Ειδική Έκδοση του Περιοδικού «Επιστήμη του Χορού» / Συλλογικός τόμος.

– Επιστημονική Επιμέλεια: Δημήτρης Γουλιμάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΕΦΑΑ Κομοτηνής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η μουσική και ο χορός αποτελούν δυο εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού που συνέδραμαν δυναμικά στη διαμόρφωσή του. Η μελέτη και η ανάδειξή τους συνεισφέρουν στη διαδικασία αυτογνωσίας μας η οποία αποτελεί τη βάση για το ξεπέρασμα της κρίσης. Μια κρίση που έχει ποικίλες προεκτάσεις πέρα από την υλική διάστασή της.

Στόχος του συλλογικού τόμου είναι η ανάδειξη της σημασίας, του ρόλου και των δυνατοτήτων της μουσικής και του χορού στο γίγνεσθαι του ελληνικού πολιτισμού καθώς και η μελέτη των μουσικοχορευτικών πρακτικών στον ελλαδικό χώρο.

Η παρούσα ειδική έκδοση του Περιοδικού «Επιστήμη του Χορού» μετά την αναγκαία επιστημονική επιμέλεια περιλαμβάνει τις εργασίες της 1ης ημερίδας της Θ.Ε. «Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και Χορού» (ΕΛΠ 40) του προγράμματος “Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», του Ε.Α.Π.

Ο κ. Δημ. Γουλιμάρης.
Ο κ. Δημ. Γουλιμάρης.

Οι Σπουδές Χορού στην Ελλάδα. Τάσεις και Προοπτικές (περίληψη), του Δημήτρη Γουλιμάρη, Αναπληρωτή Καθηγητή ΣΕΦΑΑ Κομοτηνής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το νέο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που βιώνουμε με ένταση ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες του χώρου του χορού και τις «απαιτήσεις» από τα άτομα που τον πλαισιώνουν. Τα στελέχη του χώρου θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίξουν τις χορευτικές δραστηριότητες πολυεπίπεδα. Δηλαδή να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν τόσο σε εκπαιδευτικό επίπεδο και αυτό αφορά την παιδαγωγική προσέγγιση και το χορευτικό ρεπερτόριο όσο και τις χορευτικές παραγωγές σε καλλιτεχνικό και οργανωτικό επίπεδο. Στην εργασία σκιαγραφούνται οι σπουδές στο αντικείμενο του χορού που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στην Ελλάδα. Τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. παρέχουν σπουδές ανώτατου επιπέδου με ειδίκευση στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Σπουδές σε άλλα είδη χορού κυρίως στο μπαλέτο και τον μοντέρνο χορό παρέχονται από τις Ανώτερες σχολές χορού. Οι αναγνωρισμένες από το κράτος ανώτερες επαγγελματικές σχολές χορού είναι η Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης και ορισμένες ιδιωτικές σχολές χορού. Διαπιστώθηκε έλλειψη ολοκληρωμένων και αποκλειστικά για το χορό σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου. Η δημιουργία τμήματος χορού θα καλύψει τόσο τις ακαδημαϊκές ανάγκες και αναζητήσεις ανθρώπων που θέλουν να μελετήσουν το χορό όσο και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας η οποία είναι σημαντική και συνεχώς αυξανόμενη λόγω της μεγάλης συμμετοχής σε χορευτικές δραστηριότητες.