Οδηγίες του Εμπορικού Συλλόγου προς τους καταστηματάρχες που θα συμμετάσχουν στην προωθητική δράση

Την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου η αγορά της Κομοτηνής θα συμμετάσχει στον θεσμό της «Μαύρης Παρασκευής («Black Friday»). Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια υιοθετήθηκε και πέρυσι, κυρίως από πολυκαταστήματα της πόλης μας.

Φέτος, ενόψει της πιθανής συμμετοχής μεγαλύτερου όγκου τοπικών καταστημάτων, ο Εμπορικός Σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει τους επαγγελματίες για τους κανόνες που διέπουν τη συγκεκριμένη δράση, προς αποφυγήν δυσάρεστων εκπλήξεων.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου αναφέρει:

»Για όσους από εσάς συμμετάσχουν στην προωθητική ενέργεια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εφαρμόζονται οι όροι και κανόνες της Υπουργικής Απόφασης 56885/19-11-2014 για τις προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και προαιρετικά το ποσοστό της μείωσης σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία που πωλούνται τα προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου των κωδικών που διαθέτει το κατάστημα και αυτό ισχύει και για την Black Friday.

Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτονόητη, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή».