ΠΕΤΡΙΔΗΣ– Ούτε ένα ευρώ δανεισμού για πρώτη φορά

Στη σχετική του εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γιώργος Πετρίδης, απαρίθμησε το κοινωνικό έργο, την εξυγίανση των οικονομικών και τους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς της δημοτικής αρχής.

«Έχουν περάσει τριάμισι ακριβώς χρόνια από τη στιγμή που η σημερινή διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής έχει αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης και της διαχείρισης των πραγμάτων του Δήμου μας.

Τριάμισι χρόνια που χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες συνθήκες για τη χώρα, τουλάχιστον σε σχέση με τις τελευταίες δεκαετίες, μέσα στις οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις που καμία διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής δεν είχε να αντιμετωπίσει νωρίτερα.

Όπως είναι φυσιολογικό πρώτο μας μέλημα υπήρξε η αντιμετώπιση των φαινομένων που προκλήθηκαν από αυτήν την οικονομική συγκυρία, τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και στο επίπεδο της υποστήριξης των συμπολιτών μας που επηρεάστηκαν λιγότερο ή περισσότερο από αυτήν την κατάσταση.

Ένα δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό, ειδικά για το 2011, αναφέρεται στις θεμελιώδεις και ριζικές αλλαγές που επέφερε στη δομή και τη λειτουργία του νέου Δήμου Κομοτηνής  ο Ν.2052/10, γνωστός και ως “Καλλικράτης”. Οι αλλαγές που επέφερε ο Καλλικράτης στη λειτουργία του Δήμου και των νομικών του προσώπων ήταν μεγάλες και πολλές φορές χωρίς σαφή προσανατολισμό, κατάσταση στην οποία ανταποκριθήκαμε με υπευθυνότητα και συνέπεια.

Η τρίτη παράμετρος, που συνδυαστικά με τις προηγούμενες αποτέλεσαν τις σημαντικότερες προκλήσεις στις οποίες κλήθηκε να απαντήσει αυτή η δημοτική αρχή, ήταν η άσχημη οικονομική κατάσταση  του νέου διευρυμένου Καλλικρατικού Δήμου Κομοτηνής και των νομικών του προσώπων, εξαιτίας των χρεών, ελλειμμάτων και του δανεισμού που παραλάβαμε και που άγγιζαν μαζί με τις επιχειρήσεις τα 30 εκ. ευρώ. Στις αρχές του 2011 ο Δήμος Κομοτηνής διέπονταν από πλήρη οικονομική ανυποληψία απέναντι στους προμηθευτές του, ήταν εισηγμένος στον “Τειρεσία”, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ήταν μεγαλύτερες των ετήσιων εσόδων του, μη συμπεριλαμβανομένου των νέων δαπανών που προέκυπταν συνεχώς για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου.

Μπροστά σε αυτό σκηνικό που είχε δημιουργηθεί, η επιλογή μας ήταν να εργαστούμε με συνέπεια και συγκρότηση για να υπερκεράσουμε τα προβλήματα, να επιβάλλουμε τη σταθερότητα στον Δήμο μας, και στον βαθμό που οι συνθήκες το επέτρεπαν, να προχωρήσουμε σε αναπτυξιακές και κοινωνικές δράσεις με βάση τους υφιστάμενους πόρους και ιεραρχώντας τις ανάγκες.

Όπως γίνεται κατανοητό, ένας από τους κυριότερους στόχους της περιόδου 2011-2014 έπρεπε να είναι η εξυγίανση των οικονομικών του Δήμου και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του Δήμου απέναντι στον δημότη, αλλά και την τοπική αγορά.

Και αυτό πραγματοποιήθηκε χωρίς τη μεταφορά των βαρών στον δημότη, καθώς δεν υπήρξε ούτε ένα ευρώ νέου δανεισμού, για πρώτη φορά στο δίπολο Δήμος – ΔΕΥΑΚ τα τελευταία 20 χρόνια. Αντίθετα εξυπηρετήσαμε μέχρι σήμερα, παλαιά τοκοχρεωλύσια πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δημοτικά τέλη αναπροσαρμόστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιβαρύνουν την πλειονότητα των συμπολιτών μας, ενώ δεν υπήρξε καμία αύξηση των τελών της ΔΕΥΑΚ επί τρία χρόνια.

Από το 2011 έως το 2013 συντελέστηκε σημαντική μείωση των δαπανών των κοινωφελών επιχειρήσεων, χωρίς να μειωθεί η πολιτιστική παραγωγικότητα και δημιουργία, ενώ αντίθετα τα ποσά που εξοικονομήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διετία 2009 και 2010, οι τρεις κοινωφελείς επιχειρήσεις του Δήμου Κομοτηνής χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 6.500.000 ευρώ περίπου από τον Δήμο, ενώ την τριετία 2011-2013 η ΔΚΕΠΠΑΚ χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο μόλις με  870.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή όμως οι χρηματοδοτήσεις προς το ΚΕΜΕΑ, που είναι επιφορτισμένο με την στήριξη κοινωνικών δομών αυξάνονται κάθε χρόνο και με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έτσι το 2011 η χρηματοδότηση ήταν 2.088.000 ευρώ, το 2012 ήταν 2.257.000 ευρώ και το 2013 ήταν 2.357.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και των κοινοτικών πόρων που εξασφαλίσαμε.

Η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών έχει οδηγήσει σε σημαντική υποχρηματοδότηση των ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα για τον Δήμο Κομοτηνής, κατά το 2013 οι κρατικές λειτουργικές χρηματοδοτήσεις από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) ανήλθαν στο ποσό των 9.222.568 ευρώ, ενώ για το 2009 ο καποδιστριακός Δήμος Κομοτηνής (χωρίς τους Δήμους Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου) είχε χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 13.094.000 ευρώ.

Έτσι, ακόμη και μέσα σε αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο, και με την κοινή προσπάθεια όλων, καταφέραμε να μειώσουμε μέσα σε τρία χρόνια τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δήμου κατά περίπου 60%.

Όσον αφορά τη ΔΕΥΑΚ, για άλλη μία χρονιά το 2013 συνεχίστηκε η εξορθολογικευμένη διαχείριση των εισερχόμενων πόρων, αλλά και των δαπανών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απομείωση των χρεών της επιχείρησης. Και αυτό επιτεύχθηκε όχι απλώς χωρίς να ανασχεθεί η δραστηριότητα της επιχείρησης, αλλά αντίθετα συνοδεύτηκε με αύξηση των υλοποιούμενων έργων και με πόρους της ίδιας της ΔΕΥΑΚ, αλλά κυρίως μέσα από σημαντικές εντάξεις έργων ΕΣΠΑ. Για άλλη μια χρονιά, το 2013, είχαμε μηδενική αύξηση στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης.

Το ΔΗΠΕΘΕ με χαμηλότερη χρηματοδότηση, συνεχίζει να παράγει δράσεις και ταυτόχρονα να έχει επιτύχει  σχεδόν μηδενισμό του χρέους του, την ίδια στιγμή που η ετήσια επιχορήγηση από το υπουργείο πολιτισμού έχει μειωθεί κατά περίπου 150.000 ευρώ ανά έτος σε σχέση με τα επίπεδα προ 2011.

Ο Δήμος Κομοτηνής με συντονισμένες κινήσεις κατόρθωσε να υπαχθεί στη ρύθμιση σε σχέση με την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών και βρέθηκε στην τρίτη θέση της απορρόφησης σε επίπεδο χώρας. Πρόκειται ουσιαστικά για μία ενέργεια η οποία και ελάφρυνε ουσιαστικά τα οικονομικά του δήμου, αλλά και απέδωσε τα χρήματα άμεσα στην τοπική κοινωνία, από όπου προέρχονται οι σημαντικότεροι πιστωτές του Δήμου Κομοτηνής.

Όσον αφορά την αστική συγκοινωνία, μια σημαντική υπηρεσία που προσφέρει ο δήμος για την εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας, κατορθώσαμε να απομειώσουμε το κόστος λειτουργίας της από 837.420,24 ευρώ το 2011 σε 518.757,73 ευρώ το 2012. Και αυτό έχει επιτευχθεί με τον εξορθολογισμό των δρομολογίων, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες, έπειτα από συστηματική μελέτη των ροών και του αριθμού επιβατών, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται η κοινωνική σημασία κάποιων γραμμών. Να σημειώσουμε ότι ήδη έχει επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη μείωση και για το 2013 και πλέον το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 274.582,27 ευρώ.

Ακόμη, η «Ν. ΤΣΑΝΑΚΛΗΣ Α.Ε.», η εταιρεία του Δήμου Κομοτηνής που σκοπό έχει την αξιοποίηση μέρους της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στις ίδιες κατευθύνσεις, από την αρχή της θητείας της παρούσας διοίκησης του Δήμου. Η οικονομική χρήση του 2010 έκλεισε με ζημία 41.000 ευρώ, ενώ αντίθετα το 2011 και το 2012 παρουσίασε κερδοφορία με 26.000 και 81.000 ευρώ αντίστοιχα. Για το 2013 η χρήση της εταιρείας έκλεισε και πάλι με κερδοφορία ύψους περίπου 100.000 ευρώ. Η εταιρεία μέχρι και σήμερα δεν οφείλει σε προμηθευτές και σήμερα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας. Τα κέρδη της εταιρείας  διατίθενται για τη συντήρηση των κτιρίων, ενώ τα προς διαχείριση ακίνητα στο σύνολο τους σχεδόν, είναι εκμισθωμένα. Όσοι μισθωτές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν κληθεί προκειμένου να προχωρήσουν σε ρύθμισή τους.

Η χρήση 2012 βρήκε την επιχείρηση «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.» για πρώτη φορά με θετικό πρόσημο στον ισολογισμό της. Παρουσιάζεται κερδοφορία ύψους 99.000 ευρώ για τη χρήση 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των Δημοτικών Σφαγείων, που ο ισολογισμός της επιχείρησης εμφανίζει ικανοποιητικά αποτελέσματα, τη στιγμή που για τη χρήση του 2010 η ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ παρουσίαζε ζημία περίπου 170.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση, έχει μηδενικές οφειλές ως προς το ΙΚΑ, μηδενικές οφειλές σε ΦΠΑ, μηδενικές οφειλές σε ΦΜΥ. Παρά τη φθίνουσα πορεία του τζίρου λόγω της μειωμένης ζήτησης η επιχείρηση κατάφερε να μειώσει δραστικά τις οφειλές προς τους προμηθευτές, με στόχο τον μηδενισμό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2012 εξοφλήθηκαν εις το ακέραιο τα 26 άτομα που είχαν προσληφθεί με οκτάμηνη σύμβαση τον Οκτώβριο του 2010, χωρίς να έχει τότε διασφαλιστεί η μισθοδοσία τους. Το 2013 ο ισολογισμός της επιχείρησης έκλεισε στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2012.

Επίσης, η αξιοποίηση του «τουριστικού» της Νυμφαίας και η εκμίσθωσή του έφερε ένα πολύ σημαντικό έσοδο για τον Δήμο Κομοτηνής. Γιατί δεν είναι μόνο τα 50.000 ευρώ που εισπράχθηκαν εφάπαξ, ούτε και τα ετήσια μισθώματα τα οποία φτάνουν τα 24.000 ευρώ. Στην πραγματικά υπάρχει επιπλέον εξοικονόμηση 144.000 ευρώ ανά έτος, όσο δηλαδή ήταν η ετήσια ζημία του τουριστικού κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του.

Η διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής διαβλέποντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και τη δραματική μείωση των χρηματοδοτήσεων, επένδυσε στοχευμένα στην αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, το γνωστό σε όλους ΕΣΠΑ. Οι εντάξεις των έργων αποτελούν από μόνες τους τον καλύτερο μάρτυρα της επιτυχίας στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ.

Ο Δήμος Κομοτηνής προετοίμασε, ενέταξε και υλοποιεί μαζί με τη ΔΕΥΑΚ, έργα ύψους 72.502.675. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι εντυπωσιακό για τα δεδομένα της Κομοτηνής, δεδομένου ο Δήμος Αθήνας, στο τέλος του 2013 είχε ενταγμένα έργα ύψους 70.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι στο πρόγραμμα των Ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ο Δήμος Κομοτηνής βρίσκεται στην πρώτη θέση τόσο στην ένταξη, όσο και στην εκτέλεση έργων.  Τα έργα της αστικής ανάπλασης που εκτελέστηκαν και συνεχίζουν να εκτελούνται στο κέντρο και τις γειτονιές της πόλης, έργα όπως ο ποδηλατόδρομος, η ανάπλαση της Πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, η ανακατασκευή του χειμερινού θεάτρου μας, το έργο της Καπναποθήκης και η ολοκλήρωση των αστικών παρεμβάσεων στην περιοχή της Μοσυνούπολης, αλλά και το κολοσσιαίο πρόγραμμα  ύδρευσης-υδροδότησης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΚ για τις γειτονιές και τα περισσότερα από τα 45 χωριά του Δήμου, αφενός αλλάζουν τη μορφή της πόλης και δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα, καλύτερη για τους συμπολίτες μας, αφετέρου εξασφαλίζουν σε όλους τους δημότες ισότιμη πρόσβαση σε αδιαπραγμάτευτα κοινωνικά αγαθά, που για δεκαετίες ήταν ζητούμενα.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλα αυτά τα έργα επιστρέφουν στην κοινωνία, όχι μόνο μέσα από τη χρήση τους, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι δημιουργούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας κατά το διάστημα κατασκευής και συντήρησής τους.

Ο Δήμος Κομοτηνής και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. από το καλοκαίρι του 2012 διερευνούν τις δυνατότητες ανάπτυξης συστήματος τηλεθέρμανσης στον αστικό ιστό της πόλης μας, με σκοπό την παροχή εναλλακτικού τρόπου θέρμανσης χαμηλού κόστους για τους δημότες. Το επιτυχές παράδειγμα στους Δήμους Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμύνταιου ώθησαν τη νέα Δημοτική Αρχή να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης ανάλογου σχεδίου για την Κομοτηνή. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος απαιτεί λεπτομερή μελέτη, ακριβή διερεύνηση όλων των παραμέτρων έτσι ώστε να αναπτυχθεί το περιβαλλοντικά βέλτιστο, λειτουργικά άριστο και οικονομικά συμφερότερο πλάνο υλοποίησης. Για τους παραπάνω λόγους η ΔΕΥΑΚ συνεργάζεται ήδη με με την ΑΝ.ΚΟ. (Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.), η οποία είναι ο φορέας με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχεδιασμό τέτοιων δράσεων, έτσι ώστε να έχει ο Δήμος Κομοτηνής τη βέλτιστη πρόταση για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού.

Σε σχέση με τη Τσανάκλειο, ικανοποιήθηκε ένα χρόνιο και σημαντικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, η αξιοποίηση της Τσανακλείου. Πετύχαμε λοιπόν την ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. της αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου Νέστωρος Τσανακλή με προϋπολογισμό 2.763.606 ευρώ. Και αυτό ήταν συνέπεια στοχευμένων και προσεκτικών ενεργειών μας. Διαλύσαμε αρχικά την χρόνια αυταπάτη ότι το σημαντικότερο ακίνητο της πόλης ανήκε στο Δήμο. Ξεκινήσαμε κατόπιν μια επίμονη και επίπονη διαπραγμάτευση με την ΟΣΚ Α.Ε. και ολοκληρώσαμε την παραχώρησή του στο Δήμο Κομοτηνής και τέλος πετύχαμε την ένταξή του στο Ε.Σ.Π.Α το 2013. Οι εργασίες ανάπλασης έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας συμμετείχαμε και σε δύο συναντήσεις Ελληνικών και Γερμανικών φορέων που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των δύο κυβερνήσεων για την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών. Εκεί ανάμεσα στα άλλα, παρουσιάσαμε και το σχέδιό μας για την ανάδειξη του Δήμου Κομοτηνής σε τουριστικό προορισμό «προσβάσιμο για όλους», που προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών φορέων από την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Με στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις και σε άμεση συνεργασία με κεντρικούς φορείς, κάναμε όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική στρατηγική θέση της Κομοτηνής, ώστε να καταστεί η πόλη αλλά και η ευρύτερη περιοχή ενεργειακός κόμβος. Πιο συγκεκριμένα ο αγωγός φυσικού αερίου που θα ξεκινάει από τη βιομηχανική περιοχή και θα καταλήγει στη Στάρα Ζαγόρα της Βουλγαρίας θα διέρχεται των ορίων του Δήμου Κομοτηνής για μήκος 32 χιλιομέτρων.  Μία εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας για τον Δήμο μας, που τον τοποθετεί στο κέντρο των εξελίξεων και του παρέχει ένα ακόμη όπλο στην αναπτυξιακή του πορεία.

Στα πλαίσια της προσπάθειας τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης του Δήμου Κομοτηνής σε ένα διακριτό τουριστικό προορισμό πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις για το  «Σχεδιασμό και υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος για την Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε Αειφόρο Τουριστικό Προορισμό, προσβάσιμος σε όλους». Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς του δήμου έχουν υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις, για τη δημιουργία του τελικού προϊόντος, το οποίο αποτελεί τον οδηγό για την τουριστική πολιτική του Δήμου Κομοτηνής τα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, στα πλαίσια της στρατηγικής προώθησης του τουρισμού στο Δήμο, το Μάρτιο του 2012 ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου  GREENSPOTS – Innovative and environmentally friendly Network for the Development and Promotion of Entrepreneurship (Καινοτόμο και Περιβαλλοντικά φιλικό δίκτυο για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Επιχειρηματικότητας) στα πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013). Κύριος σκοπός είναι η συνεργασία μεταξύ των εταίρων του έργου, που προέρχονται από την Ελληνική και Βουλγάρικη διασυνοριακή περιοχή της Θράκης, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις του και να προχωρήσουν στον σχεδιασμό του κοινού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή, θέτοντας τη βιωσιμότητα στον  πυρήνα της πολιτικής τους.

Προς την ίδια κατεύθυνση, προετοιμάστηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής σε συνεργασία με την Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. πρόταση-κατάρτιση προϋπολογισμού και φάκελο υποψηφιότητας καθώς και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών για την «Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Φανάρι Δήμου Κομοτηνής» στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», η οποία εγκρίθηκε. Ουσιαστικά μέσα από τα παραπάνω έργα πρόκειται να παραχθεί όλο το προωθητικό υλικό του Δήμου Κομοτηνής μέσα από μοντέρνες και πολύπλευρες εκδόσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές, ώστε να διαθέτει πλέον ο Δήμος Κομοτηνής τα απαραίτητα εργαλεία για την προώθηση του τουριστικού αποθέματός του

Επίσης, σύμφωνα με τις επιταγές του «Καλλικράτη», ο Δήμος Κομοτηνής συνέχισε να στηρίζει τους υπόλοιπους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υποστήριξε τους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών με εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Κομοτηνής είναι  ο μοναδικός δήμος στην περιφέρεια που διαθέτει αθροιστικά αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ με έργο επέκτασης σε εξέλιξη, με σύστημα σε λειτουργία συλλογής και διάθεσης ανακυκλώσιμων υλικών, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου σε αυτό το ευαίσθητο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και αναφορικά με την ευρύτερη θέση του στην Περιφέρεια. Ταυτόχρονα, ο Δήμος Κομοτηνής διαθέτει και Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Όλα αυτά σημαίνουν συγκράτηση του κόστους και άρα μειωμένη επιβάρυνση των συνδημοτών μας σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων για πολλά χρόνια ακόμη, τη στιγμή που άλλοι δήμοι αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα, τόσο στο θέμα της διαχείρισης, όσο και στο θέμα του κόστους.

Ξεκινώντας τη θητεία μας, διαβλέποντας τις κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν από την οικονομική κρίση, εφαρμόσαμε μία κοινωνική πολιτική με προστιθέμενη αξία σε σχέση δαπάνες και χωρίς να δημιουργεί νέα χρέη, και πάνω από όλα χωρίς να μεταβιβάζει το κόστος αυτών των δαπανών στον δημότη. Αντίθετα αξιοποιήσαμε στο έπακρο χρηματοδοτικές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν, αλλά και αναπτύξαμε συνέργειες με την κοινωνία των πολιτών και το πανεπιστήμιο.

Βασικές αρχές στην κοινωνική πολιτική υπήρξαν:

– Ο εξορθολογισμός των πόρων

– Η ολοκληρωμένη και χρηστή διαχείριση

– Η καθημερινή δουλειά

– Η αξιοποίηση του εθελοντικού κινήματος

– Συνεργασία με το πανεπιστήμιο

– Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ

Έτσι, στον κοινωνικό τομέα εργαστήκαμε συστηματικά για να αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες ανάγκες των συμπολιτών μας. Με αυτόν τον τρόπο πετύχαμε την ένταξή μας στα προγράμματα «εναρμόνιση οικογενειακής ζωής» και κατά συνέπεια την αύξηση των ωφελούμενων στους παιδικούς σταθμούς από 40 το 2010 σε 360 το 2013. Την ίδια στιγμή στα Κέντρα Δημιουργικής  Απασχόλησης Παιδιών από 21 το 2010, αυξήσαμε τον αριθμό  σε 143 το 2013. Ταυτόχρονα διατηρήσαμε όλες τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές, ενώ όπου μπορούσαμε αυξήσαμε τις παροχές μας, όπως για παράδειγμα στη στέγη σίτισης, όπου ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται έφτασε τους 150 (αύξηση 60%).

Σε συνεργασία με το σύλλογο «Περπατώ» βάλαμε τις βάσεις για τη λειτουργία του «Κέντρου αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία», το οποίο ήδη σήμερα λειτουργεί με επιτυχία και αποτελεί πρότυπο σε πανελλήνια πλέον εμβέλεια.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με το Υπουργείο εσωτερικών και τη Γ.Γ. Ισότητας, λειτουργεί στην Κομοτηνή το «Κέντρο Συμβουλευτικής θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας» σε χώρο του Δήμου Κομοτηνής στη δημοτική αγορά, ενώ ξεκίνησε και η λειτουργία της «Στέγης Φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας» του Δήμου Κομοτηνής, η μόνη παρόμοια δομή ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, που αποτελεί ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, αναπτύσσεται με σταθερά βήματα και κοινή στόχευση, μέσα από τον προγραμματισμό και υλοποίηση κοινών δράσεων. Υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το πανεπιστημιακό κολυμβητήριο και να φιλοξενηθούν εκεί ταυτόχρονα, τόσο τα τμήματα κολύμβησης του Δήμου Κομοτηνής, όσο και τα αθλητικά σωματεία της πόλης. Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε σε συνεργασία με το ΔΠΘ τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και εξυπηρετεί πάνω από 50 παιδιά της του Δήμου Κομοτηνής.

Ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και εργαζόμαστε είναι η αποκατάσταση των κατοίκων της περιοχής τέρμα Αδριανουπόλεως, του γνωστού σε όλους Αλάν Κογιού,  Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Κομοτηνής έχει παρακαταθέσει το απαιτούμενο ποσό για την αγορά του χώρου μετεγκατάστασης και αυτή τη στιγμή περιμένει την απόφαση του ΣτΕ, η οποία αναμένεται. Στο ενδιάμεσο όμως δεν παραμείναμε αδρανείς. Σε άμεση συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜΘ και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, έχουμε έρθει σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε παρουσιάσει το σχέδιο. Στο πλαίσιο αυτό στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης έχουν επισκεφθεί δύο φορές την Κομοτηνή και έχουμε συζητήσει το σχέδιο μετεγκατάστασης και τους τρόπους χρηματοδότησης.  Έτσι πετύχαμε να εντάξουμε το ποσό των 30.000.000 ευρώ στο «επιχειρησιακό σχέδιο Ρομά και άλλων ευπαθών ομάδων» που συνέταξε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την περίοδο 2014 – 2020 και με την ενίσχυση τόσο των Ελληνικών Υπουργείων όσο και της Γενικής Διεύθυνσης αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο έργο σε αυτό το πλαίσιο στην Ελλάδα, ενώ αυτή την περίοδο, κατά την οποία γίνεται η διαβούλευση για τον καταρτισμό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος τους Νέου ΕΣΠΑ, προσπαθούμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε αυτόν τον σχεδιασμό.

Η διεύθυνση κοινωνικών πολιτικών του δήμου συνέχισε το έργο της αυξάνοντας ουσιαστικά τη δραστηριότητά της, παρά τις δυσκολίες που συνεχώς προκύπτουν. Έτσι, η παροχή καύσιμης ύλης αυξήθηκε σε 300 οικογένειες το 2013, έναντι περίπου 200 το 2011, η παροχή τροφίμων αυξήθηκε σε 650 οικογένειες, έναντι 550 το 2011, ενώ η παροχή ειδών ιματισμού αυξήθηκε με τη σειρά της σε 450 οικογένειες, έναντι 300 το 2011. Και όπως προαναφέρθηκε αυξήθηκε σημαντικά και ο αριθμός των ατόμων που εξυπηρετούνται από τη στέγη σίτισης, καθώς ο αριθμός τους έφτασε τους 150 το 2013 έναντι 92 που ήταν το 2011.

Η διεύθυνση κατόρθωσε να αυξήσει τη δραστηριότητά της και κατά συνέπεια και τους ωφελούμενους και με τη σύμπραξη της εκκλησίας και των εθελοντικών οργανώσεων και σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ιδιαίτερα το τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης.

Τα δύο ΚΑΠΗ του δήμου συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους εξυπηρετώντας περίπου 1250 ηλικιωμένους συμπολίτες μας, προσφέροντάς τους υπηρεσίες υγείας αλλά και ψυχαγωγίας.

Τα Ιατροκοινωνικά κέντρα της Κομοτηνής και της Μελέτης συνεχίζουν με τη σειρά τους τη λειτουργία τους, παρά τις δυσκολίες που παρατηρούνται στη χρηματοδότησή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των κέντρων εξυπηρετούνται περίπου 250 άτομα ανά μήνα ανά ιατροκοινωνικό κέντρο, τόσο στο κομμάτι της συμβουλευτικής, όσο και στο κομμάτι της προάσπισης και προαγωγής της υγείας, αλλά και φυσικά της διαμεσολάβησης σε σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεδομένου ότι επιτεύχθηκε η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού στις δύο δομές των ΙΑΚ, δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης των υπηρεσιών τους.

Αντίστοιχα και το πρόγραμμα του «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτούργησε με 4 δομές στην πόλη της Κομοτηνής, στο Ν. Σιδηροχώρι, στην Αίγειρο και στο Φανάρι οι οποίες προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού του διευρυμένου πια Δήμου Κομοτηνής, που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του. Στο πρόγραμμα εργάζονται αυτή τη στιγμή 17 άτομα και εξυπηρετούν συνολικά 1.000 συμπολίτες μας, έναντι περίπου 800 το 2011, οι οποίοι είτε είναι άτομα τρίτης ηλικίας, είτε είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Κομοτηνής με την κοινωνία των πολιτών, τους ενεργούς συμπολίτες μας και τις εθελοντικές οργανώσεις προωθήθηκε στα τέλη του 2012 η διαδικασία για τη δημιουργία «συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Κομοτηνής και τις εθελοντικές ομάδες του δήμου». Μέσα από αυτήν την διαδικασία ο Δήμος Κομοτηνής δεν επιθυμεί να ποδηγετήσει τις εθελοντικές ομάδες, αλλά αντίθετα να τις στηρίξει τεχνικά και ουσιαστικά, ενώ ταυτόχρονα να συμβάλλει στον συντονισμό των δράσεων. Στις αρχές του 2014 υπογράφηκε το σύμφωνο αυτό και ήδη η συντονιστική γραμματεία, που αποτελείται από μέλη των ίδιων των ομάδων, ξεκίνησε το έργο της.

