Ο μεγαλύτερος αριθμός προσλήψεων 15.371 αναπληρωτών εκπαιδευτικών που γίνεται πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Την πρόσληψη 50 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος για τα Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι προσληφθέντες θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των περιοχών πρόσληψης, που κατανέμονται ως εξής: α) μειονοτικά σχολεία Ξάνθης – 32 αναπληρωτές, β) μειονοτικά σχολεία Ροδόπης -16 αναπληρωτές, και γ) μειονοτικά σχολεία Έβρου – 2 αναπληρωτές.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι έγιναν συνολικά 15.371 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως επισημαίνεται μάλιστα, πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων, που γίνεται πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με συνέπεια τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου, νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές και βιβλία να είναι στη θέση τους και να ανοίξουν τα σχολεία στην ώρα τους, κανονικά. «Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι για οποιαδήποτε σύγκριση με το παρελθόν», τονίζεται χαρακτηριστικά και επισυνάπτεται ο κάτωθι πίνακας:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ Α/ΘΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Β/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
2011-2012 2.509 0 1.112 3.621
2012-2013 3.545 0 1.296 4.841
2013-2014 1.257 0 184 1.441
2014-2015 2.497 0 498 2.995
2015-2016 0 0 0 0
2016-2017 3.695 1.484 740 5.919
2017-2018 6.313 8.104 954 15.371