Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης για νέους εθελοντές διασώστες, διοργανώνει το Παράρτημα Ροδόπης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ).

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

– Α΄ βοήθειες.
– Ορεινή διάσωση.
– Ασφάλεια στο υγρό στοιχείο.
– Επικοινωνίες σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών.
– Αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών.
– Προσανατολισμός ημέρας και νύχτας.
– Τακτική αεροδιάσωσης.
– Επιβίωση.
– Μετεωρολογία.

Όλες οι θεματικές του Σχολείου είναι προσαρμοσμένες στα πρότυπα των παγκόσμιων οργανισμών διάσωσης των οποίων μέλος είναι η ΕΟΔ: IKAR, INSARAG, IRO, INTERNATIONAL MARITIME RESCUE κ.ά.

Ο νέος εθελοντής και υποψήφιος διασώστης, μέσα από τα μαθήματα της σχολής βασικών γνώσεων, αποκτά τη δυνατότητα να συνεισφέρει σωστά, αποτελεσματικά, και με ασφάλεια στο κοινωνικό σύνολο, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.

Το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης της ΕΟΔ Ροδόπης είναι ανοιχτό προς όλους (από 18 ετών και άνω) ανεξαρτήτως του αν θα επιλέξουν να παραμείνουν στην ΕΟΔ, είτε θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν μόνο για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Οι επιτυχόντες έχουν την επιλογή αν επιθυμούν, να ενταχθούν σαν επιχειρησιακά δόκιμα μέλη στην ΕΟΔ Ροδόπης, να επιλέξουν τα τμήματα που τους ενδιαφέρουν και να συνεχίσουν πλέον την πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση επάνω στα αντικείμενα αυτών των τμημάτων.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, στους επιτυχόντες θα απονεμηθεί Πιστοποίηση Διασώστη βασικών γνώσεων από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Κεντρικής Διοίκησης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

H ημερομηνία έναρξης του σχολείου είναι η Δευτέρα 6 Νοεμβρίου και η διάρκειά του είναι 2,5 μήνες, με την περισσότερα μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά) να γίνονται τα Σαββατοκύριακα.

Ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να βρείτε στον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/4DWAKiqtIZ8TNPvp1

Τηλ: 6974849749