Αλλαγές επήλθαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «ΠΕΡΠΑΤΩ».

Πιο συγκεκριμένα, η Στέλλα Βογιατζή ανέλαβε τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ενώ νέο μέλος είναι ο Χρήστος Μπαμπαλής.

Έτσι, η νέα σύνθεση του Δ.Σ., έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Ταξιλδάρης.

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Νταντανίδης.

Γενικός Γραμματέας: Στέλλα Βογιατζή.

Ταμίας: Θεόφιλος Ελευθερόγλου.

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος Ζωγραφόπουλος.

Μέλη: Νικόλαος Σαπρανίδης, Χρήστος Μπαμπαλής.