Το κτίριο που στεγάζεται το Θρακικό Μουσείο Παιδείας
Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Θρακικό Μουσείο Παιδείας

Το Θρακικό Μουσείο Παιδείας ιδρύθηκε και λειτουργεί από την Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Σε αυτό συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός σχολικών ειδών και εντύπων, που αποτυπώνουν την ιστορική εξέλιξη του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 Η Εταιρεία εξέδωσε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε έντυπη μορφή, που με ευχάριστο και βιωματικό τρόπο επιχειρεί να μυήσει τους μικρούς επισκέπτες του Μουσείου στις παλαιότερες εκπαιδευτικές μεθόδους και μέσα, ώστε να μπορέσουν, μέσω παιχνιδιών και δραστηριοτήτων που γίνονται στον χώρο του Mουσείου, να συγκρίνουν τον δικό τους τρόπο εκπαίδευσης με αυτόν των γονέων και των παππούδων τους.

Το Θρακικό Μουσείο Παιδείας λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 13:00, ώρες κατά τις οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται επισκέψεις σχολείων ή μεμονωμένων επισκεπτών, αφού προηγηθεί συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Μουσείου στο τηλέφωνο 25310 36739.