Τέλος σε μια περιπέτεια πολλών ετών δίνει η ολοκλήρωση της διάνοιξης

Μία περιπέτεια, η οποία διήρκησε αρκετά χρόνια και αφορούσε στην ολοκλήρωση της διάνοιξης της οδού Πουρνάρα (μεζεδοπωλείο «Κουζουλό), έληξε οριστικά πλέον, με την ασφαλτόστρωση και την παράδοση για χρήση από το κοινό του δυτικού τμήματος της οδού.

Η οδός Πουρνάρα «συνάντησε» την οδό ΒύρωνοςΌπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, η οδός Πουρνάρα συνδέει πλέον τις οδούς Μαρωνείας και Βύρωνος, επιτρέποντας την κίνηση κατά μήκος της τόσο στα αυτοκίνητα, όσο και στους πεζούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είχε μείνει ημιτελής για αρκετά χρόνια, εξαιτίας των εμποδίων που είχαν προκύψει σχετικά με τις απαλλοτριώσεις των ιδιοκτησιών που είχαν πρόσοψη στην οδό Βύρωνος. Τα εμπόδια αυτά ξεπεράστηκαν πέρυσι και ο Δήμος Κομοτηνής προχώρησε στη δημοπράτηση του έργου, από το οποίο προέκυψε η ολοκλήρωση της διάνοιξης.