ΤΑΥΤ

Μείωση της γραφειοκρατίας, διευκόλυνση της ζωής των πολιτών, και σημαντική εξοικονόμηση πόρων, επιτυγχάνεται με το νέο, πιο γρήγορο και απλό, σύστημα έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, το οποίο παρουσίασαν σήμερα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη Βασίλης Κικίλιας και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας, στην παρουσίαση παρέστη ο Αρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης, και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Δεδεμάδης, ο οποίος προέβη σε αναλυτική τεχνική παρουσίαση της νέας διαδικασίας.

Το νέο σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά σήμερα σε 24 Αστυνομικές Υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια, και σε έναν μήνα περίπου, θα είναι πραγματικότητα σε όλη τη χώρα.

Πλέον, οι πολίτες, με μόνο δύο φωτογραφίες τους και έναν μάρτυρα στο Αστυνομικό Τμήμα, θα λαμβάνουν εντός ολίγων λεπτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Αυτό γίνεται εφικτό χάρη στη διασύνδεση των αστυνομικών τμημάτων με τα δημοτολόγια, την πρώτη «government to government» (διασύνδεση δημοσίων υπηρεσιών) Υπηρεσία.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής θα αναζητά πλέον αυτεπάγγελτα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) τα απαραίτητα στοιχεία (επώνυμο, όνομα, ονοματεπώνυμο πατέρα, ονοματεπώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, δήμος δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας, ιθαγένεια). Μετά την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης και την ταυτοποίηση του αιτούντος, διαμορφώνεται αυτόματα η σχετική αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται μέχρι τρία τυχαία ερωτήματα επί των δημοτολογικών στοιχείων που βρίσκονται καταχωρημένα στο ΟΠΣΕΔ. Τα ερωτήματα εκτυπώνονται και ο αιτών απαντά εγγράφως σε αυτά. Αφού υπογράψει την αίτηση − υπεύθυνη δήλωση, ο αρμόδιος υπάλληλος της αστυνομικής αρχής καταχωρεί στην εφαρμογή τις σχετικές απαντήσεις. Στη συνέχεια εκτυπώνει την αίτηση, επικολλά τη φωτογραφία, και καλεί τον αιτούντα και τον μάρτυρα να υπογράψουν. Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας πλαστικοποιείται και παραδίδεται στον αιτούντα.

Με τον τρόπο αυτό:

  • Κερδίζουν χρόνο και γλιτώνουν κόπο οι πολίτες.
  • Εξοικονομούνται οικονομικοί πόροι και ενέργεια από τις εκτυπώσεις. Με το νέο σύστημα θα εκτυπώνονται πλέον ετησίως δύο εκατομμύρια χαρτιά λιγότερα! Πρόκειται για τα σχετικά έγγραφα (αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού, αποδεικτικό αποστολής μέσω φαξ, κ.λπ.) που απαιτούντο για καθεμιά από τις περίπου 450.000 αστυνομικές ταυτότητες που εκδίδονται κάθε χρόνο. Το συνολικό κόστος εκτύπωσης 1.000.000 καρτελών που δαπανάται ετησίως από την Ελληνική Αστυνομία προς το Τυπογραφείο της Τράπεζας της Ελλάδος, ανέρχεται σε 128.000 Ευρώ.
  • Εξοικονομούνται περίπου 150.000 ανθρωποώρες εργασίας δημοτικών υπαλλήλων και αστυνομικών υπαλλήλων ετησίως. Συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα πάψουν να εκτελούνται χάρη στο νέο σύστημα έκδοσης των αστυνομικών ταυτοτήτων, είναι:

Για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες:

– Παραλαβή αίτησης.

– Πρωτοκόλληση.

– Αποστολή αίτησης στον αρμόδιο Δήμο μέσω φαξ.

– Παραλαβή πιστοποιητικού από τον αρμόδιο Δήμο μέσω φαξ.

– Ενημέρωση του πολίτη για την παραλαβή του πιστοποιητικού.

Για τους Δήμους:

– Παραλαβή/εκτύπωση αίτησης στο φαξ.

– Πρωτοκόλληση.

– Αναζήτηση πιστοποιητικού στον Η/Υ.

– Εκτύπωση.

– Πρωτοκόλληση, υπογραφή, σφραγίδα.

– Αποστολή μέσω φαξ.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας δήλωσε: «H Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αξιοποιεί τα δεδομένα της ψηφιακής εποχής προς όφελος του πολίτη. Σήμερα, μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του Police On line και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) διαμορφώνουμε το νέο πλαίσιο στη διαδικασία έκδοσης Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας με πολλαπλά οφέλη για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και για την εξοικονόμηση πόρων και την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο από τις αλλαγές που κάνουμε στη διαδικασία έκδοσης των ταυτοτήτων εξοικονομούνται ετησίως προς όφελος της ασφάλειας του πολίτη 59.000 εργατοώρες, 7.400 εργατοημέρες, 330 εργατομήνες. Βασικός μας στόχος είναι η ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία των Αστυνομικών Υπηρεσιών με απώτερο στόχο την καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Είναι μεγάλη η χαρά του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που παρουσιάζουμε σήμερα μία από τις πρώτες διαλειτουργικές εφαρμογές «government to government» διασύνδεσης μητρώων μεταξύ φορέων του Δημοσίου. Πιστεύω ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κάνουμε πράξη την επανάσταση του αυτονόητου. Τη δυνατότητα, δηλαδή, να επικοινωνούνε μεταξύ τους πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, έτσι ώστε ο πολίτης να μην είναι ένας τροχονόμος χαρτιών από τη μία Υπηρεσία στην άλλη, αλλά να δίνεται η δυνατότητα στο Δημόσιο αυτεπάγγελτα και ηλεκτρονικά να αναζητεί πληροφορίες, οι οποίες είναι ήδη καταχωρημένες σε κάποιο σύστημα του Δημοσίου. Και αυτό ακριβώς κάνουμε με τον καινούριο τρόπο έκδοσης ταυτοτήτων. Με μία σχετικά απλή διασύνδεση του Police On Line, του πληροφοριακού συστήματος της Αστυνομίας, με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετείται στη στιγμή χωρίς να απαιτούνται δύο επισκέψεις στο Αστυνομικό Τμήμα. Θέλω επίσης να τονίσω ότι αυτή η διασύνδεση των δύο μητρώων έγινε χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Δούλεψαν απλά, πολύ συστηματικά οι Υπηρεσίες του δικού μας Υπουργείου, η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, καθώς και η αντίστοιχη Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή τη διασύνδεση για να πετύχουμε αυτό το οποίο σας είπα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο εδώ και πολύ καιρό. Τα ζητήματα της διασύνδεσης των ηλεκτρονικών βάσεων είναι στη πρώτη γραμμή της προτεραιότητας για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αυτή είναι η πρώτη εφαρμογή, την οποία υλοποιούμε σε αυτή την κατεύθυνση».