Από τον προσεχή Σεπτέμβριο το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. θα παρέχει στους φοιτητές του τη δυνατότητα εκμάθησης της ποντιακής διαλέκτου.

Τη σχετική πρόταση, που είχαν υποβάλει ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών, αποδέχτηκε και επικύρωσε με απόφασή της η γενική συνέλευση των καθηγητών του Τμήματος. Έτσι, οριστικοποιήθηκε η εισαγωγή, στο Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα Σπουδών 2018-2019, του μαθήματος με τίτλο «Εκμάθηση της Ποντιακής Διαλέκτου Ι & ΙΙ» στο χειμερινό εξάμηνο (Γ’) και στο εαρινό εξάμηνο (Δ’), με επόπτη καθηγητή τον κ. Ηλία Κ. Πετρόπουλο.

Κάνοντας γνωστή την ανωτέρω απόφαση, ο κ. Πετρόπουλος εξέφρασε την ελπίδα πως «η εισαγωγή για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά ενός τέτοιου μαθήματος θα συμβάλλει στην διατήρηση, την επιστημονική μελέτη και την εμβριθέστερη έρευνα της ποντιακής διαλέκτου». «Το Τμήμα μας είναι το κατ’ εξοχήν και καθ’ ύλην αρμόδιο Ακαδημαϊκό Ίδρυμα της χώρας μας για την διδασκαλία της ποντιακής διαλέκτου διότι τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ευρύτερη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου», επισήμανε ο καθηγητής, ενώ δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον φοιτητικό σύλλογο για την επιτυχή έκβαση της πρωτοβουλίας που ανέλαβε.