Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) Ξάνθης, μετά από πολύχρονες προσπάθειες για την απαλλαγή των επαγγελματιών από τον βραχνά της ΑΕΠΙ, ενημερώνει τα Σωματεία-Μέλη της, και πιο συγκεκριμένα τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ-μπαρ, ταβέρνες), ότι:

«Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Γ. Μπαλάφα, ανακαλείται η μετατροπή της ΑΕΠΙ σε ελεγκτική αρχή, και αποκαθίσταται οριστικά η νομιμότητα στα θέματα αδειοδότησης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, γεγονός που δίνει ανάσα στους συναδέλφους στους οποίους έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για την αναπαραγωγή μουσικών έργων σε καταστήματα.

ΑΕΠΙΕιδικότερα, στο πρώτο σκέλος της εγκυκλίου, αφαιρείται η δικαιοδοσία που είχε δοθεί στην ΑΕΠΙ με αρ. πρωτ. 50385/ 6-3-2014, να βεβαιώνει διοικητικές παραβάσεις σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Από τον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έγινε αποδεκτή η παράγραφος 26δ της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το επίμαχο θέμα.

Στο δεύτερο σκέλος, η εγκύκλιος καθορίζει ότι οι Δήμοι ορίζουν με κανονιστικές αποφάσεις τους τη χρονική διάρκεια των αδειών χρήσης μουσικών οργάνων ως αορίστου διάρκειας, ενώ η ανάκλησή της λόγω λήξης της άδειας δημόσιας εκτέλεσης από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης, δεν βρίσκει έρεισμα στην κείμενη νομοθεσία. Η Ομοσπονδία μας χαιρετίζει με ικανοποίηση την παραπάνω πολιτική πρωτοβουλία η οποία απαλλάσσει τους επαγγελματίες από την ασυδοσία της ΑΕΠΙ και άλλων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, όπως και κάθε είδους πρωτοβουλία που ανακουφίζει τους μικρομεσαίους και τους απελευθερώνει από το ασφυκτικό πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται τα τελευταία χρόνια».

Η εγκύκλιος του ΥΠΕΣ: