επιστρέφει στο Δήμο από τον οποίο το υιοθέτησε, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

 1. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου από ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη, φυσικό πρόσωπο που δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας η υιοθεσία πραγματοποιείται με την αυτοπρόσωπη παρουσία του και μόνο. Το ζώο παραδίδεται μετά την υπογραφή της Δήλωσης Υιοθεσίας από τον ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο του Δήμου, εφόσον πληρούνται και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
 2. Ζώα συντροφιάς ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων (4) μηνών, που δεν έχουν υιοθετηθεί, παραμένουν προσωρινά στα καταφύγια ζώων, που διατηρούν οι Δήμοι ή τα Διαδημοτικά Κέντρα και τα συνεργαζόμενα με τους φορείς αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις ως τη συμπλήρωση της ηλικίας των τεσσάρων (4) μηνών, έχοντας την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα. Οι Δήμοι οφείλουν να μεριμνούν για την κατά προτεραιότητα υιοθεσία των ζώων αυτών επειδή το φυσικό περιβάλλον δεν είναι οικείο στα ζώα αυτά.

Ζώα συντροφιάς που δεν έχουν υιοθετηθεί και σύμφωνα με γνωμάτευση του κτηνίατρου κρίνονται ότι είναι υγιή, επανεντάσσονται άμεσα στο οικείο τους περιβάλλον, μετά από απόφαση της Επιτροπής παρακολούθησης της περίπτωσης α) της παραγράφου 12, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση.

 1. Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, οι Δήμοι οι οποίοι επικουρούνται από τα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.

Με απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση της επιτροπής της περίπτωσης α) της παραγράφου 12 οριοθετούνται οι περιοχές επανένταξης των αδεσπότων ζώων συντροφιάς στο φυσικό ή οικείο περιβάλλον και καθορίζονται τα σημεία παροχής σε αυτά τροφής και ύδατος. Με απόφαση της επιτροπής της περίπτωσης α) της παραγράφου 12 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και οι λεπτομέρειες επαναφοράς τους.

Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής.

Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε απόσταση πεντακοσίων (500) μέτρων περιμετρικά από νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, από χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, από περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους, από περιφραγμένους χώρους του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ καθώς και από χώρους σφαγείων ή όπου συγκεντρώνονται ή υπάρχουν σκουπίδια.

 1. Οι στειρώσεις σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως επίσης και η σήμανση και η καταγραφή τους πραγματοποιούνται δωρεάν και από εθελοντές επαγγελματίες κτηνιάτρους, που έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν νόμιμα το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα. Εθελοντές κτηνίατροι που μετακινούνται προς τη Χώρα, προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμα του κτηνιάτρου προσωρινά ή περιστασιακά, πραγματοποιούν μόνο στειρώσεις και σήμανση αδέσποτων ζώων.

Στους εθελοντές κτηνίατρους για την πραγματοποίηση των στειρώσεων, της σήμανσης και της καταγραφής των αδέσποτων ζώων συντροφιάς μπορεί να  παραχωρούνται οργανωμένοι και κατάλληλοι χώροι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού υπό την εποπτεία των κτηνιατρικών υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  και τυχόν συναρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων αυτών, ο εξοπλισμός τους, η χρονική διάρκεια διάθεσής τους, η διαδικασία διάθεσης και κάθε σχετικό θέμα.

 Η στείρωση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζωών συντροφιάς μπορεί να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία των Δήμων και σε κινητές εγκαταστάσεις κατάλληλες για άσκηση κτηνιατρικών πράξεων, που διαθέτουν οι εθελοντές κτηνίατροι, υπό την προϋπόθεση για την περίπτωση της στείρωσης ότι υπάρχει πρόβλεψη και έχει εξασφαλιστεί η διάθεση κατάλληλων καταφυγίων ή κτηνιατρικών κλινικών για τη μετεγχειρητική τους αποθεραπεία. Για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής κτηνιατρικών πράξεων χορηγείται άδεια λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν. Οι προδιαγραφές των κινητών μονάδων ορίζονται με απόφαση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 1. α) Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς δηλαδή της περισυλλογής, της σήμανσης και καταγραφής, της αποθεραπείας, του εμβολιασμού, της στείρωσης, της υιοθεσίας ή της επανένταξής τους, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται μετά από δημόσια πρόσκληση από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν φιλοζωικά σωματεία στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα ή δεν ανταποκρίνονται στη δημόσια πρόσκληση, ορίζονται δημότες από την τοπική φιλοζωική ομάδα και ελλείψει αυτής δημότες με αναγνωρισμένο εθελοντικό έργο.

Στην επιτροπή επίσης μετέχουν:

αα) Ένας (1) κτηνίατρος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο και ο οποίος είναι, κατά προτίμηση, ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος.

ββ) Ένας (1) εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού στις απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές εκπρόσωπος του τοπικού ή περιφερειακού κυνηγετικού συλλόγου.

 γγ) Ένας (1) εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον οικείο Δήμο, με τον αναπληρωτή του.

Ειδικότερα στις απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν από όμορους Δήμους, οι ανωτέρω επιτροπές παρακολούθησης και ελέγχου δύνανται να συγκροτούνται από τρία μέλη. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι: ένας (1) κτηνίατρος και κατά προτίμηση ο κτηνίατρος που διαχειρίζεται το πρόγραμμα αδεσπότων ζώων του οικείου Δήμου, ένας εκπρόσωπος του Δήμου και ένα μέλος τοπικού φιλοζωικού σωματείου ή τοπικής φιλοζωικής ομάδας που ορίζεται από το φιλοζωικό σωματείο ή την φιλοζωική ομάδα.

 β) Σε κάθε Δήμο ή Σύνδεσμο όμορων Δήμων ή Περιφερειακή Ενότητα, ανάλογα με τη δυνατότητα που υπάρχει,  συγκροτείται υποχρεωτικά Ειδική Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από:

αα) έναν (1) κτηνίατρο των κτηνιατρικών υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του,

ββ) έναν (1) κτηνίατρο του Δήμου και κατά προτίμηση τον υπεύθυνο του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλον ιδιώτη κτηνίατρο που συνεργάζεται με το Δήμο για το πρόγραμμα,

γγ) έναν (1) κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το επάγγελμα στη Χώρα και που κατά προτίμηση συνεργάζεται με φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου ή όμορου Δήμου με τον αναπληρωτή του.

Η ειδική επιστημονική επιτροπή αποφασίζει μετά από εισήγηση του υπευθύνου για το πρόγραμμα κτηνιάτρου του Δήμου, για την επικινδυνότητα των αδεσπότων ζώων συντροφιάς τα οποία πάσχουν ή είναι φορείς σοβαρών νοσημάτων που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο ή στα άλλα ζώα και δεν θεραπεύονται.