Ήδη σε αυτό το πλαίσιο ξεκίνησε να λειτουργεί η «Κοινωνική Ιματιοθήκη» του Δήμου Κομοτηνής σε χώρο εντός της δημοτικής αγοράς. Η «Κοινωνική Ιματιοθήκη» λειτουργεί ουσιαστικά με τη συνδρομή εθελοντών, ενώ η διανομή των ειδών ιματισμού γίνεται με τη συνεργασία της διεύθυνσης κοινωνικών πολιτικών του Δήμου Κομοτηνής. Επίσης, στο πολυλειτουργικό του Δήμου Κομοτηνής λειτουργεί και «Κοινωνικό Ιατρείο – Φαρμακείο» και πάλι μέσα από την δραστηριότητα ενεργών συμπολιτών μας – εθελοντών και σε συνέργεια με τις υπηρεσίες του Δήμου. Οι δύο αυτές δομές είναι ανοιχτές σε όλους τους πολίτες και αποτελούν τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη μιας ευρύτερης συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο Κομοτηνής, τις εθελοντικές οργανώσεις και τους ενεργούς πολίτες.

Στα πλαίσια του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» ο Δήμος Κομοτηνής προχώρησε στην ίδρυση κέντρου «Δια Βίου Μάθησης» και στην κατάρτιση και υποβολή εκπαιδευτικών προγραμμάτων το 2013. Η πρόταση έγινε αποδεκτή στο σύνολό της από τη διαχειριστική αρχή, υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση και το επόμενο διάστημα και συνολικά μέχρι το τέλος του 2015 αναμένεται να λειτουργήσουν 35 διαφορετικά τμήματα για ενήλικες, τα οποία μπορούν να επαναληφθούν εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον – ανάμεσά τους και αυτό της ποντιακής γλώσσας. Ήδη ξεκίνησε η λειτουργία περισσοτέρων από 15 τμημάτων, ενώ με την προσέλευση ενδιαφερομένων συνεχίζεται και η δημιουργία νέων τμημάτων.

Αξίζει να γίνει και ιδιαίτερη μνεία στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Κομοτηνής, τόσο σε σχέση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και σε σχέση με τη δευτεροβάθμια. Οι επιτροπές, με μηδενικό προσωπικό και ελάχιστους πόρους, συνεργαστήκαν αρμονικά με τις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας με συνέπεια, κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται φυσιολογικό, μα σε αυτές τις συνθήκες αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση, όπως μαρτυρούν και ειδήσεις από άλλες περιοχές της χώρας. Ταυτόχρονα υλοποιήθηκαν και άλλες δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μαθητών σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, διευρύνοντας έτσι τη δραστηριότητα των σχολίων.

Σε πολιτικό αλλά και τεχνικό επίπεδο, ο Δήμος Κομοτηνής έχει στηρίξει τη δημιουργία του νέου νοσοκομείου στην Κομοτηνή. Οι υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής έχουν συνδράμει προς αυτήν την κατεύθυνση μέσα από την τεχνική υποστήριξη στις μελέτες και στις αδειοδοτήσεις που απαιτούνται, ενώ η πολιτική ηγεσία του δήμου προωθεί το έργο με κάθε τρόπο, παρά τις μεγάλες αντιδράσεις, πολιτικών και επιστημονικών κύκλων.

Αναφορικά με την πολιτιστική δραστηριότητα, ο Δήμος Κομοτηνής και η ΔΚΕΠΠΑΚ διοργάνωσαν και υποστήριξαν πλήθος εκδηλώσεων (περίπου 50 ανά έτος), σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, εθελοντικές ομάδες, πολιτιστικούς συλλόγους και ομάδες πολιτών. Η πολιτιστική δραστηριότητα στη πόλη συνεχίστηκε αδιάκοπα όχι στη βάση του «χρηματοδοτούμενου πολιτισμού», αλλά σε πλαίσια συνεργατικά και με εξοικονόμηση πόρων.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο ζωντανεύοντας την πόλη θεατρικά, μουσικά και πολιτιστικά. Το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας, είναι να αγαπηθεί το θέατρο ως τέχνη, ψυχαγωγία και εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος επίσης αποτελεί να γίνει το κοινό συμμέτοχο στις δράσεις του θεάτρου και πάνω σε αυτό βασίζονται και οι επιλογές της διοίκησης. Έτσι από το 2011 έως σήμερα υπήρχαν θεατρικές επαγγελματικές δράσεις από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δραματολόγιο, κοινωνικά έργα, κωμωδίες, αρχαίο θέατρο, μονόλογοι, μουσικό και παιδικό θέατρο. Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με μουσικές δράσεις της ελληνικής, αλλά και της ντόπιας μουσικής παραγωγής. Δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό της πόλης να παρακολουθήσει σημαντικά ονόματα της θεατρικής και μουσικής σκηνής της χώρας με ένα χαμηλό κόστος, αφού μέριμνα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής αποτέλεσε η προσπάθεια για όσο το δυνατόν χαμηλότερο εισιτήριο για όλες τις δράσεις.

Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι το 2013 πραγματοποιήθηκαν 55 δράσεις με 14.259 θεατές, έναντι 20 δράσεων με 9.200 θεατών το 2010, ουσιαστικά δηλαδή υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των θεατών. Και η αύξηση αυτή της δραστηριότητας επιτεύχθηκε με ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων και μείωση του κόστους.

Προκείμενου να υποστηριχτεί η διαχρονική λειτουργία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. υποβλήθηκε και εγκρίθηκε, έργο στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με σκοπό την καταγραφή του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής που σχετίζεται με το θέατρο και τα παραδοσιακά δρώμενα, την ψηφιοποίηση του έργου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, καθώς και την δημιουργία και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του θεάτρου. Η διαγωνιστική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει και η υλοποίησή του έργου.

