Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 4.12.2015 η διαδικασία της αξιολόγησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, από πενταμελή επιτροπή διακεκριμένων επιστημόνων από πανεπιστήμια του εξωτερικού, που επιλέχθηκαν από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Ειδικότερα, την επιτροπή απάρτιζαν οι:

– Ιωάννης Σπυριδάκης, Καθηγητής του St John University of New York,

– Διονύσης Μπόχτης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Aarhus της Δανίας,

– Ιωάννης Δημητριάδης, Καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Valladolid της Ισπανίας,

– Παναγιώτα Κλεάνδρου, Καθηγήτρια του Brock University του Οντάριο του Καναδά

– Αθηνά Πετροπούλου, Καθηγήτρια από το Rutgers University, New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης επιλέχθηκε από την Α.ΔΙ.Π. ως ένα από τα οκτώ πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην πρώτη φάση της εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ της χώρας, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και για τα υπόλοιπα ιδρύματα εντός του επόμενου έτους.

Η διαδικασία διήρκησε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, και άρχισε με παρουσίαση από τον Πρύτανη, Καθηγητή Αθανάσιο Καραμπίνη, του συνόλου των υποδομών, του έργου (εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κοινωνικό), και των υπηρεσιών του πανεπιστημίου. Ακολούθησε συζήτηση με τον Πρύτανη και τους Αναπληρωτές Πρυτάνεις, καθώς και συνάντηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ. Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με τη συνάντηση των εξωτερικών αξιολογητών με εκπροσώπους  διοικητικών, παραγωγικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων από όλη τη Θράκη. Τις επόμενες ημέρες, τα μέλη της επιτροπής επισκέφθηκαν το σύνολο των εγκαταστάσεων και υποδομών του πανεπιστημίου στις τέσσερις πόλεις που εκτείνεται το Δ.Π.Θ. (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα), και ξεναγήθηκαν σε χώρους εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και σε χώρους καθημερινής δραστηριότητας της φοιτητικής κοινότητας, όπως βιβλιοθήκες, αμφιθέατρα, λέσχες εστίασης κ.λπ. Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής συναντήθηκαν με τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων, το διοικητικό προσωπικό, εκπροσώπους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και αποφοίτων των ακαδημαϊκών μονάδων της κάθε πόλης. Η εβδομάδα αξιολόγησης ολοκληρώθηκε με την προφορική παρουσίαση των πορισμάτων της αξιολόγησης στις Πρυτανικές αρχές, η οποία περιλάμβανε πολλά θετικά σχόλια για το Πανεπιστήμιο αλλά και τη Διοίκησή του, με έμφαση στην ιδιαίτερα καλή σχέση μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, στους σαφείς στόχους, και στην ολοκληρωμένη και ρεαλιστική στρατηγική για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ιδρύματος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης της Επιτροπής Αξιολόγησης, δεν σημειώθηκαν παρεμβάσεις διαμαρτυρίας ή φαινόμενα που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν το έργο της Επιτροπής και να αμαυρώσουν την εικόνα του Ιδρύματος όπως συνέβη σε άλλα πανεπιστήμια, χάρη στη θετική στάση όλων των μελών της κοινότητας του Δ.Π.Θ. για το ρόλο και τη συμβολή της εξωτερικής αξιολόγησης ως διαδικασίας επιβεβαίωσης της επιτυχούς πορείας και επανακαθορισμού των στρατηγικών του ιδρύματος για τη μελλοντική ανάπτυξή του και την εδραίωσή του μεταξύ των καλύτερων Πανεπιστημίων της Ευρώπης.