γ) Σε κάθε Δήμο ή Σύνδεσμο όμορων Δήμων ή Περιφερειακή Ενότητα ή Περιφέρεια, ανάλογα με τη δυνατότητα που υπάρχει,  συγκροτείται υποχρεωτικά Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Επιθετικότητας Ζώων Συντροφιάς η οποία αποτελείται από:

αα) έναν (1) κτηνίατρο του Δήμου και κατά προτίμηση τον υπεύθυνο του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού κτηνίατρο των κτηνιατρικών υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας,

ββ) έναν (1) κτηνίατρο των κτηνιατρικών υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του, και

γγ) έναν (1) εκπαιδευτή σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ο οποίος κατά προτίμηση συμμετέχει στην επιτροπή της παρ. α) του Δήμου.

Η ειδική επιτροπή αξιολόγησης επιθετικότητας ζώων, μετά από εισήγηση του υπευθύνου για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς κτηνιάτρου του Δήμου, αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός αδεσπότου ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει απρόκλητη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα, χωρίς να απειληθεί, προς τον άνθρωπο και τα άλλα ζώα, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ. του άρθρου 1, μετά από εισήγηση του υπευθύνου για το πρόγραμμα κτηνιάτρου του Δήμου.

Οι επιτροπές των περιπτώσεων β) και γ) της παρούσας παραγράφου δύνανται να ζητούν την επιστημονική συνδρομή ειδικών από τις κτηνιατρικές σχολές της χώρας.

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των επιτροπών της παρούσας παραγράφου επιβάλλεται ο ορισμός αναπληρωτών όλων των μελών τους και ορίζεται η διάρκεια της θητείας τους σε δύο (2) έτη.

Οι Δήμοι δύνανται να καθορίζουν ποιες από τις επιτροπές της παρούσης παραγράφου είναι αμειβόμενες καθώς και το ύψος της αποζημίωσης των μελών τους.

 1. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταφυγίων αδεσπότων ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών) καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι δήμοι και οι σύνδεσμοι δήμων, που επιχορηγούνται για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, το ύψος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, η σύσταση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων, η διενέργεια ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση εξουσιοδοτείται ο οικείος Περιφερειάρχης για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων που προβλέπονται σε αυτήν.

 Άρθρο 10

Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες)

 1. Η μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς διέπεται από τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 «σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003», του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 που καθορίζει τα υποδείγματα των εγγράφων ταυτοποίησης (διαβατήριο, υγειονομικό πιστοποιητικό) που πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα συντροφιάς κατά τη μετακίνηση αυτή, του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 «για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά», καθώς και από τις διατάξεις του π.δ. 184/1996 (Α` 137) όπως ισχύει.
 2. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή Κανονισμών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς, συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη μεταφορά τους και έχουν διαβατήριο με το οποίο τεκμηριώνεται και ο προβλεπόμενος αντιλυσσικός εμβολιασμός. Οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.

Ο έλεγχος των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο πραγματοποιείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές της παρ. ιδ) του άρθρου 1.

 1. Τα επιβατηγά πλοία υποχρεωτικά διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευόμενα από αντίξοες καιρικές συνθήκες, για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.
 2. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται κατά τις μετακινήσεις ή μεταφορές, που διενεργούνται από τα συνεργεία περισυλλογής αδέσποτων ζώων και τα συνεργεία μεταφοράς ζώων του άρθρου 9 από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια εντός της Επικράτειας.

Άρθρο 11

Περισυλλογή νεκρών ζώων και αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε απορρίμματα

 1. Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκομείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, καταστημάτων διάθεσης τροφίμων, εγκαταστάσεων μαζικής εστίασης και γενικά χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα απορρίμματα των εγκαταστάσεων τους.
 2. Οι υπηρεσίες, που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είναι αρμόδιες για την καθαριότητα των οδών του εθνικού, επαρχιακού και αστικού δικτύου, έχουν άμεση υποχρέωση να απομακρύνουν από τις οδούς και τα πεζοδρόμια τα νεκρά ζώα και να μεριμνούν για την ορθή διαχείρισή τους, σύμφωνα με τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (α΄ ή β΄ βαθμού κατά περίπτωση) υποχρεούνται να διαθέτουν ψυκτικούς θαλάμους ή καταψύκτες χωρητικότητας τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) λίτρων οι οποίοι τοποθετούνται στο καταφύγιο αδεσπότων εφόσον υπάρχει ή σε άλλο κατάλληλο χώρο που ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου και είναι δυνατή η πρόσβαση της αστυνομίας ή άλλων αρμοδίων αρχών σε εικοσιτετράωρη βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 1. Η διάθεση των νεκρών ζώων συντροφιάς, όπως αποτέφρωση, μεταποίηση και ταφή, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Τα πτώματα των ζώων συντροφιάς συγκαταλέγονται σύμφωνα με το σημείο α. iii του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 στα υλικά κατηγορίας 1. H διαχείριση αυτών γίνεται σύμφωνα το άρθρο 12, του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009, και συγκεκριμένα, αυτά οδηγούνται σε εγκεκριμένες μονάδες αποτέφρωσης/συναποτέφρωσης ή μεταποίησης κατηγορίας 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 επιτρέπεται η ταφή των ζώων συντροφιάς σύμφωνα με την παράγραφο 1 σημείο α. του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΚ) 1069/2009. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την οργάνωση και λειτουργία των νεκροταφείων μικρών ζώων καθορίζονται με το Π.Δ. 307/1990 (Α΄ 127). Επιπρόσθετα των ανωτέρω, η απόρριψη των πτωμάτων των αδέσποτων ζώων μπορεί να γίνει σε συγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) ή άλλο χώρο που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΚ) 142/2011.

Άρθρο 12

Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες

 1. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή σε θίασο με ποικίλο πρόγραμμα, εφόσον τα ζώα αυτά χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα τους, πραγματοποιούν παραστάσεις ή παρελαύνουν ή εμφανίζονται ενώπιον του κοινού.
 2. Απαγορεύεται η διατήρηση κάθε είδους ζώου σε επιχειρήσεις ψυχαγωγικών παιχνιδιών, πίστας αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων, πανηγυριών ή άλλων καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, εφ` όσον τα ζώα χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα τους.

2.α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

 1. Απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η χρησιμοποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος μάχης ή κυνομαχίας. Επίσης απαγορεύεται η εκτροφή και η χρησιμοποίηση σκύλων και γατών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.»

Άρθρο 13

Εξαιρέσεις

 1. Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12 εξαιρούνται, οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, οι εκθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα, που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή ζώων, πλην παραστάσεων ιππικής δεξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθλημάτων ιππασίας, που περιλαμβάνουν την υπερπήδηση εμποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο, καθώς και κυναθλητικών εκδηλώσεων και επιδείξεων εκπαιδευμένων σκύλων, εφόσον δεν προκύπτει οικονομικό όφελος και τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ευζωίας.
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του άρθρου 7, καθώς και των ειδικών διατάξεων, που αφορούν στα άλογα ιπποδρομιών και στις ιπποδρομίες.».

Άρθρο 14

Αρμόδια αρχή

  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του άρθρου 12 είναι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που εκδίδει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή πραγματοποίησης της εκδήλωσης κατά το άρθρο 81 του ν. 3463/2006.

