ΣΤΡΑΙατρικό κλιμάκιο του 29 Λόχου Υγειονομικού, θα επισκεφθεί στις 30 Σεπτεμβρίου  τα χωριά Κέχρος και Κερασιά του Δήμου Αρριανών, για να παράσχει υγειονομική υποστήριξη στους κατοίκους του, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων.