Τη νομοθετική, θεσμική – γραφειοκρατική απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας υπαγωγής στην Ελληνική Αστυνομία οχημάτων που προέρχονται από κατασχέσεις κακουργηματικών υποθέσεων, προτείνει και αιτείται η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομικών ΑΜ-Θ, ενόψει του μείζονος ζητήματος του υποβαθμισμένου – ποσοτικά και ποιοτικά – του στόλου των οχημάτων του Σώματος.

Ειδικότερα, σε ανοιχτή επιστολή της η Ένωση των Αξιωματικών Αστυνομικών ΑΜ-Θ, αναφέρει:

“Όπως είναι γνωστό, η οικονομική θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, έχει αρνητική επιρροή και στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ένας από τους τομείς που βρίσκεται σε δυσχερέστατη κατάσταση, είναι ο υπηρεσιακός στόλος των οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ. Τα οχήματα αυτά εξ αντικειμένου καλούνται καθημερινά να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες υπηρεσιακές ανάγκες για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας. Όμως τα οχήματα αυτά είναι γερασμένα με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα βλάβες που ελλείψει κονδυλίων η επιδιόρθωσή τους καθίσταται από δύσκολη μέχρι αδύνατη, ενώ στον αντίποδα η εγκληματικότητα έχει αυξητικές τάσεις, με τους εγκληματίες να έχουν τη δυνατότητα χρήσης/κατοχής ακριβών και γρήγορων αυτοκινήτων να κινηθούν και περαιτέρω να σχεδιάσουν την εγκληματική τους δραστηριότητα.

Ο στόλος αυτός συνήθως ανανεώνεται είτε εθελοντικά με δωρεές ιδιωτών (τελευταία και γνωστών εταιριών), είτε από κατασχεμένα οχήματα που κατανέμονται στην ΕΛ.ΑΣ., είτε μέσω προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. της Ε.Ε. (κυρίως οχήματα υπηρεσιών Τροχαίας). Ωστόσο η ανανέωση αυτή δεν γίνεται τακτικά και με ομαλή ροή αυτών που καταστρέφονται/αχρηστεύονται και αυτών που εισέρχονται, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σοβαρές ελλείψεις στην πλειονότητα των Υπηρεσιών, κατάσταση που συχνά επικρατεί και στη δική μας γεωγραφική περιφέρεια.

Αντιλαμβανόμενοι τις αρνητικές συνέπειες αυτού του γεγονότος στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Σώματος, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι μια διαδικασία απόδοσης κατασχεμένων οχημάτων στην ΕΛ.ΑΣ. διαρκεί μεσοσταθμικά δύο χρόνια και περιλαμβάνει υπηρεσιακή αλληλογραφία προς το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., το Υπουργείο Εσωτερικών και το κατά τόπους τελωνείο στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκεται το κατασχεμένο όχημα, προτείνουμε στην κατεύθυνση αντιμετώπισης του μείζονος σημασίας ζητήματος αυτού, τη νομοθετική, θεσμική – γραφειοκρατική απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας υπαγωγής οχημάτων στην Ελληνική Αστυνομία, τα οποία προέρχονται από κατασχέσεις ένεκα κακουργηματικών πράξεων (Ν. περί Ναρκωτικών, Ν. περί Αλλοδαπών – διακίνηση, λοιπές ποινικές υποθέσεις), βάσει του άρθρου 177 του Ν.2960/2001 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4514/2018 και ισχύει μέχρι σήμερα.