Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής (ΕΠΕΚ) που προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση της 16ης Σεπτεμβρίου, και το οποίο απαρτίζεται από τις/τους:

 • Μαίρη Κοσμίδου, πρόεδρος.
 • Δημοσθένης Τακάς, αντιπρόεδρος.
 • Ελένη Χατζή, γραμματέας.
 • Δημοσθένης Τακάς, ταμίας.
 • Ελένη Μπολιάκη, ειδικός γραμματέας.
 • Ιωάννης Σιγούρος, μέλος.
 • Αθανάσιος Τσαρδακλής, μέλος.
 • Κρυσταλλένια Κουτσογιάννη, μέλος.
 • Ιωάννης Γκοτζαμάνης, αναπληρωματικό μέλος.
 • Σουζάνα Γκιουρτζίδη, αναπληρωματικό μέλος.
 • Ελεγκτική επιτροπή: Ανέστης Βακιάνης, Δωροθέα Καραγιάννη, Παρασκευή Ελευθεριάδου, Ζωή Κοσμίδου.
 • Αλέξανδρος Καζαντζής, επίτιμος πρόεδρος – ιδρυτής ΕΠΕΚ και Θρακικού Μουσείου Παιδείας.