Άρθρο 15

Υπεύθυνη δήλωση

 1. Στις περιπτώσεις που για κερδοσκοπικά, ψυχαγωγικά ή καλλιτεχνικά θεάματα, μουσικής ή παραστατικής ή άλλης τέχνης ή άλλες συναφείς καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή προγράμματα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 12, απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας, ο αιτών την άδεια οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν διατηρεί ζώα στις εγκαταστάσεις του με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους με οποιονδήποτε τρόπο στο πρόγραμμα ή στην εκδήλωση με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 13.
 2. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 14 δικαιούται να κάνει επιτόπιο έλεγχο στο σημείο εγκατάστασης της επιχείρησης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πριν ή και μετά την έκδοση της άδειας, για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου η αρχή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η επιχείρηση οφείλει να συνδράμει την αρχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Σε περίπτωση άρνησης της δεν χορηγείται η άδεια λειτουργίας ή, αν αυτή έχει ήδη χορηγηθεί, ανακαλείται.
 3. Η αρχή του άρθρου 14 είναι αρμόδια και για την παραλαβή και εξέταση καταγγελιών τρίτων, ιδιωτών ή σωματείων, σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση καταγγελίας η αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Άρθρο 16

Κακοποίηση των ζώων

 1. Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της διάταξης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ` αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός. Η στείρωση του ζώου καθώς και κάθε άλλη κτηνιατρική πράξη με θεραπευτικό σκοπό, δεν θεωρείται ακρωτηριασμός ούτε κακοποίηση.

2.α) Απαγορεύεται, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κινηματογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού, η κατοχή, η πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική πράξη μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά. Στην ανωτέρω απαγόρευση συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της μάχης μεταξύ ζώων.

β) Απαγορεύεται η μη σύννομη θανάτωση ζώου συντροφιάς. Ως μη σύννομη θανάτωση ζώου συντροφιάς ορίζεται η σκόπιμη βίαιη θανάτωση που προκαλεί πόνο, ταλαιπωρία και παρατεταμένη αγωνία και συνιστά κακοποίηση του ζώου στον υπέρτατο βαθμό.

 1. Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο ή την κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία τροχαίας, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.»

Άρθρο 17

Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης ζωονόσων

 1. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση των νοσημάτων, που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο ή σε άλλα ζώα του ίδιου ή άλλου είδους, γίνεται με ειδικά προγράμματα, που καταρτίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εφαρμόζονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 2. Αν εκδηλωθεί κρούσμα λύσσας σε ζώο, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής μπορεί να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα είτε σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας είτε σε όλη την Επικράτεια πέραν εκείνων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων 1197/1981 και 2017/1992.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι κτηνιατρικοί υγειονομικοί κανόνες και όροι, που αφορούν στην αποτροπή του κινδύνου εισβολής στη χώρα ή διαφυγής επιζωοτικών νοσημάτων.

Άρθρο 17α

Αντιμετώπιση λεϊσμανίασης

 1. Οι δεσποζόμενοι σκύλοι, στους οποίους έχει διαγνωστεί η νόσος της λεϊσμανίασης (Leishmania spp) από κτηνίατρο και έχει επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις η μη αναστρέψιμη πορεία της, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και το δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, από την ύπαρξη φλεβοτόμων – μεταδοτών της ως άνω νόσου, υπόκεινται σε ευθανασία, με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ευθανασία, μετά από γνωμάτευση του κτηνίατρου και με την ευθύνη των ιδιοκτητών των δεσποζόμενων σκύλων, λαμβάνονται όλα τα υποστηρικτικά θεραπευτικά και προληπτικά μέτρα, λόγω του ότι η νόσος κατατάσσεται στα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης, σύμφωνα με το π.δ. 41/2006 (Α 44) και καταγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλίο των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης, που πρέπει να διατηρεί κάθε κτηνίατρος.

 1. Σε όλους τους αδέσποτους σκύλους, ανεξάρτητα με την κλινική εικόνα, που είναι υπό την προστασία Δήμων ή φιλοζωικών ενώσεων ή σωματείων υπό την εποπτεία των Δήμων, αν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων ή είναι ελεύθεροι, αντίστοιχα, επιβάλλεται ορολογική εξέταση για την ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων, με μέθοδο διαπιστευμένη κατά ISO/IEK 17025:2005, κατά της Leishmania spp. , κατά την πρώτη διαδικασία περισυλλογής τους και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιατρική πράξη, όπως περίθαλψη ή στείρωση. Εφόσον το αποτέλεσμα είναι:

 α) θετικό και επιβεβαιωθεί από τον κτηνίατρο, με επιπλέον αιματολογικές εξετάσεις, η μη αναστρέψιμη πορεία της, λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων, καθώς και το δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, από την ύπαρξη φλεβοτόμων – μεταδοτών της Leishmania spp., υπόκεινται σε ευθανασία.

β) Αν, μετά από γνωμάτευση κτηνιάτρου, η κλινική εικόνα και οι αιματολογικές και παρασιτολογικές εξετάσεις επιτρέπουν τη θεραπεία, οι σκύλοι  κρατούνται σε κλειστό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία ορίζεται από τον κτηνίατρο, σύμφωνα με τα προτεινόμενα θεραπευτικά πρωτόκολλα, με τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η συνταγή όπου αναφέρεται το πρωτόκολλο θεραπείας με την υπογραφή και τη σφραγίδα του θεράποντα κτηνιάτρου, φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου και αντίγραφό της φέρει σε περίπτωση υιοθεσίας ο ιδιοκτήτης.

Πριν την ανάληψη της θεραπείας των θετικών στη λεϊσμανίαση σκύλων στα καταφύγια, όσο και κατά τη διάρκειά της, επιβάλλεται να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την υιοθεσία των ζώων αυτών, κατά προτίμηση από μέλη φιλοζωικών οργανώσεων και δεν επανατοποθετούνται στο οικείο ή στο φυσικό περιβάλλον.

 Με ευθύνη των Δήμων,  εάν οι σκύλοι βρίσκονται σε καταφύγια ζώων, γίνεται αυστηρή καταγραφή των ζώων που είναι υπό θεραπεία, τηρούνται όλα τα παραστατικά των εξετάσεων και αναλαμβάνεται η ευθύνη της πλήρους θεραπείας και λήψης των κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Εάν οι σκύλοι δοθούν σε αναδόχους επιβάλλεται η υποχρεωτική γραπτή ενημέρωση του αναδόχου για τον τίτλο αντισωμάτων κατά της Leismania spp. και εν συνεχεία ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει γραπτώς την ευθύνη της πλήρους και ενδεδειγμένης θεραπείας με παράλληλο έλεγχο από τον κτηνίατρο του Δήμου ή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλα τα δελτία και έγγραφα των εργαστηριακών και άλλων εξετάσεων καθώς και τη συνταγή η οποία περιλαμβάνει το πρωτόκολλο θεραπείας για τη λεϊσμανίαση με την υπογραφή και τη σφραγίδα του θεράποντα κτηνιάτρου, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ζώου, και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή στον έλεγχο.

