– Στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

– Ειδική εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη.

ΠΑΥΛ– Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης: «Για την κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, απαιτήθηκαν σημαντικές προσπάθειες από όλους, και πιστεύουμε ότι η κοινή μας προσπάθεια θα φέρει απτά αποτελέσματα. Με τη συμμετοχή όλων των μερών της τετραπλής έλικας στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους πόρους και τα μοναδικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειάς μας».

 • Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Remth.

Πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης, που έχουν διαμορφωθεί μέσα από τα τέσσερα «εργαστήρια» Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που διοργάνωσαν η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας τους για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε ειδική εκδήλωση-ημερίδα, στις 24 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο Astir Egnatia της Αλεξανδρούπολης.

Τα αποτελέσματα των «εργαστηρίων», στα οποία εξετάστηκαν ευκαιρίες ανάπτυξης της «έξυπνης» επιχειρηματικότητας στους τομείς του οίνου, των προϊόντων ζωικής παραγωγής (κρέας – γάλα), του τουρισμού, και των μη μεταλλικών ορυκτών (μάρμαρο), συνέβαλαν άμεσα στη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Κατά την εκδήλωση:

 • θα περιγραφούν διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και θα ζητηθούν τα σχόλια των εμπλεκομένων.
 • θα συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την υποβολή και ωρίμανση προτάσεων, όπως οι κατηγορίες των δυνητικών δικαιούχων, οι επιλέξιμες δράσεις, τα απαιτούμενα έγγραφα, οι κανονισμοί κρατικών ενισχύσεων, κ.λπ.

 • θα υπάρξουν ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο μίγμα δικαιούχων για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 – 09:30

Εγγραφές

09:30 – 11:00

 • Χαιρετισμός Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Γεωργίου Παυλίδη.
 • Χαιρετισμός Προέδρου Συμβουλίου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΑΜ-Θ Πέτρου Σουκουλιά.

 • Χαιρετισμός Mark Boden, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies.

 • Εισήγηση Γεωργίου Περουλάκης, D.G. Regio.G.5 – Greece and Cyprus: «RIS3 για την Περιφέρεια – Γιατί και ποιά είναι τα επόμενα βήματα».

 • Εισήγηση Elisabetta Marinelli, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies: «Εισαγωγή στο έργο και το περιεχόμενο του»

 • Εισήγηση  Δρ. Χρήστου Βασιλάκου, τ. Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, Ερευνητή Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»: «Διασύνδεση Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

 • Εισήγηση Βασίλη Πιτσινίγκου, Προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας ΑΜ-Θ: «Στρατηγική  Έξυπνης Εξειδίκευσης για την ΑΜ-Θ – καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜ-Θ 2014 – 2020».

 • 11:00 – 11:30

  Διάλλειμα για καφέ.

  11:30 – 13:45

  • Εισήγηση Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη, Research & Innovation Strategy Experts, για τις «Πιλοτικές Προσκλήσεις Θεματικών Στόχων 1 και 3, περί Ενίσχυσης της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης, της Καινοτομίας, και της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

  Η συνεδρία περιλαμβάνει παρουσίαση και συζήτηση γύρω από τις πρώτες ομάδες Πιλοτικών Προσκλήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2014–2020, οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τις ιδέες από τα πρόσφατα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης.

  Βασικοί Ενδιαφερόμενοι: Επιμελητήρια, Επιχειρηματίες, Ενώσεις Επιχειρήσεων, Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις με ερευνητική δραστηριότητα, ΑΕΙ / Δημόσιοι Ερευνητικοί Οργανισμοί, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

  • Συζήτηση

  13:45 – 14:30

  Διάλλειμα για γεύμα.

  14:30 – 16:30

  Ευκαιρίες χρηματοδότησης από την Ε.Ε. – «Ορίζοντας 2020», Εθνικά Σημεία Επαφής.

  Η συνεδρία περιλαμβάνει Ειδικούς από τον «Ορίζοντα 2020», οι οποίοι θα συμμετέχουν σε διάφορες ομάδες εργασίας, προσφέροντας καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους σχετικά με άλλες πηγές χρηματοδότησης για τις ιδέες τους.

  α) Εισαγωγή στον «Ορίζοντα 2020» και ειδική αναφορά στα γεωργικά προϊόντα διατροφής – Δρ Απόστολος Δημητριάδης, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

  β) «Ορίζοντας 2020»: “Μέσο για τις ΜμΕ” και Διάδοση της Αριστείας – Δρ Βασιλική Καλοδήμου, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

  γ) «Ορίζοντας 2020»: Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Τουρισμός – Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Enterprise Europe Network.

  Μετά τις παρουσιάσεις το κοινό θα χωριστεί σε παράλληλες συνεδρίες για να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ των ιδεών που προέκυψαν από τα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και του χρηματοδοτικού πλαισίου της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία “Ορίζοντας 2020”.

  Βασικοί Ενδιαφερόμενοι: Επιμελητήρια, Επιχειρηματίες, Ενώσεις Επιχειρήσεων, Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις με ερευνητική δραστηριότητα, ΑΕΙ / Δημόσιοι Ερευνητικοί Οργανισμοί, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

  • Συζήτηση

  16:30 – 17:00

  Απολογισμός – Συμπεράσματα και Επόμενα βήματα

  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον σύνδεσμο:

  http://www.eydamth.gr/component/content/article.html?id=625

  Στην εκδήλωση θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.