Πραγματοποιήθηκε και στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης (όπως και στο Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό) η διαδικασία εκλογής των μελών της Διοικητικής Επιτροπής του νέου Δ.Σ.

Συγκεκριμένα:

  • Πρόεδρος: Αγγελίδης Νικόλαος
  • Α΄ Αντιπρόεδρος: Φραντζής Αντώνιος
  • Β΄ Αντιπρόεδρος: Κατίου Πασχάλης
  • Οικονομικός Επόπτης: Σίσκος Παναγιώτης
  • Γραμματέας: Βαφειάδης Ανέστης
  • Υπεύθυνος ΓΕΜΗ: Κωνσταντινίδου Κυριακή
  • Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων: Χαλήλ Χασάν Ιμπραήμ

Επίσης, ομόφωνα εξελέγη εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, η Ιωάννου Χρύσα.

Ακόμη, τα Τμήματα του Επιμελητηρίου εξέλεξαν μεταξύ των μελών τους, τους Προέδρους τους με τους Αναπληρωτές τους ως εξής :
– Τμήμα Εμπορικό: Πρόεδρος ο Κυρίδης Γεώργιος με Αναπληρωτή τον Δεμήρ Τζεβάτ.
– Τμήμα Μεταποίησης: Πρόεδρος η Κουρούδη Εμμανουέλα με Αναπληρωτή τον Καραφύλλη Παναγιώτη.
– Τμήμα Υπηρεσιών: Πρόεδρος ο Πραντσίδης Χρήστος.