 1. Οι υγιείς σκύλοι εξετάζονται υποχρεωτικά μια φορά ετησίως για λεϊσμανίαση και το αποτέλεσμα αναγράφεται στο ειδικό πεδίο της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων από το διαπιστευμένο εργαστήριο που διενήργησε την εξέταση.

Οι σκύλοι για τους οποίους με βάση την εργαστηριακή εξέταση διαπιστώνεται ότι έχουν χαμηλό τίτλο αντισωμάτων και το αποτέλεσμα είναι αμφίβολο και για τους οποίους το εργαστήριο συνιστά επανεξέταση για την επιβεβαίωση του θετικού ή του αρνητικού αποτελέσματος, επανεξετάζονται άμεσα χωρίς την ανάληψη οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την επόμενη εξέταση.

Στα ζώα που υπήρξαν θετικά στη λεϊσμανίαση (δεσποζόμενα και αδέσποτα) κάθε εξάμηνο επιβάλλεται να γίνεται κτηνιατρική εξέταση και ανίχνευση τίτλου αντισωμάτων κατά της Leishmania spp. για την αξιολόγηση της πορείας του νοσήματος, με τήρηση όλων των παραστατικών των εργαστηριακών εξετάσεων. Το αποτέλεσμα και ο ακριβής τίτλος αντισωμάτων στα ύποπτα που επανεξετάζονται και σε αυτά που υπήρξαν θετικά και επανεξετάζονται κάθε εξάμηνο, αναγράφονται  στα ειδικά πεδία της Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων από το εκάστοτε διαπιστευμένο εργαστήριο που διενεργεί την εξέταση.

Σε κάθε περίπτωση όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που περιγράφονται στο παρόν άρθρο πρέπει να είναι στη διάθεση των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών της Χώρας για έλεγχο. Επιπλέον στο διαβατήριο κάθε θετικού στη λεϊσμανίαση σκύλου, ο κτηνίατρος επισημειώνει στο τμήμα ΧΙΙ «Θετικό στη λεϊσμανίαση» .

Άρθρο 18

Εκπαίδευση, επιμόρφωση, προαγωγή φιλοζωίας

 1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με άλλους φορείς μεριμνούν: α) για την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και την προβολή από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, προγραμμάτων πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ατόμων, που είναι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και των ατόμων, που ασχολούνται με την εκτροφή, εκπαίδευση, εμπόριο και φύλαξη των ζώων αυτών, καθώς και για την ενημέρωση τοπικών κοινωνιών και ομάδων σχετικά με το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν στην προστασία των ζώων, β) για την προώθηση, ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση με τα ζώα σε νηπιαγωγεία και σχολεία με εκδηλώσεις, ομιλίες, προβολές, σεμινάρια αντιμετώπισης και χειρισμού αδέσποτων ζώων και άλλα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Τα προγράμματα των επιμορφωτικών σεμιναρίων ενηλίκων καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση, την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη της φιλοζωίας στα νηπιαγωγεία και τα σχολεία καταρτίζονται από εξειδικευμένους επιστήμονες, φορείς, οργανισμούς ή πανεπιστήμια, εγκρίνονται από τo Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποιούνται από επιμορφωμένους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να χρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες, που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους και να καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση αυτή.

Άρθρο 19

Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας των ζώων

 1. Με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά το ζώο συντροφιάς ή ζώο άλλης κατηγορίας από την κατοχή του παραβάτη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε` και του άρθρου 16 και το ζώο παραδίνεται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του αρμόδιου Δήμου ή ελλείψει αυτού σε ιδιωτικό ενδιαίτημα με το οποίο ο Δήμος έχει συνάψει σύμβαση και υπάγεται στη Διαχείρισή του ως αδέσποτο. Τα έξοδα ενδιαίτησης του ζώου μέχρι την οριστική απόφαση απόδοσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και σε περίπτωση αθώωσής του, τον καταγγέλλοντα. Αν η μεταχείριση του ζώου είναι ιδιαίτερα σκληρή και βάναυση και προκάλεσε ιδιαίτερο πόνο ή φόβο στο ζώο, η αφαίρεση είναι οριστική και απαγορεύεται η απόκτηση άλλου ζώου από τον παραβάτη. Η επιτροπή της παρ. 12α)) του άρθρου 9 ελέγχει τις δυνατότητες του υποψήφιου ιδιοκτήτη που έχει αιτηθεί υιοθεσία στο δήμο που υπάγεται το αφαιρεθέν ζώο.
 2. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας, όταν επιλαμβάνεται δημοσιεύματος ή καταγγελίας, μπορεί, με επιτόπια αυτοψία, να διαπιστώσει τις συνθήκες, που επικρατούν σε οποιοδήποτε καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς ή εκτροφείο, και αν αυτές δεν είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και στις ειδικές διατάξεις, που διέπουν τη λειτουργία τους, με προσωρινή διάταξη του, να καθορίσει τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο ιδιοκτήτης του καταφυγίου ή εκτροφείου και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να συμμορφωθεί.

Άρθρο 20

Ποινικές κυρώσεις

 1. Η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς κατά τους όρους του παρόντος νόμου, (άρθρο 6 παρ. 1 και άρθρο 9 παρ. 7 και 8), και άρθρο 10 παρ. 1 τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

2.α) Οι παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων ε και ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των περιπτώσεων γ και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της παραγράφου 4 του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων 1 και 2α) του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

β) Η μη σύννομη θανάτωση ζώων συντροφιάς (άρθρο 16, παρ. 2β)τιμωρείται με ποινή φυλάκισης δύο ετών και χρηματική ποινή από επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ έως δεκαεπτά χιλιάδες (17.000) ευρώ.

 1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
 2. Οι παραβάτες της διάταξης της περίπτωσης β της παραγράφου 8 του άρθρου 5, καθώς και η κλοπή οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και χρηματική ποινή μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρία έτη και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

4.α. Οι παραβάτες των διατάξεων των άρθρων 3, 4, 7, 9,10 και 11 του ν. 2017/1992 (Α΄ 31) τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

 1. β. Η μη σύσταση των επιτροπών της παραγράφου 12 του άρθρου 9 τιμωρείται με φυλάκιση 6 μηνών και χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
 2. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, συντάσσεται από αρμόδια Αρχή και διαβιβάζεται αυθημερόν στον αρμόδιο Δήμο για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.
 3. Σε περίπτωση υποτροπής οι χρηματικές ποινές, που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4, 4.α. και 4.β. διπλασιάζονται.

Ειδικότερα στην περίπτωση της παραγράφου 2.β) στους υπότροπους επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών.

Άρθρο 21

Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα

 1. Οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί.
α/α ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
1 Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισης τους και μη τήρηση, από μέρους τους, των ειδικών απαιτήσεων της περ. β

του άρθρου 1 και της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 5 ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός  της ύπαρξης τους.

 

Άρθρο 1 περ. β) και Άρθρο 5 παρ. 1 και περ. ε) 500 ευρώ
2 Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς.

 

Άρθρο 4 παρ.7

Άρθρο 5 παρ.1

περ.α) και περ. γ)

300 ευρώ
3 Περίθαλψη από κτηνίατρο σκύλου ή γάτας που δεν φέρει σήμανση και δεν έχει καταγραφεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση κατά παράβαση της παρ. 12 του άρθρου 4

 

Άρθρο 4 παρ. 12 3.000 ευρώ
4 Παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης μεταβολών των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στη βάση δεδομένων εκτός της αλλαγής ιδιοκτήτη

 

Άρθρο 5 παρ. 1 περ. γ) 100 ευρώ
5 Παράλειψη αντιλυσσικού εμβολιασμού και ετήσιας κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου

 

Άρθρο 5 παρ. 1 περ. δ) 300 ευρώ
6 Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη

 

Άρθρο 4 παρ. 7 300 ευρώ
7 Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 5 παρ.1 περ.ζ) και αποφυγή στείρωσης χωρίς την τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 5 παρ.1 περ. θ).

 

Άρθρο 5 παρ. 1

περ.ζ) και θ)

1000 ευρώ
8 Παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος κατά τον περίπατο από τα περιττώματα του ζώου.

 

Άρθρο 5 παρ. 1 περ. η)

 

30 ευρώ
9 Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης.

 

Άρθρο 5 παρ. 1 παρ. η) 100 ευρώ
10 Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου ή πρόκληση ζημιάς από σκύλο ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του.

 

Άρθρο 5 παρ. 2 και 3 100 έως 500 ευρώ
11 Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου.

 

Άρθρο 5 παρ. 4 300 ευρώ
12 Δημοσίευση ή/και τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα ή σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατά παράβαση των οριζομένων στην παρ. 7 του άρθρου 5.

 

Άρθρο 5 παρ. 7 1000 ευρώ
13 Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση.

 

Άρθρο 5 παρ. 8  περ. α) 500 ευρώ ανά ζώο
14 Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο ή τον κτηνίατρο.

 

Άρθρο 5 παρ. 8 περ. β) 3.000 ευρώ

και

αφαίρεση Άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου μέχρι έξι μήνες

15 Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια.

 

Άρθρο 6 παρ. 1 1.500 Ευρώ
16 Παράλειψη σήμανσης και καταχώρισης των εκτρεφόμενων, αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών.

 

Άρθρο 6 παρ. 1 1.500 Ευρώ
17 Πώληση σκύλου ή γάτας με ηλικία μικρότερη των10 εβδομάδων. Άρθρο 6 παρ. 3 περ.  β) 700 Ευρώ ανά ζώο που πωλείται

 

18 Πώληση σκύλου ή γάτας σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών.

 

Άρθρο 6 παρ. 3 περ. α) 1.000 Ευρώ ανά ζώο που πωλείται
19 Διαμονή ζώων συντροφιάς που προορίζονται για  εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό σε ακατάλληλο χώρο, μη τήρηση κανόνων ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης.

 

Άρθρο 6 παρ. 1 2.000 Ευρώ
20 Παράλειψη τήρησης ενημερωμένων διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό.

 

Άρθρο 6 παρ.1 1.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
21 Μη εμπρόθεσμη ενημέρωση της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σε περίπτωση πώλησης σκύλου ή γάτας από τον υπεύθυνο επιχείρησης εκτροφής ή κατάστημα πώλησης ζώων συντροφιάς

 

Άρθρο 6 παρ. 1 500 Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
22 Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής στις εγκαταστάσεις εκτροφής, διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.

 

Άρθρο 6 παρ. 1 1.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
23 Εκτροφή για εμπορικούς σκοπούς, έστω και ενός θηλυκού σκύλου αναπαραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής. Άρθρο 6 παρ.1 1.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
24 Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό

 

Άρθρο 6 παρ. 1 1.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
25 Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων

 

Άρθρο 6 παρ. 3 περ. γ) 1.000 Ευρώ ανά ζώο
26 Αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων ζώων Άρθρο 6 παρ. 3 περ. δ)

 

1.000 Ευρώ ανά ζώο
27 Παράλειψη τήρησης ενημερωμένου μητρώου σε κατάστημα πώλησης σκύλων ή/και γατών διαθέσιμου ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.

 

Άρθρο 6 παρ. 5 500 ευρώ ανά ζώο
28 Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια.

 

Άρθρο 7 παρ. 1 2.500 Ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης
29 Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά.

 

Άρθρο 7 παρ. 2 1.000 Ευρώ ανά ζώο
30 α) Παράλειψη σήμανσης και καταγραφής ζώου

Συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεση ή

β) προσκόμιση ακρωτηριασμένου ζώου για συμμετοχή του σε έκθεση και αποδοχή του από τον υπεύθυνο που την διοργανώνει.

 

Άρθρο 7 παρ. 3 και  παρ. 4 1.000 Ευρώ ανά ζώο
31 Παράλειψη κατοχής ενημερωμένων /διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που συμμετέχουν σε έκθεση.

 

Άρθρο 7 παρ.3 1.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο
32 α) Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα,

β) Διατήρηση περισσότερων από 2 ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς.

 

Άρθρο 8 παρ. 1 και παρ. 2 100 έως 500 Ευρώ ανά ζώο
33 Διατήρηση περισσοτέρων σκύλων ή/και γατών σε διαμερίσματα ή μονοκατοικίες κατά παράβαση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8

 

Άρθρο 8 παρ. 1 & 2 100-500 Ευρώ ανά ζώο
34 Διατήρηση και παραμονή ζώου σε κοινόχρηστο χώρο ή σε κήπο πολυκατοικίας κατά παράβαση των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 8

 

Άρθρο 8 παρ. 3 300 Ευρώ ανά ζώο
35 Παράλειψη δήλωσης στις αρμόδιες αρχές της παρ. 5 του άρθρου 8 αριθμού σκύλων ή/και γατών όταν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από δύο στα διαμερίσματα πολυκατοικιών και από πέντε στις μονοκατοικίες

 

Άρθρο 8 παρ. 5 100 ευρώ ανά ζώο
36 Μετακίνηση ή μεταφορά ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των διατάξεων του Καν (ΕΕ) 576/2013

και του Καν. 1/2005.

 

Άρθρο 10 παρ.1 500 Ευρώ
37 Μετακίνηση ή μεταφορά ζώων συντροφιάς κατά παράβαση του Π.Δ. 184/1996 όπως ισχύει και του Καν. 1/2005.

 

Άρθρο 10 παρ. 1 1.000 Ευρώ
38 Μεταφορά ζώου συντροφιάς στα σιδηροδρομικά, οδικά δημόσιας μεταφοράς (Λεωφορεία), μέσα σταθερής τροχιάς (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, μετρό και τραμ) και επιβατηγά δημόσιας χρήσης (ταξί, ειδικής μίσθωσης, ειδικής μίσθωσης – ΑΜΕΑ) αυτοκίνητα χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 10 παρ. 2

 

Άρθρο 10 παρ. 2 300 Ευρώ ανά ζώο
39 Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατικά πλοία για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.

 

Άρθρο 10 παρ. 3 2.500 Ευρώ
40 Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματα από τους υπευθύνους του άρθρου 11 παρ.1.

