Με Ψήφισμά της η Σύγκλητος του ΔΠΘ δηλώνει ρητά οτι συντάσσεται με τη σημερινή διοίκηση του Ιδρύματος, οτι υιοθετεί τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας, και οτι καταδικάζει όσους υποκινούνται από προσωποπαγή κίνητρα και συμφέροντα. 

Αναλυτικά το Ψήφισμα:

“Η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υιοθετεί και υποστηρίζει τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Πολιτείας που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ακαδημαϊκής τάξης και της νομιμότητας στο Ίδρυμά μας.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του Δ.Π.Θ. συντάσσεται με τη σημερινή διοίκησή του και στηρίζει την επιτυχία της δύσκολης αποστολής της.

Η συλλογικότητα και η ενότητα, η γαλήνη και η συνοχή, είναι αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Συγκλήτου η οποία καταδικάζει όσους υποκινούνται από προσωποπαγή κίνητρα και συμφέροντα δυναμιτίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική του Πανεπιστημίου μας.

Το Δ.Π.Θ. ως βασικός αναπτυξιακός πυλώνας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, αναγνωρίζει την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία και στους θεσμούς της, και όραμά του είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός σύγχρονος και ελκυστικός που προάγει τον διάλογο και την καινοτομία.

Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. πιστεύει ότι η υπέρβαση της κρίσης που εμφανίσθηκε στους κόλπους του τους τελευταίους μήνες, απαιτεί την πλήρη ενεργοποίηση, την ουσιαστική συνεργασία, και τη σύμπραξη όλων των δημιουργικών δυνάμεων για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του”.