Ως «ιαματικό», αναγνωρίστηκε και επισήμως, με την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, το νερό των Λουτρών Τραϊανούπολης Αλεξανδρούπολης, που βρίσκεται στο σημείο φυσικής ανάβλυσης (τεσσάρων κ.μ. / ώρα) με συντεταγμένες Ι.Φ.Π.: Χ=671230, Υ=4525607, Ζ=15,00 (ΕΓΣΑ 87).

Ο φυσικός πόρος των Λουτρών Τραϊανούπολης έχει θερμοκρασία 51ο C, ηλεκτρική αγωγιμότητα 13.000 μS/cm και ενεργό οξύτητα (pH) 8,2. Επομένως, χαρακτηρίζεται και ταυτοποιείται ως  υπέρθερμο, μεταλλικό, χλωριονατριούχο, ασβεστούχο, καλιούχο, λιθιούχο, στροντιούχο, βοριούχο, ασθενώς ραδιενεργό, μετρίως υδροθειούχο, ιαματικό νερό.

Μέσω της λουτροθεραπείας, ενδείκνυται για παθήσεις μυοσκελετικού και νευρικού συστήματος, καθώς και για δερματικά νοσήματα, ενώ αντενδείκνυται για καρδιαγγειακές, αναπνευστικές και αγγειακές – εγκεφαλικές διαταραχές.

«Είναι γεγονός, ότι η αναγνώριση του φυσικού πόρου Λουτρών Τραϊανούπολης ως ιαματικού, δικαιώνει τις μακρόχρονες και συστηματικές ενέργειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής, κύριο μέλημα της οποίας είναι η ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση κάθε σημείου που εντάσσεται στα όρια της επικράτειας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, με στόχο την ανασυγκρότηση της οικονομίας και την ανάπτυξη της περιοχής», τόνισε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης, ανατρέχοντας στις σχετικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το 2013, και επισημαίνοντας και τη συνεισφορά του Προέδρου της ΤΙΕΔΑ, Τριαντάφυλλου Αρβανιτίδη.