 

Άρθρο 11 παρ.1 400 Ευρώ
41  Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο εφόσον  χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα του, πραγματοποιεί παράσταση ή παρελαύνει ή εμφανίζεται σε κοινό.

 

Άρθρο 12 παρ.1 10.000 Ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται
42 Διατήρηση ζώου σε επιχείρηση του άρθρου 12 παρ.2 εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμα της.

 

Άρθρο 12 παρ.2 5.000 Ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται
43 Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Άρθρο 12 παρ.2α 2.500 Ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο

 

44 Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώου σε οποιοδήποτε είδος μάχης ή κυνομαχίας.

 

Άρθρο 12 παρ. 3 εδάφιο πρώτο 5.000 Ευρώ για κάθε ζώο
45 Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

 

Άρθρο 12 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο 10.000 Ευρώ για κάθε ζώο
46 Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου, ακρωτηριασμός καθώς και κατοχή, πώληση, εμπορία και παρουσίαση-διακίνηση μέσω Διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο  απεικονίζεται κάθε είδους σεξουαλική πράξη με ζώα καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση ζώων με σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά.

 

Άρθρο 16 παρ. 1 και 2α) 15.000 Ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό
47 Μη σύννομη θανάτωση ζώου συντροφιάς

 

Άρθρο 16 παρ. 2β) 30.000 Ευρώ
48 Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα.

 

Άρθρο 16 παρ. 3 500 Ευρώ
49 Η καθοιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια

όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την

άσκηση των καθηκόντων ελέγχου καθώς και η μη παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή/και

ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων.

 

  500 Ευρώ

Τα ανωτέρω πρόστιμα αποτελούν έσοδο των δήμων στην περιφέρεια των οποίων διαπιστώνεται η παράβαση.

 1. α. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8, υποτροπή θεωρείται η μη συμμόρφωση εντός 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης.

β. Σε περίπτωση υποτροπής τα πιο πάνω πρόστιμα διπλασιάζονται κάθε φορά, ενώ από τους παραβάτες των άρθρων 6, 7 και 12 αφαιρείται και η άδεια λειτουργίας για διάστημα από ένα μήνα έως ένα έτος.

 1. Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου είναι τα αναφερόμενα στην περίπτωση ιζ) του άρθρου 1.
 2. Κατά τη διαπίστωση της παράβασης, αυτή βεβαιώνεται επί τόπου. Επί της πράξης βεβαίωσης της παράβασης αναγράφονται υποχρεωτικώς: α) η αρμόδια αρχή και η προθεσμία προσφυγής σε αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 5, β) η παράβαση και το άρθρο του νόμου στο οποίο αναφέρεται αυτή, γ) το ύψος του προστίμου, όπως αυτά αποτυπώνονται στον πίνακα του παρόντος άρθρου. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης επιδίδεται στον παραβάτη και αντίγραφο της βεβαίωσης παράβασης αποστέλλεται άμεσα στην αρμόδια, σύμφωνα με την παράγραφο 5, αρχή.
 3. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης στον προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας ή, όπου αυτή δεν υπάρχει, στον προϊστάμενο του γραφείου γεωργικής ανάπτυξης του δήμου, στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση και αν αυτή δεν υφίσταται, στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας περιφερειακής ενότητας, προκειμένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του. Η απόφαση, με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, με αναφορά στα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.
 4. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν απορριφθούν, εκδίδεται απόφαση επιβολής του προστίμου από τον προϊστάμενο της, σύμφωνα με την παράγραφο 5, αρχής. Αντίγραφο της απόφασης επιβολής προστίμου αποστέλλεται στον οικείο δήμο, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του. Το πρόστιμο καταβάλλεται μειωμένο κατά το μισό, μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου στον παραβάτη. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να επιδιωχθεί η είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Ε.Δ.Ε.
 5. Τα έσοδα από τα πρόστιμα του παρόντος νόμου εγγράφονται με τρόπο διακριτό στον προϋπολογισμό του δήμου και διατίθενται αποκλειστικά για τη δημιουργία νέων δημοτικών καταφυγίων, τη βελτίωση των υφισταμένων καταφυγίων και για την αντιμετώπιση των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή του νόμου αυτού.

Άρθρο 22

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν άλλες διατάξεις νόμων ή διεθνών συμβάσεων, που κυρώθηκαν με νόμο και προβλέπουν μεγαλύτερη προστασία σε οποιοδήποτε είδος ζώου. Επίσης δεν θίγονται οι διατάξεις του νόμου «περί θήρας» (ν.δ. 86/1969), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και οι κανονιστικές αυτού διατάξεις.
 2. Οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οφείλουν:

α) να σημάνουν και να καταγράψουν τους σκύλους και τις γάτες τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 χωρίς να υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις,

β) σε περίπτωση που έχουν καταγράψει τους σκύλους ή γάτες τους στη βάση δεδομένων του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, υποχρεούνται να προσέλθουν σε πιστοποιημένο κτηνίατρο προκειμένου να τα καταγράψουν στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

γ) να αντικαταστήσουν το βιβλιάριο υγείας με διαβατήριο σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013. Η δαπάνη αντικατάστασης για τη μεταβατική περίοδο θα αφορά μόνο το κόστος της εκτύπωσης του διαβατηρίου.

Για τους πρώτους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το ανώτατο όριο αμοιβής του πιστοποιημένου κτηνιάτρου α) για την εφαρμογή της σήμανσης και της καταγραφής ορίζεται σε 20 ευρώ και β) για την έκδοση διαβατηρίου (σε περίπτωση έκδοσης νέου και όχι αντικατάστασης σύμφωνα με την παρ. 2 γ του παρόντος) σε 15 ευρώ.

 1. Οι ιδιώτες που συγκεντρώνουν σε χώρους μεγάλο αριθμό αδέσποτων σκύλων και γατών προκειμένου να τους παράσχουν συνθήκες επιβίωσης με στόχο τη διάσωσή τους και δεν πρόκειται για περιπτώσεις διατήρησης ζώων από ιδιώτη σε κατοικία του κυρίως (ή εκτός αυτής) για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς, υποχρεούνται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος να σημάνουν και να καταγράψουν τα αδέσποτα ζώα με ιδιοκτήτη τον Δήμο και να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
 2. Εντός πενταετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δημιουργούνται και λειτουργούν σε κάθε Δήμο ή σε όμορους ή συνεργαζόμενους Δήμους καταφύγια αδέσποτων ζώων.
 3. Έως την έκδοση της Απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 για τη χορήγηση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978.
 4. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 47Α του ν.998/1979 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Επιτρέπεται επιπλέον και η εγκατάσταση και λειτουργία καταφυγίων αδεσπότων ζώων».

 1. Τα Παραρτήματα 1 έως 5, που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του και δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Άρθρο 23

 1. Οι Δήμοι δύνανται να έχουν ειδικό λογαριασμό αδεσπότων ζώων ώστε η προσφορά χρημάτων και δωρεές από ιδιώτες, ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς να κατατίθενται απευθείας για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά για τη δημιουργία νέων και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων καταφυγίων καθώς και την εφαρμογή των προγραμμάτων διαχείρισης αδεσπότων ζώων συντροφιάς.
 2. Από την 1η Ιανουαρίου του 2019 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή ειδικού τέλους ζωοφιλίας ανά τεμάχιο ειδών, τα οποία πωλούνται στα καταστήματα ζώων συντροφιάς (pet–shops), συμπεριλαμβανομένων των ζωοτροφών για τα ζώα αυτά, ανά συσκευασία για αυτά που πωλούνται συσκευασμένα και ανά πώληση για αυτά που πωλούνται χύδην. Το τέλος ορίζεται από 1ης Ιανουαρίου 2019 σε πέντε (5) λεπτά και αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ. Το ειδικό τέλος ζωοφιλίας έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε και στη συνέχεια αποδίδεται στους Δήμους απευθείας με σκοπό τη χρηματοδότηση αποκλειστικά της δημιουργίας νέων και του εκσυγχρονισμού υφιστάμενων καταφυγίων, της δημιουργίας υποδομών για τα ζώα συντροφιάς καθώς και για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής των προγραμμάτων περισυλλογής διαχείρισης αδεσπότων ζώων συντροφιάς.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζεται, ύστερα από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του τέλους ζωοφιλίας που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα με το τέλος ζωοφιλίας.

Άρθρο 24

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 23 του ν. 4039/2012, της Απόφασης αριθ. 280262/03-12-03 (ΦΕΚ Β 1874) καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα του νόμου αυτού ή αντίκειται στις διατάξεις του.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΠΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

CERTIFICATE OF ELECTRONIC IDENTIFICATION

Ετικέτα Ταυτοποίησης

Label of Identification

Παρακαλείστε να συμπληρώνετε µε κεφαλαία γράμματα

Όνομα ζώου/Pet’s name…………………………………………………………………………………

Είδος / Species………………………………………………………………………………………………..

Φυλή/ Race……………………………………………………………………………………………………..

Φύλο / Sex… ………. Α/Θ ……………… Χρώµα / Colour……………………………………….

Ηµ. Γέννησης / Date of Birth…………………………………………………………………………….

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/………………………………………………………………………………..

Distinguish Marks

Θέση microchip/tattoo : Η αριστερή εξωτερική πλευρά του τραχήλου/αυτί

Injection site: Left external site of the neck

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ / OWNER

Όνομα/………………………………………………………………………………………………………………

Name

Διεύθυνση/…………………………………………………………………………………………………………

Address

Τηλέφωνο / Τel…………………………………………………………………………………………………..

Κινητό τηλέφωνο:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Α.Δ.Τ.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Σφραγίδα Πιστοποιημένου Κτηνιάτρου

 

Ηµεροµηνία / Date  …………………………………………………………………………………………………….

Ο ιδιοκτήτης παρακαλείται να απευθύνεται στον κτηνίατρό του και να τον ενημερώνει για κάθε αλλαγή σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος νόμου/For any changes concerning the above data, please contact and inform your veterinarian.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2

Πρακτικό Παράδοσης-Παραλαβής Σκύλου/Γάτας στο Δήμο ………………………..

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΘΕΜΑ: Παράδοση και παραλαβή ζώου συντροφιάς στο Δήμο……………………

Ο/Η υπογράφων/ουσα (ονοματεπώνυμο)………………………, του/της……………….κάτοικος του Δήμου…….………………….στη Διεύθυνση ……………………………..με Α.Δ.Τ.:…………………και ΑΦΜ:……………………..και στοιχεία επικοινωνίας (τηλ./κιν./e-mail)……………………, παρέδωσα στ… υπάλληλο …………………… του Δήμου, το ζώο συντροφιάς μου (σκύλο/γάτα) με αριθμό microchip ………………………….., γιατί επιθυμώ να το αποχωριστώ:

Α) (παράδοση από ιδιώτη σε ιδιώτη μέσω Δήμου) προκειμένου να υιοθετηθεί από τον κ./κα…(ονομετεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ αιτούντα την  υιοθεσία του ζώου που παραδίδεται στο Δήμο)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Β) (παράδοση στο Δήμο) επειδή δεν θέλω/δύναμαι να το κατέχω πλέον και δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος υποψήφιος ιδιοκτήτης παρά τις προσπάθειές μου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. ζ) του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι:

 
 

α) ανήκω σε μια από τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που αναφέρονται στην παρ. 3 άρθρου 4 του παρόντος νόμου ΝΑΙ ………………ΟΧΙ

 
 

β)  το εισόδημά μου δεν ξεπερνά το όριο των ………..χιλιάδων ευρώ (αφορολόγητο)

                                                                                         ΝΑΙ  …………… ΟΧΙ

γ) δεν ανήκω σε καμία από τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που αναφέρονται στην παρ. 3 άρθρου 4 του παρόντος νόμου και δέχομαι να επιβαρυνθώ με τα έξοδα σίτισης και κτηνιατρικής περίθαλψης του ζώου μου που ανέρχονται μηνιαίως σε ………………………….ευρώ μέχρι αυτό να υιοθετηθεί.

                                                                                                   (Πόλη/χωριό),………………………

Ο/Η Παραδίδ….                                                                                        Ο/Η Παραλαβ…

(εκατέρωθεν υπογραφές)

      ……………..…………   …………………                                                                                         ….……………………………………. (Ονομ/νυμο/ Υπογραφή)                                                                                                             (Ονομ/νυμο/Υπογραφή)

_____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                  

Εγώ  ο/η (ονοματεπώνυμο)………………………………αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου ……………..……………που υπηρετώ (ονομ.Υπηρ./Τμήμ.)………….., ο οποίος ορίστηκε με την αριθ.  …………… απόφαση ως υπεύθυνος για την εφαρμογή του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, βεβαιώνω την ακρίβεια της παράδοσης και της παραλαβής του ζώου συντροφιάς του ……………………………………………………………..κατοίκου …………………………..με ΑΔΤ………………………και ΑΦΜ………………………………….με αριθμό microchip και αριθμό διαβατηρίου………………….……………………………………………………………………

  (Πόλη/Χωριό),

                                                                                                                          ……………………………………………………..

                                                                                                         ……………………………………………… …….

                                                                                                             (Ονομ/νυμο)

                                                                                                             (Υπογραφή)                                                                         

 

=====================================================================

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

Το Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής αποστέλλεται στη αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μέσω κεντρικού πρωτοκόλλου, τηρείται στο αρχείο του Δήμου για δεκαπέντε χρόνια και είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και δικαστικές αρχές της Χώρας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

                                                                         ΔΗΜΟΣ …………..

Υπόδειγμα Δήλωσης Υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη

Οι υπογράφοντες:

 1. Ο νέος ιδιοκτήτης
Ονοματεπώνυμο  
Ταχ. Διευθυνση  
Ταχ. Κώδικας  
Περιοχή  
Α.Δ.Τ  
Α.Φ.Μ.  
Ημερομηνία Γέννησης  
Τηλέφωνο  
E-mail:  
FAX:  

 1. Ο υπεύθυνος υπάλληλος του Δήμου:

Ονοματεπώνυμο:

 1. Χαρακτηριστικά ζώου για υιοθεσία:
 • Είδος ζώου:……………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Όνομα ζώου:…………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Φυλή: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 • Διαβατήριο: (αριθμός /ημερομηνία έκδοσης)…………………………………………………………………………….
 • Αριθμός Microchip/Τατουάζ Νο ___________Θέση: Τράχηλος   /αυτί
 
 
 • Ημερομηνία Γέννησης:
 • Φύλλο: Αρσενικό/Θηλυκό Στειρωμένο: Ναι Όχι                   Ημερομηνία………….
 • Τρίχωμα: (χρώμα, είδος)………………………………………………………………………………………………………………
 • Ειδικά χαρακτηριστικά:…………………………………………………………………………………………………………………
 • Πιστοποιητικό καθαροαιμίας (Pedigree):……………………………………………………………………………………
 • Ονοματεπώνυμο θεράποντος κτηνιάτρου:…………………………………………………………………………………
 • Αριθμός αιτήματος υιοθεσίας:………………………………………………………………………………………………………
 • Αριθμός πρακτικού έγκρισης υιοθεσίας 5μελούς επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων …………………………………………………………………………………………………
 1. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Εγώ ο υπεύθυνος του Δήμου δηλώνω ότι έχω λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχω τηρήσει τις διατάξεις (άρθρα 4, 6, 5, 8, 9 & 17α) του παρόντος νόμου.

 1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Εγώ ο νέος ιδιοκτήτης γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις κάθε ιδιοκτήτη ζώου (Άρθρο 5 του παρόντος νόμου) καθώς και τις κυρώσεις του ίδιου Νόμου (άρθρο 20 και 21) δεσμεύομαι σχετικά με:

α) την καλή μεταχείριση του ζώου σε σχέση με την σίτιση, την περίθαλψη και τη στέγαση,

β) την αναφορά του θανάτου του εντός 10 εργάσιμων ημερών,

γ) την άμεση αναφορά απώλειας του σκύλου ή γάτας (εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο) και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ανεύρεση του,

δ)τη διατήρηση του ζώου μου στην οικεία μου και υπό τη διαρκή και άμεση επίβλεψή μου,

ε) τη μη χρησιμοποίηση του ζώου για αναπαραγωγή ή περαιτέρω πώληση,

στ) την πιστή τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου όπως κάθε φορά ισχύει και ιδίως των άρθρων 4, 5, 6, 8, 9 και 17α και την συνεργασία μου με τις αρμόδιες αρχές ελέγχου όταν και εφόσον χρειαστεί.

 1. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι:
 

…………… Έχουν διαβάσει το έντυπο παραχώρησης και έχουν ενημερωθεί για τυχόν ιδιαιτερότητες του ζώου.

 

……………. Συμπληρώθηκε η δήλωση παραίτησης του προηγούμενου ιδιοκτήτη από την κατοχή του ζώου.

Το παρόν τυπώνεται σε 2 αντίγραφα, ένα για τον νέο ιδιοκτήτη και το άλλο για τον υπεύθυνο του καταφυγίου ή του φιλοζωικού σωματείου. Διατηρούνται για δύο χρόνια και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

Ημερομηνία………………………………………….

Ο νέος ιδιοκτήτης

 

 

Ο υπεύθυνος του Δήμου
Υπογραφή

 

Υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Φυλές σκύλων που πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν φίμωτρο στην έξοδό τους από την οικεία τους:

 • Dogo Argentino και Dogo Canario
 • English Bull Terrier,
 • Fila Brazileiro
 • Japanese Tossa
 • Pit Bull Terrier ή American Pit Bull και τα παράγωγά τους
 • Rottweiler
 • Staffordshire Bull Terrier

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Υπόδειγμα Δήλωσης Αγοράς Ζώου

Οι υπογράφοντας:

 1. Ο ΝΕΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
Ονοματεπώνυμο  
Ταχ. Διευθυνση  
Ταχ. Κώδικας  
Περιοχή  
Α.Δ.Τ  
Α.Φ.Μ.  
Ημερομηνία Γέννησης  
Τηλέφωνο  
E-mail:  
FAX:  

 1. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ:

Ονοµατεπώνυµο:

 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΩΟΥ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ:
 • Είδος ζώου:……………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Όνομα ζώου:…………………………………………………………………………………………………………………………………
 • Φυλή: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 • Διαβατήριο: (αριθμός /ημερομηνία έκδοσης)…………………………………………………………………………….
 
 • Αριθμός Microchip/Τατουάζ Νο ___________Θέση: Τράχηλος /αυτί
 
 
 • Ημερομηνία Γέννησης:
 • Φύλλο: Αρσενικό/Θηλυκό Στειρωμένο: Ναι Όχι                   Ημερομηνία………….
 • Τρίχωμα: (χρώμα, είδος)………………………………………………………………………………………………………………
 • Ειδικά χαρακτηριστικά:…………………………………………………………………………………………………………………
 • Πιστοποιητικό καθαροαιμίας (Pedigree):……………………………………………………………………………………
 • Ονοματεπώνυμο θεράποντος κτηνιάτρου:…………………………………………………………………………………
 • Αριθμός πιστοποιητικού εισαγωγής/αριθμός άδειας εκτροφέα:………………………………………………………………………………………………………
 • Ημερομηνία εισόδου του ζώου στην Ελλάδα……………………………………………………………………………………………
 1. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ

Εγώ ο πωλητής δηλώνω ότι κατέχω άδεια εκτροφής/αναπαραγωγής/εμπορίας  ζώων συντροφιά σε ισχύ, ότι έχω τηρήσει όλους τους κανόνες εισαγωγής, ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κτηνιατρικής περίθαλψης και ότι η ηλικία του ζώου δεν είναι μικρότερη από δέκα (10) εβδομάδες.

 1. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Εγώ ο αγοραστής δεσμεύομαι ότι:

 • Θα τηρήσω τις υποχρεώσεις μου σχετικά με την καλή μεταχείριση του ζώου σε σχέση με τη σίτιση, την περίθαλψη, τη στέγαση και την τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων,
 • Θα αναφέρω άμεσα την απώλεια του σκύλου στον κτηνίατρο και θα λάβω όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανεύρεσή του,
 • Δεν θα εγκαταλείψω το ζώο και σε περίπτωση που επιθυμώ να το αποχωριστώ θα το γνωστοποιήσω στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, του τόπου κατοικίας μου
 • Θα αναφέρω τον θανάτό του εντός 10 εργάσιμων ημερών,
 • Θα τηρώ τις διατάξεις του παρόντος νόμου όπως κάθε φορά ισχύει και ιδίως των άρθρων 4, 5, 6, 8, και 17α .

Το παρόν τυπώνεται σε δύο αντίγραφα, ένα για τον αγοραστή και ένα για τον πωλητή. Διατηρούνται για δεκαπέντε (15) χρόνια και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

Ηµεροµηνία

Ο αγοραστής/νέος ιδιοκτήτης                                                                   Ο πωλητής

Υπογραφή                                                                                              Υπογραφή