Ο Δήμος Κομοτηνής, σε συνεργασία με την «Καραθεοδωρή Α.Ε.»  συνεργάστηκαν για την οργάνωση, συντονισμό και προετοιμασία των δράσεων του έργου “BASACA” – Black Sea Area for Culture and Art – Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας για τον Πολιτισμό και την Τέχνη που εντάσσεται στο Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Μαύρης Θάλασσας 2007-2013. Το έργο, το οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή, αποσκοπεί στην ανάδειξη του κοινού πολιτιστικού προϊόντος της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και πιο συγκεκριμένων των συμμετεχουσών περιοχών.

Ο Δήμος Κομοτηνής υλοποίησε με επιτυχία και χωρίς τα προβλήματα που αντιμετώπισαν άλλες περιοχές της χώρας το πρόγραμμα της «κοινωφελούς εργασίας», μέσω του οποίου απασχόλησε 500 περίπου άτομα κατά το 2012. Με αθόρυβες αλλά ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις, αυξήσαμε τον αριθμό των ωφελούμενων από 320 σε 500. Μόνο εμείς σε ολόκληρη την περιφέρεια ΑΜ-Θ. Με την υλοποίηση του προγράμματος ο Δήμος Κομοτηνής κατάφερε να υλοποιήσει μια σειρά από δράσεις που αφορούν τόσο το κομμάτι της καθαριότητας και του περιβάλλοντος, αλλά και μια σειρά από πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, όπως η δημιουργική απασχόληση παιδιών στη δημοτική βιβλιοθήκη, το εργαστήρι ζωγραφικής στα πλαίσια του κέντρου δημιουργικής απασχόλησης της ΔΚΕΠΠΑΚ, η ενίσχυση των ιατροκοινωνικών κέντρων, και άλλα. Το 2013 συμμετείχε εκ νέου στο πρόγραμμα με περίπου 270 άτομα, η απασχόληση των οποίων στην πλειοψηφία τους έληξε πρόσφατα.

Η «Καραθεοδωρή Α.Ε.» είχε την ευθύνη για τη προετοιμασία και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης – «Τοπικά Προγράμματα για την Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» (ΤΟΠΣΑ) ως επικεφαλής εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ροδόπη Εύφορη Γη» που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – Τοπικών Προγραμμάτων Στήριξης της Απασχόλησης. Ο κύριος στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες με χαμηλά ατομικά εισοδήματα (130 ωφελούμενους). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 447.260 €. Η υλοποίησή τους ξεκίνησε εντός του 2013 και σήμερα συνεχίζει με επιτυχία, ενώ σε συνεργασία με όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο εταιρικό σχήμα, υπάρχουν διαπραγματεύσεις με το υπουργείο για την χρηματοδότηση των ωφελουμένων που θα προκύψουν από το πρόγραμμα.

Επίσης, ο Δήμος Κομοτηνής και η «Καραθεοδωρή Α.Ε.» συμμετέχουν ενεργά στην πράξη «Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» (ΤΟΠΕΚΟ) με αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για 150 ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην επαγγελματική τους  αποκατάσταση. Η συγκεκριμένη δράση λειτουργεί σε συνέργεια με την προαναφερθείσα των ΤΟΠΣΑ και υλοποιείται με ανάλογη επιτυχία.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η κοινωνική πολιτική μέσα από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων δεν τόνωσε μόνο την κοινωνική πολιτική του Δήμου, αλλά δημιούργησε και νέες επιπλέον θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες της πόλης. Έτσι υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν επιπλέον 50 θέσεις εργασίας (κυρίως νέων επιστημόνων της πόλης μας) μέσα από την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της καθημερινότητας με τα βαρίδια του αντιφατικού νομοθετικού πλαισίου, την πολύ χαμηλή χρηματοδότηση, που έφτασε το 1/3 της χρηματοδότησης του 2010, τους ασφυκτικούς περιορισμούς στη δυνατότητα προσλήψεων, ακόμη και προσωπικού ορισμένου χρόνου.

Το προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής που δίνει τη μάχη της καθημερινότητας (πράσινο, παιδικές χαρές, φωτισμός, καθαριότητα, συντηρήσεις, εξυπηρέτηση πολιτών) ήταν λιγότερο από το μισό σε σχέση με την προ Καλλικράτη περίοδο και είχε να ανταποκριθεί στη χωρική διεύρυνση του Δήμου Κομοτηνής. Μέσα σε αυτήν την συγκυρία κατάφερε άξια να ανταποκριθεί στην αποστολή του και να επιτελέσει το καθήκον του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στα πλαίσια της αρτιότερης εξυπηρέτησης των πολιτών, ο Δήμος Κομοτηνής συνέχισε τη λειτουργία των αποκεντρωμένων ΚΕΠ σε παλιά νομαρχία, Αίγειρο και Ν. Σιδηροχώρι.

Σε όλη τη διάρκεια της θητείας της παρούσας διοίκησης λειτουργήσαμε με επιτυχία όλους αυτούς τους νεοσύστατους θεσμούς, που επέβαλε ο «Καλλικράτης» και είτε αποτέλεσαν διάδοχους θεσμούς των υφιστάμενων, είτε επρόκειτο για νέους θεσμούς, για τους οποίους απαιτείται δόκιμος χρόνος για την καθιέρωση και εύρυθμη λειτουργία τους. Ο Δήμος Κομοτηνής, είναι ένας από τους λίγους δήμους σε όλη τη χώρα που κατόρθωσε να λειτουργήσει τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, έναν θεσμό που όπως προκύπτει και από τη σχετική έκθεση που έχει υποβληθεί από τον Συμπαραστάτη, παρήγαγε σημαντικό έργο, συμβάλλοντας στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των δημοτών και των υπηρεσιών του Δήμου και δίνοντας λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, που αδυνατούσε αρχικά η δημόσια και δημοτική διοίκηση να δώσει.

