Συνάντηση ενημέρωσης για τις εξετάσεις και τις διαδικασίες εγγραφής στον διαγωνισμό για την ιατρική ειδικότητα ECN (ÉpreuvesClassantes Nationales), διοργανώνεται την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου και ώρα 16:30 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.

Απευθύνεται σε φοιτητές της Ιατρικής Σχολής που θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία  εγγραφής, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Οι εγγραφές στον εθνικό διαγωνισμό για την ιατρική ειδικότητα ECN (Épreuves Classantes Nationales), αρχίζουν την 1η Μαρτίου και θα ολοκληρωθούν στις 31 Μαρτίου.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 27, 28 και 29 Μαΐου 2015.

Πληροφορίες: 2310 821 231 (105) / www.ift.gr