Από τις βασικότερες και ανελαστικές προτεραιότητες μας ήταν εξαρχής η έγκαιρη και αξιόπιστη προσαρμογή μας, στις δομικές και θεσμικές αλλαγές του “Καλλικράτη”. Κι αυτό γιατί πέρα από την γεωγραφική και διοικητική επέκταση του δήμου Κομοτηνής, ήμασταν υποχρεωμένοι μέσα σε ελάχιστο χρόνο, να ανταποκριθούμε στις πολλές νέες αρμοδιότητες (πολεοδομία, πρόνοια, τεχνική υποστήριξη λοιπών δήμων κ.λ.π), αλλά και μέσα στο πρώτο τρίμηνο, να προχωρήσουμε σε ριζικές δομικές αναδιαρθρώσεις των μεγαλύτερων νομικών προσώπων του Δήμου, καθώς και στην κατάρτιση αλλά και ενεργοποίηση του νέου οργανισμού υπηρεσιών του Δήμου. Όλα τα παραπάνω έγιναν αποκλειστικά και μόνο με την ενεργοποίηση των στελεχών και υπηρεσιών του δήμου με απόλυτη επιτυχία και κόστος προς τρίτους μόνο 15.000 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχες ενέργειες στη διάρκεια της προηγούμενης τετραετίας είχαν γίνει κυρίως με την τεχνική συνδρομή εξωτερικών συμβούλων με κόστος που ξεπέρασε τις 220.000 ευρώ.

Πέρα όμως από τις οικονομικές εκκρεμότητες, θεωρήσαμε αυτονόητο καθήκον μας να επιχειρήσουμε να λύσουμε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που χρόνιζαν. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κομοτηνής, κατείχε το πανελλήνιο ρεκόρ καθυστέρησης, 17 ολόκληρα χρόνια. Μέσα στο 2011, εγκρίθηκε επιτέλους και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η υπόθεση της απαλλοτρίωσης για την μετεγκατάσταση των κατοίκων του Αλάν Κογιού, κινδύνευε να τιναχτεί στον αέρα, καθώς από πουθενά και από κανέναν όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες πιστώσεις. Σε μια χρονιά όπου οι βρύσες της κρατικής χρηματοδότησης είχαν στερέψει, πετύχαμε να εξασφαλίσουμε 820.000 ευρώ επιπλέον χρηματοδότηση, ειδικά για την απαλλοτρίωση και έτσι διασώσαμε το χώρο. Σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ προχωράμε τις απαραίτητες μελέτες για την πολεοδόμηση της περιοχής που ήταν κολλημένες από το 2008 και παράλληλα αναζητούμε χρηματοδοτήσεις για τις πρώτες υποδομές.

Με αποφασιστικότητα και σε συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής μας, δράσαμε πολιτικά και στην περίπτωση του σχεδίου «Αθηνά», που αφορούσε την αναδιοργάνωση των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων. Σε πλήρη συνεργασία και συνενόηση με την πανεπιστημιακή κοινότητα και την ηγεσία του ΔΠΘ κατορθώσαμε να διατηρήσουμε ουσιαστικά τα τμήματα στην περιοχή μας, με κάποιες μικρές αναπροσαρμογές, αντίθετα με όσα προδιαγράφονταν αρχικά και σε αντίθεση με ότι έχει συμβεί στην υπόλοιπη χώρα.

Ένα ζήτημα που απασχόλησε έντονα την δημοτική αρχή, τους επαγγελματίες, αλλά και τους δημότες ήταν αυτό της παραλιακής ζώνης. Εργαστήκαμε συστηματικά σε αυτό το θέμα με βάση τη νομιμότητα και το ξεκαθάρισμα των κανόνων, ώστε να είναι ξεκάθαροι σε όλους και για όλους. Και εργαστήκαμε πάνω σε ένα δύσκολο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο δυσκόλευε σε πολλές περιπτώσεις ο αθέμιτος ανταγωνισμός. Παρ’ όλες τις δυσκολίες κατορθώσαμε να λειτουργήσει η παραλιακή ζώνη μέσα σε καθεστώς απόλυτης νομιμότητας, τόσο προς όφελος του δήμου και των δημοτών, αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών.

Κατά τη διάρκεια του 2012 ξεκίνησε ο σχεδιασμός της «Γραμμής του Δημότη», που λειτουργεί από τα μέσα του 2013 πλέον κανονικά και έχει γίνει θεσμός στον Δήμο μας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία η οποία διευκολύνει τον δημότη στην επικοινωνία του με τον δήμο ως προς τα αιτήματά του και τις προτάσεις του, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ένα εργαλείο συντονισμού στα χέρια της διοίκησης. Η εισαγωγή πενταψήφιου αριθμού επικοινωνίας διευκόλυνε τη χρήση της από τους συνδημότες (15424).

Κατά την περίοδο 2011-2014 αναπτύχθηκε ένα νέο πνεύμα στη σχέση διοίκησης του Δήμου και πολίτη, σύμφωνα με το οποίο δεν διαχωρίσαμε τους συμπολίτες μας σε δικούς μας και άλλους, φίλους και αντιπάλους, σε ψηφοφόρους και μη. Η αντιμετώπιση του πολίτη είχε να κάνει με τη φύση του αιτήματός του / προβλήματός του και όχι την πολιτική ή παραταξιακή του τοποθέτηση.

Η στάση στο στελεχιακό δυναμικό του Δήμου Κομοτηνής ήταν αντικειμενική και αμερόληπτη.

Δεν υπήρξαν γεωγραφικοί διαχωρισμοί εντός του Δήμου Κομοτηνής. Οι παρεμβάσεις και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στους οικισμούς και τις γειτονιές του Δήμου επιλέχτηκαν με βάση την αρχή της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και υποδομές, τηρώντας την διακήρυξη ότι για εμάς Δήμος Κομοτηνής δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης».